Програма

Януари 09, 2018

„КИС 13” запазва правото си за промени в предварително публикуваната програма, като ще отразява на живо и на пълен запис всички по - важни пресконференции и събития, които биха представлявали интерес за аудиторията на програмата!  

           

ЧЕТВЪРТЪК 28 май

 07:00  "Бирария "Романтика" - драма

 09:00  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЪРГОВИЩЕ /пряко/

 12:00  "Фолклорна трапеза"

 13:00  "Законът на любовта" - тв сериал, 16 епизод

 13:50  "Законът на любовта" - тв сериал, 17 епизод

 14:40  "Законът на любовта" - тв сериал, 18 епизод

 15:30  "Законът на любовта" - тв сериал, 19 епизод

 16:20  "Законът на любовта" - тв сериал, 20 епизод

 17:00  "Да сме живи, да сме здрави" - фолклор

 17:30  “Глухаря” – тв сериал, 33 епизод 

 18:45  НОВИНИТЕ НА "КИС 13"

 19:00  "Слънчева палитра" - документален филм 

 19:45  НОВИНИТЕ НА "КИС 13"

 20:00  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЪРГОВИЩЕ /повторение/

 21:30  НОВИНИТЕ НА "КИС 13"

 21:50  "Глухаря" - тв сериал, 23 епизод

 22:40  "Глухаря" - тв сериал, 24 епизод

 23:30  НОВИНИТЕ НА "КИС 13"

 00:00  "Ароматът на успеха" - комедия

 01:30  "Малкият остров" - драма

 03:00  "Извинявай, ако те нарека любов" - драма

 05:00  "Гигантския механичен човек" - драма

 06:35  Документален филм

 

ПЕТЪК 29 май

07:00  "Мьобиус" - драма

09:00  "Глухарят" - тв сериал, 4 епизод

10:00  "Бирария "Романтика" - драма

12:00  "Фолклорна трапеза"

13:30  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА /пряко/

14:40  "Законът на любовта" - тв сериал, 21 епизод

15:30  "Законът на любовта" - тв сериал, 22 епизод

16:20  "Законът на любовта" - тв сериал, 23 епизод

17:00  "Песни за душата" – стари градски песни

17:30  “Глухаря” – тв сериал, 34 епизод 

18:45  НОВИНИТЕ НА "КИС 13"

19:00  “Професор Тома Върбанов” – документален филм

19:45  НОВИНИТЕ НА "КИС 13"

20:00  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА /повторение/

21:30  НОВИНИТЕ НА "КИС 13"

21:50  "Глухаря" - тв сериал, 25 епизод

22:40  "Глухаря" - тв сериал, 26 епизод

23:30  НОВИНИТЕ НА "КИС 13"

00:00  "Облаците над Силс Мария" - драма

02:00  "Гигантския механичен човек" - драма

03:30  "Пъзел" - драма

05:00  "Малкият остров" - драма

06:30  Документален филм

 

СЪБОТА 30 май

07:00  "Малкият остров" - драма

08:30  "Пъзел" - драма                  

10:00  "Другото мълчание" - комедия 

11:30  "Исус ме обича" - комедия 

13:00  "АРЕНА - място за срещи" - публицистика

13:30  "Песни за душата" – стари градски песни   

14:00  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЪРГОВИЩЕ /от 28.05/

15:30  “Извинявай, ако те нарека любов” – драма 

17:30  “Гигантския механичен човек” – драма 

19:00  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА /от 29.05/

20:30  "Обирджийката" - драма

22:30  “Малкият остров” – драма

00:00  “Ароматът на успеха” – комедия

01:30  “Пъзел” – драма

03:00  “Исус ме обича” – комедия

04:30  “Обирджийката” – драма

06:30  Документален филм

 

НЕДЕЛЯ 31 май

07:00  "Облаците над Силс Мария" - драма

09:00  "Изворче" – фолклор за деца  

09:30  "АРЕНА - място за срещи" – публицистика

10:00   Документален филм 

10:30  "Извинявай, ако те нарека любов" - драма

12:30  “Да сме живи, да сме здрави” – фолклор

13:00  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА /от 29.05/

14:30  "Фолклорна трапеза"

15:30  "Облаците над Силс Мария" - драма

17:30  "Бирария "Романтика" - драма

19:00  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЪРГОВИЩЕ /от 28.05/

20:30  “Гигантския механичен човек” – драма 

22:00  “Мьобуис” – драма

00:00  "Исус ме обича" - комедия 

01:30  “Светлите дни предстоят” – драма

03:00  “Бирария "Романтика” – драма

04:30  “Позиция на дете” – драма

06:25  Документален филм

  

ПОНЕДЕЛНИК 1 юни

 06:30  “Господин Никой” – драма

 09:00  "Глухарят" - тв сериал, 5 епизод

 10:00  “Да опитомиш света” – документален филм

 10:30  "Исус ме обича" - комедия 

 12:00  "Фолклорна трапеза"

 13:00  "Законът на любовта" - тв сериал, 24 епизод

 13:50  "Законът на любовта" - тв сериал, 25 епизод

 14:40  "Законът на любовта" - тв сериал, 26 епизод

 15:30  "Законът на любовта" - тв сериал, 27 епизод

 16:20  "Законът на любовта" - тв сериал, 28 епизод

 17:00  “Балканфолк” – фолклор

 17:40  “Глухаря” – тв сериал, 34 епизод 

 18:45  НОВИНИТЕ НА "КИС 13"

 19:00  “Иван, талантът и децата” – документален филм

 19:45  НОВИНИТЕ НА "КИС 13"

 20:00  "Фолклорното наследство на Априлци" 1 част – документален филм

 21:30  НОВИНИТЕ НА "КИС 13"

 21:50  "Глухаря" - тв сериал, 27 епизод

 22:40  "Глухаря" - тв сериал, 28 епизод

 23:30  НОВИНИТЕ НА "КИС 13"

 00:00  "Облаците над Силс Мария" - драма

 02:00  "Мьобиус" - драма

 04:00  "Ароматът на успеха" - драма

 05:30  "Другото мълчание" - драма

 06:55  Документален филм

 

ВТОРНИК 2 юни

 07:00  “Позиция на дете” – драма

 09:00  "Глухарят" - тв сериал, 6 епизод

 10:00  “Облаците над Силс Мария” – драма

 12:00  "Фолклорна трапеза" 

 13:00  "Законът на любовта" - тв сериал, 29 епизод

 13:50  "Законът на любовта" - тв сериал, 30 епизод

 14:40  "Законът на любовта" - тв сериал, 31 епизод

 15:30  "Законът на любовта" - тв сериал, 32 епизод

 16:20  "Законът на любовта" - тв сериал, 33 епизод

 17:00  “Песни за душата” – стари градски песни

 17:30  “Глухаря” – тв сериал, 35 епизод 

 18:45   НОВИНИТЕ НА "КИС 13"

 19:00  "Възрожденец по дух и наследство" - документален филм 

 19:45   НОВИНИТЕ НА "КИС 13"

 20:00  "Фолклорното наследство на Априлци" 2 част – документален филм 

 22:00  НОВИНИТЕ НА "КИС 13"

 21:50  "Глухаря" - тв сериал, 29 епизод

 22:40  "Глухаря" - тв сериал, 30 епизод

 23:30  НОВИНИТЕ НА "КИС 13"

 00:00  "Обирджийката" - драма

 02:00  "Позиция на дете" - драма

 04:00  "Мьобиус" - драма

 06:00  Документален филм

 

СРЯДА 3 юни

 07:00  "Бирария "Романтика" - драма

 09:00  "Глухарят" - тв сериал, 7 епизод

 10:00  "Гигантския механичен човек" - драма

 12:00  "Фолклорна трапеза"  

 13:00  "Законът на любовта" - тв сериал, 34 епизод

 13:50  "Законът на любовта" - тв сериал, 35 епизод

 14:40  "Законът на любовта" - тв сериал, 36 епизод

 15:30  "Законът на любовта" - тв сериал, 37 епизод

 16:20  "Законът на любовта" - тв сериал, 38 епизод

 17:00  “Изворче” – фолклор за деца

 17:30  “Глухаря” – тв сериал, 36 епизод  

 18:45   НОВИНИТЕ НА "КИС 13"

 19:00  "Светлин Стоев - художника воевода" - документален филм 

 19:45   НОВИНИТЕ НА "КИС 13"

 20:00  XXIII Старопланински събор „Балкан фолк“ 2019 – документален филм

 21:30  НОВИНИТЕ НА "КИС 13"

 21:50  "Глухаря" - тв сериал, 31 епизод

 22:40  "Глухаря" - тв сериал, 32 епизод

 23:30  НОВИНИТЕ НА "КИС 13"

 00:00  "Пъзел" - драма

 01:30  "Гигантския механичен човек" - драма

 03:00  "Дригото мълчание" - драма

 04:30  "Малкият остров" - драма

 06:00  Документален филм

 

ЧЕТВЪРТЪК 4 юни

 07:00  "Облаците над Силс Мария" - драма

 09:00  "Глухарят" - тв сериал, 8 епизод

 12:00  "Фолклорна трапеза"

 13:00  "Законът на любовта" - тв сериал, 39 епизод

 13:50  "Законът на любовта" - тв сериал, 40 епизод

 14:40  "Законът на любовта" - тв сериал, 41 епизод

 15:30  "Законът на любовта" - тв сериал, 42 епизод

 16:20  "Законът на любовта" - тв сериал, 43 епизод

 17:00  "Да сме живи, да сме здрави" - фолклор

 17:30  “Глухаря” – тв сериал, 37 епизод 

 18:45  НОВИНИТЕ НА "КИС 13"

 19:00  "Майсторите и децата на Априлци" 1 част - документален филм 

 19:45  НОВИНИТЕ НА "КИС 13"

 20:00  VIII Балкански шампионат по фолклор “Евро фолк – Жива вода" 2019 – документален филм

 21:30  НОВИНИТЕ НА "КИС 13"

 21:50  "Глухаря" - тв сериал, 33 епизод

 22:40  "Глухаря" - тв сериал, 34 епизод

 23:30  НОВИНИТЕ НА "КИС 13"

 00:00  "Обирджийката" - драма

 02:00  "Мьобиус" - драма

 04:00  "Господин Никой" - драма

 06:30  Документален филм

 

ПЕТЪК 5 юни

07:00  "Пъзел" - драма

09:00  "Глухарят" - тв сериал, 9 епизод

10:00  "Другото мълчание" - драма

12:00  "Фолклорна трапеза"

13:00  "Законът на любовта" - тв сериал, 44 епизод

13:50  "Законът на любовта" - тв сериал, 45 епизод

14:40  "Законът на любовта" - тв сериал, 46 епизод

15:30  "Законът на любовта" - тв сериал, 47 епизод

16:20  "Законът на любовта" - тв сериал, 48 епизод

17:00  "Песни за душата" – стари градски песни

17:30  “Глухаря” – тв сериал, 38 епизод 

18:45  НОВИНИТЕ НА "КИС 13"

19:00  "Майсторите и децата на Априлци" 2 част - документален филм 

19:45  НОВИНИТЕ НА "КИС 13"

20:00  IX Световен шампионат по фолклор „World Folk“ 2019  – документален филм 

21:30  НОВИНИТЕ НА "КИС 13"

21:50  "Глухаря" - тв сериал, 35 епизод

22:40  "Глухаря" - тв сериал, 36 епизод

23:30  НОВИНИТЕ НА "КИС 13"

00:00  "Бирария "Романтика" - драма

01:30  "Светлите дни предстоят" - драма

03:00  "Обирджийката" - драма

05:00  "Исус ме обича" - комедия

06:30  Документален филм

Контакти

Януари 09, 2018

 КИС ООД  EИК: 117615472 

 

АДРЕС: 

 град Русе, улица "Николаевска" 2, ет. 4 


РЕДАКЦИЯ:

 телефон: 0879 / 99 22 95 

 e-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 
РЕКЛАМА: 

 телефон: 0899 / 66 10 68 

 e-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

 

 СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ 

 АДРЕС: 
 
град София, бул. "Шипченски проход" 69 

 УЕБСАЙТ:   www.cem.bg  

 ТЕЛЕФОН:   02 / 9708810 

 E-MAIL:   office@сеm.bg 

ЗА НАС

Януари 09, 2018

Програмата на телевизия КИС 13 стартира през 1994 г. в Русе като канал на русенската кабелна мрежа КИС (Кабелна Информационна Система). През 2004-та година се отделя от мрежата и започва своето самостоятелно развитие.

 

Телевизия КИС 13 получава национален лиценз за разпространение от СЕМ през 2009 година и днес се излъчва на територията на цялата страна.

Това прави телевизия КИС 13 една от най-достъпните и широкоразпространени телевизии, базирани в провинцията. 

 

Програмната схема на телевизия КИС 13 обхваща широк диапазон от регионални събития - политика, спорт, обществени прояви и култура.

Към момента телевизия КИС 13 предава НА ЖИВО заседанията на Общинските съвети в Разград, Търговище, Бяла, Две могили и Сливо поле, с които общини е дългогодишен медиен партньор. Като такъв, телевизията излъчва новини, редица обществени мероприятия, фестивали и концерти пряко и на запис. Teлевизия КИС 13 излъчва директно и по-значимите обществени прояви като протести и митинги, както и пресконференции, брифинги и изявления на организации, политически сили и органи в местното самоуправление от Русе, Разград и Търговище. Продукциите ни са насочени към ежедневните проблеми и събития, касаещи всеки един гражданин, и които срещат интереса на нашите зрители. 

 

НОВИНИТЕ

Всяка делнична вечер в 18:45, 19:45, 21:30 и 23:30ч. са Новините на телевизия КИС 13. В тях може да видите всички по-важни новини от София, Русе, Разград и Търговище. Времетраенето ѝ е около 15 минути. 

 

ПОСТПРОДУКЦИЯ

Телевизия КИС 13 разполага с две четирикамерни FULL HD и една SD подвижни телевизионни станции. Чрез тях можем да излъчваме НА ЖИВО и на запис по-значимите събития от регионите, които покриваме.

След като в началото на декември в Новините на КИС 13 ви показахме хлътналите шахти на улица "Щип" в Русе, от няколко дни там е започнал ремонт.

Според хората причина толкова скоро това да се случва, при положение, че съоръжението е стояло разбито с месеци, е именно нашият репортаж. В момента в участъка са подменени шахтите в по-разбитата половина на улицата.

Въпреки ремонта обаче именно там няколко жени, които хвърлят сол по улици и тротоари срещу заледяване, счупиха колело на своята количка. Леко разочаровани, те подчертаха, че количката е лично тяхна. Кофите ги изнесоха на ръка, а чувалите ги натовариха на друга количка, която донесоха малко по-ксъно.

Според русенци, за да не се налага да подават сигнали към телевизията за проблем, който стои седмици а понякога и с месеци, е редно отговорните звена да правят обходи, да набелязват и отстраняват подобни нередности.

Kiss13.net използва бисквитки (cookies), за да подобри работата си. Посещавайки този сайт Вие се съгласявате с използването им.