fbpx

2 милиона лева дава Mинистерството на образованието по нова програма за подготовка на учители.

Средствата са предвидени за следващите 2 години. Целта е повишаване на компетентностите на преподавателите, които подготвят бъдещи педагогически кадри в ключови области, както и придобиване на специфични професионални знания и умения.

В програмата могат да участват университети с педагогически специалности. Предвиждат се обучения по важни теми за системата на предучилищното и училищното образование. В това число влизат компетентен подход, съвременни и иновативни образователни технологии, предприемачество и интелектуална собственост. В университетите е предвидено и създаването на обучителни центрове.

Ректорът на Русенския университет чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев изрази убеждение пред камерата на телевизия КИС 13, че подготвяйки педагогически кадри, те ще бъдат силно мотивирани да приложат новите образователни технологии на практика в училищата.

По програмата ще се финансира и допълнителното изработване на наръчник и лекции във виртуална библиотека.

Вижте подробностите във видеото.

Да се отчита регионалното значение на университетите като критерий за финансиране.

За това настояват от русенското висше училище пред Mинистерството на образованието. В момента основните елементи за финансиране на висшето образование са броят на студентите във всеки университет и качеството на обучение, което предлага.

Предстоят дискусии по предложението за въвеждане на критерий регионално значение, за да се получи справедливо финансиране на университетите. 

Обсъдиха приноса на Русенския университет за развитието на региона. Това стана на среща-дискусия в Канев център между ръководството на висшето училище и представители на местната власт и институциите. Ректорът на университета проф. д-р Велизара Пенчева представи ролята на академичната общност за развитието на региона.

Проф. Пенчева запозна аудиторията и с приоритетите, които си поставят тя и екипът й. Сред основните задачи се открояват повишаване качеството на образование и научните изследвания, силното международно позициониране и създаване на иновативен модел за публично-частно партньорство за интелигентен растеж. 

11 пълни отличници от випуск 2015 на Русенския университет получиха дипломите си на тържествена церемония днес в Канев център. В приветствието си към абсолвентите, ректорът на Русенския университет чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев заяви, че е щастлив като вижда резултатите от тяхното обучение.

Днес бе изпратен и първият випуск бакалаври в специалностите медицинска сестра и акушерка. Всички отличници и първенците получиха дипломите си за висеш образование лично от ректора на Русенския университет.

Страница 1 от 2