fbpx

20 трайно безработни лица започнаха работа в аварийни групи към Община Разград. Осигурена им е заетост от 4 часа на ден, като възнагражденията са от Републиканския бюджет.

Аварийните групи имат ангажименти, освен да помагат при тежки зимни условия, и да извършват противоепидемични мерки като дезинфекция на кметства и други общински обекти. Първоначално подписаните договори са за 1 месец с възможност за удължаване с 2 месеца.

В Разград ангажираните в аварийни групи са петима, като те работят в Обредния дом, Приюта за бездомни животни и други общински структури.

По двама са аварийните работници в селата Раковски и Стражец, а по 1 - в Балкански, Благоево, Дряновец, Киченица, Липник, Осенец, Пороище, Топчии, Ясеновец, Недоклан и Мортагоново.

411 са продължително безработните на територията на дирекция "Бюро по труда" в Русе. Според анализите за януари, безработицата в общината е 3,6%.

Продължава тенденцията най-много безработни да има сред хората на над 50-годишна възраст. 

По инициатива на Българската стопанска камара започва приемане на документи за подготовка на работна сила в съответствие с потребностите на бизнеса. Желаещите ще бъдат обучени за продавач-консултанти, застрахователи и оператори на компютър.

Русенският университет ще разработи обучителни модули в различни сектори на бизнеса за улесняване на достъпа на хора в неравностойно положение до услуги за професионално ориентиране на пазара на труда. Това ще стане по международен проект, в който участват 8 партньори от Германия, Румъния и България.

В хода на проекта ще бъдат подготвениквалифицирани консултанти в областта на професионалното образование и обучение за работа.

Първият пилотен курс ще се проведе в Германия.