От 4 май започва подаването на заявления за прием на ученици в първи клас в общинските училища в Търговище. Срокът за кандидатстване е 29 май.

Всяко от шестте учебни заведения, които ще осъществят прием на първокласници, е създало организация за подаване на необходимите документи по електронен път. Остава възможността за подаване на заявления и на място, при спазване на противоепидемичните мерки. Подробна информация, свързана с кандидатстването, може да се получи на телефоните и електронните адреси на училищета.

Както и през предходната година за всяко от учебните заведения е определен прилежащ район. Основен критерий при класирането на децата е близостта на училището до настоящия или постоянния им адрес. Ако адресите са различни, при класирането се взема по-благоприятният от тях.

Документи могат да се подават в до 3 училища, включително в тези, извън района на най-близкото. В тези случаи обаче децата ще заемат свободните места, останали след класиране на децата, живеещи в прилежащия район на съответното учебно заведение.

17 са заявените от училищата паралелки за прием в първи клас за следващата учебна година, а планираният брой на децата в тях е 392. По данни на детските градини, децата, които трябва да постъпят в първи клас през 2020 година, са 375. Окончателният брой на първокласниците обаче е трудно да бъде предвиден поради динамичните миграционни процеси и многото завръщащи се от чужбина родители, които записват децата си в училище непосредствено преди започването на годината.

Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени на 1 юни в интернет страниците на училищата. Записването е в срок до 8 юни на място в учебните заведения. По-късно същия месец ще бъдат обявени останалите свободни места за второ и трето класиране. При необходимост и в случай на удължаване на срока на извънредното положение, ще бъдат съобщени и нови дати за обявяване на резултатите и записването.

Раздават хранителни пакети на децата от първи до четвърти клас в Русе.

Това става по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко". Продуктите се получават по определени графици и списъци за отделните паралелки. Раздаването на хранителните пакети в училище "Васил Левски" е започнало вчера с децата в първи клас.

Предварително класните ръководители са уведомили родителите за началото на кампанията, както и графиците за получаване на продуктите.

В хранителния пакет има около 400 грама кашкавал и 4-5 краставици. Някои родители са се отказали от полагащите се хранителни пакети за децата им и са дали съгласието си да се предоставят на ученици от по-уязвими семейства.

Близо 150 000 лева влага Община Търговище в подмяна на дограма в детски и учебни звена през тази година.

Ремонтите вече са приключили в две от групите във втора детска ясла, както и в Основно училище "Никола Йонков Вапцаров".

В ход са и дейностите в детска градина "Пчелица". В момента фирмата, с която администрацията има сключен договор след проведена обществена поръчка, премахва старата дървена дограма и поставя нова от PVC. Тя ще бъде монтирана в петте групи, в които се възпитават общо 144 деца.

Ремонтът в детското заведение бе планиран за края на месец юни, но с оглед на създалата се кризисна ситуация и с цел облекчаване работата на градината през лятото, дейностите започнаха сега.

Предстои идентични дейности да започнат в детска ясла №5, както и в Центъра за младежки дейности и инициативи. Нова дограма вече е монтирана в две от групите във втора детска ясла, както и в основно училище "Никола Й. Вапцаров".

Всички 70 училища в област Русе се включват в дистанционното обучение. Това съобщи за Новините на телевизия КИС 13 началникът на Регионалното управление на образованието Росица Георгиева.

Екипът ни присъства на част от онлайн урок по готварство на ученици от гимназията по туризъм.

От 1-ви до 12-ти клас са 21 000 ученици, като около 900 от тях нямат мобилни устройства, а още 100-тина нямат интернет връзка. За тези ученици, които са обикновено от соцоалмно уязвими групи, са предвидени хартиени материали, които ще бъдат раздадени от назначените в съответните училища социални работници и медиатори, при пълно спазване на изискванията за дезинфекция.

Подготовката за дистанционното обучение е била през почивните дни. Всички училища са публикували часови график за провеждане на дистанционната връзка, като времетраенето ще бъде 20 минути за децата от 1-ви до 4-ти клас и 30 минути – от 5-ти до 12-ти клас. Няма да има преподаване на нови знания, а само затвърждаване на вече усвоен материал.

Росица Георгиева успокои ученици и родители, че приключването на учебната година след края на извънредното положение, ще става върху преподадено учебно съдържание. Тя увери също, че няма да има нулева учебна година.

От РУО призовават децата да си стоят вкъщи и да се занимават дистанционно с поставените им задачи. Оценяване и отсъствия няма да има, но учителите ще следят кои деца не се включват в дистанционното обучение и чрез електронния дневник и на имейл ще информират родителите, за да проверят дали детето има проблем с устройството или е излязло навън.

Резултатите по проекта за обновяване на материалната база на детски и учебни заведения в Разград бяха отчетени на пресконференция в Общината.

За близо 10 милиона лева по Оперативна програма "Региони в растеж" бяха обновени 2 детски ясли, 7 детски градини, 2 училища и 1 физкултурен салон.

Основната цел на проекта бе да подобри качеството на предоставяните образователни услуги на територията на Разград чрез модернизиране на материалната база, внедряване на енергоефективни мерки, благоустрояването на прилежащите дворни пространства и доставката на оборудване и обзавеждане за нуждите на детските и учебните заведения.

Кметът на Разград Денчо Бояджиев обобщи, че е удовлетворен от резултатите по проекта. Той призова гражданите да подават сигнали, в случай че станат свидетели на вандалски прояви по обновената образователна инфраструктура. Такива вече имало.

 

Кметът пое ангажимент на фасадите на всяка от детските градини и ясли, да бъде поставен пъстроцветен надпис с името на заведението, за да се превърне това в емблема на образователния сектор в Разград.

Страница 1 от 13
Kiss13.net използва бисквитки (cookies), за да подобри работата си. Посещавайки този сайт Вие се съгласявате с използването им.