От днес започва кампанията по събиране на местни данъци и такси в Разград. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5%.

Въпреки че данъците са един от основните приходоизточници на Общината, данъчната тежест през тази година се запазва, заяви заместник-кметът Добрин Добрев. 

Общината ще продължи политиката на висока събираемост, като един от начините е чрез съвместна работа с частните съдебни изпълнители. Друг момент, който спомага за подобряване на събираемостта са различните начини за плащане.

Съгласно Закона, данъка върху недвижимите имоти, налога върху превозните средства и таксата за битови отпадъци се дължат на вноски - до 30 юни и до 31 октомври.

След изтичане на тези срокове започва начисляване на лихви за просрочие. Плащането на патентния данък е на тримесечие, а туристическият се внася от данъчно задължените лица до 15 число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките. Данъкът върху таксиметров превоз на пътници се внася преди издаването на разрешение.

Продължават проверките на приходната агенция в Русе за издаване на касови бележки.

Досега контролните екипи са проверили над 130 търговски обекта, в които са констатирали 6 нарушения за неточно отчитане на паричните обороти.

Днес двама инспектори се представиха за клиенти в заведение, направиха поръчка и изчакаха да видят дали ще им издадат касова бележка. След като това се случи, те се представиха и извършиха проверка на касовата наличност, като я сравниха с отчетеното на касовия апарат. Не бе установено нарушение.

"Наблюденията формират към момента два извода – първият е, че повечето русенски търговци спазват задълженията си за правилна работа с касовите апарати и разчитат масираните проверки на приходните служители да намалят значително нелоялната конкуренция към тях от обектите в сивата икономика. Вторият извод е, че лятна кампанията на НАП е с повишена ефективност, заради прилагането тази година на модерни технологични способи и подобрена организация на контролната дейност.", каза Николай Николаев от офиса на НАП в Русе.

Новото по време на проверките през тази година е прилагането на процедура за изземване на касовата наличност, ако се установи, че има невнесени данъчни задължения. 

"Това е един от допълнителните похвати в тазгодишната лятна кампания на НАП за засилване на контрола по реално отчитане на търговските обороти и повишаване на събираемостта на дължимите приходи в националния бюджет. Задълбочената предварителна селекция на обектите за проверки  и дистанционното наблюдение на касовите апарати дават възможност комплексно да се извършват не само контролни дейности, но и принудителни действия за събиране на просрочени задължения в моменти на акумулиране на големи парични средства в некоректните търговци.", разясни още той.

Проверките за издаване на касови бележки ще продължат до края на летния сезон в цяла русенска област, като приходните инспектори разчитат и на сигнали на граждани. 

Плащането на данъка върху недвижимите имоти, таксата битови отпадъци и данъка върху превозните средства за 2016 година започна на касите в Дирекция „Местни данъци и такси” в Русе. Цялата сума може да се плати наведнъж или на две равни вноски до 30 юни и 31 октомври. На предплатилите целия размер до края на април има отстъпка от 5%.

Дължимият данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци  няма да се съобщава чрез писма. Проверка на задълженията може да се извършва на интернет страницата на Община Русе. Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, следва да подадат данъчна декларация до 31 януари. Ако в същия срок са заплатили пълния размер на данъка, ползват отстъпка от 5%. Лицата пък, които предоставят хотелиерски услуги, трябва да подадат данъчна декларация до 30 януари.

Декларациите могат да се получат от Дирекция „Местни данъци и такси” или изтеглят от интернет страницата на Община Русе. За невнесените задължения по ЗМДТ от минали години, се начисляват лихви за просрочие и за същите се прилагат процедури за принудителното им събиране чрез НАП и съдебни изпълнители.  

48 тона отпадъци събраха и извозени в регионалното депо на Търговище днес до 14:30 часа.

Както вече съобщихме, днес в цялата община се провежда кампания по почистване. Регистрираните доброволци в нея са общо 4923, а фирмите и организациите – 75. Активно се включиха и ученици и учители от 15 училища.

Почистените места на територията на общината са 309. Общинската администрация и работещите в предприятията й днес чистиха в районите на паркове и стадиони, площад „Свобода“, промишлената зона и др.

От Община Търговище напомнят, че чувалите с боклуци трябва да се оставят до контейнерите за смет, като също така общинската администрация моли те да се събират разделно.

Kiss13.net използва бисквитки (cookies), за да подобри работата си. Посещавайки този сайт Вие се съгласявате с използването им.