fbpx

С 50% е нарастнала събираемостта на стари задължения в Разград чрез частните съдебни изпълнители. От общинската администрация смятат да подобрят мярката по принудително събиране, за да се осигурят приходи за местния бюджет. 

500 хиляди лева от две фирми са влезли в общинската хазна след принудителното събиране на стари задължения. От отдел "Местни данъци и такси" отчитат добрите резултати от тази практика, която беше въведена преди 2 години.

От отдел "Местни данъци и такси" в Разград призовават гражданите да не допускат задълженията им към фиска да станат изискуеми чрез съдия-изпълнител. 

Към края на юни изпълнението на бюджета е близо 70% от годишния план. При планирани 7 730 000 лв., са събрани около 5 500 000 лв. 

Страница 3 от 3