fbpx

През следващите 5 години "Европа директно" - Русе отново ще бъде близо до гражданите.

Центърът кандидатства и спечели доверието на Европейската комисия, което го нареди сред други 12 центъра в цялата страна, които ще продължат дейността си.

"Европа директно" - Русе е част от европейската мрежа от информационни центрове, която се управлява от Генерална дирекция "Комуникации" на Европейската комисия.

Пред мрежата "Европа директно" предстоят нови предизвикателства в контекста на настоящия програмен период.

Центърът в Русе съществува от 2008 година и осигурява лесен и бърз достъп на гражданите до информация за Европейския съюз.

Вижте повече във видеото.

Улица "Духовно възраждане" в Русе става еднопосочна в участъка от "Райко Даскалов" до "Георги Сава Раковски".

Решението е взето на последното заседание на Общинската комисия по организация и безопасност на движението. Участъкът става еднопосочен по предложение на граждани, като решението трябва да влезе в сила до 23 април.

Целта е да осигурят места за паркиране за живущите, като ще бъде забранено движението в западна посока в отсечката между улиците "Райко Даскалов" и "Георги Сава Раковски".

В момента "Духовно възраждане" остава двупосочна само в участъка между улиците "Георги Сава Раковски" и "Алеко Константинов".

От днес започна да функционира центърът за разделно събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от бита в Разград.

Той е изграден по проект, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Опасните отпадъци от бита се събират в 11 контейнера с общ капацитет 25 тона. Предаването им се извършва в мобилни пунктове. Отпадъците могат да се предават и на място в центъра.

В него временно се съхраняват различни видове опасни домакински отпадъци: батерии, бои, мастила, лепила, антифризни течности, фотографски материали, масла, луминисцентни тръби, киселини, разтворители, маслени филтри, лекарства с изтекъл срок на годност, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, хладилна и климатична техника.

Предстоят и разговори за сключване на договори с останалите общини от Разградска област, за да могат техните жители също да използват услугите на центъра за разделно събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от бита в Разград.

Започва изграждането на два центъра за хора с психични рзстройства и деменция в Русе с общ капацитет от 30 места.

Проектът се финансира по Оперативна програма "Региони в растеж". Днес беше направена символична първа копка на обекта.

По проекта ще бъде извършен основен ремонт, преустройство, промяна предназначението, пристрояване и частично надстрояване на съществуващи сгради в два центъра за лица с психични разстройства и деменция.

Тези хора се нуждаят от подкрепата на Общината, заяви на церемонията по начало на строителните дейности кметът на Русе Пенчо Милков.

Проектът се реализира с безвъзмездната финансова помощ по Процедура за "Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания" по ОП "Региони в растеж".

Бюджетът на проекта е в размер на над 1 150 000 лева, от които около 26 000 са собственият принос на Община Русе.

С водосвет и фолклорна програма откриха обновения център на село Кацелово.

Благодарение на строителните дейности, настилката на площада е изцяло подменена и е изградена детска площадка с комбинирано съоръжение и кът за отдих.

На събитието присъства народният представител Светлана Ангелова, която поздрави кмета на Две могили Божидар Борисов за грижите, които полага за малките населени места в общината. От своя страна градоначалникът призова местните жители да се грижат за зеленината и да пазят това, което е направено. 

Строителните дейности по обновяването на центъра на селото продължиха около 5 месеца и включваха цялостна подмяна на настилката, изграждане на детска площадка с комбинирано съоръжение и кът за отдих.

Страница 1 от 6