fbpx

Откриха ремонтираната сграда на Центъра за работа с деца на улицата в Разград.

Основната цел на проекта е изграждането на съвременна, подходяща и ефективна социална инфраструктура в община Разград, която да осигури благоприятна среда за предоставянето на качествена услуга в общността и да допринесе за развитието на общинската социална политика.

Чрез цялостно обновяване и ремонт на втория етаж, са създадени подходящи условия за пребазирането на Центъра за работа с деца на улицата. По проекта бяха въведени и мерки за енергийна ефективност. В рамките на финансовия ресурс е доставено оборудване и обзавеждане.

В словото си по време на откриването на завършения обект, кметът на Разград Денчо Бояджиев подчерта значението на базата за подрастващите. Задоволство от реализацията на проекта изрази и областният управител Гюнай Хюсмен.

Проектът е на обща стойност близо 1 милион лева – 100% безвъзмездна помощ. 

Капацитетът на центъра е 15 потребители.

Вижте повече във видеото.

Община Разград ще тегли заем от 600 000 лева за изграждане на Център за работа с деца на улицата.

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет. Поемането на общински дълг се налага за осигуряване на дължимите текущи и окончателни плащания за строително-монтажните работи.

Проектът предвижда подобряване на условията за предоставяне на социалната услуга в общността - Център за работа с деца на улицата, която е съобразно индивидуалните потребности на конкретното дете и на членовете на неговото семейство, обясни заместник-кметът на Община Разград Полина Иванова.

За осигуряване на дължимите текущи и окончателни плащания по проекта, общината не разполага със свободен финансов ресурс и се налага да се използва кредит от фонд "Флаг".

Общата стойност на проекта е близо 1 милион лева изцяло безвъзмездна помощ от Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет.

Община Разград иска да тегли кредит от 600 000 лева за изпълнение на проект за изграждане на Център за работа с деца на улицата.

Предложението ще бъде обсъдено на предстоящото заседание на Общинския съвет на 27 октомври, което телевизия КИС 13 ще излъчи НА ЖИВО.

Услугата Център за работа с деца на улицата е свързана с превенция на отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата; семейно консултиране и подкрепа, ограмотяване на децата и обучение в родителски умения.

Проектът включва основен ремонт на сграда общинска собственост, в която ще бъде пребазиран Центърът за работа с деца на улицата. Предвиждат се помещения, зони и околни пространства със съответното оборудване и обзавеждане, необходими за пълноценното функциониране на обекта и за създаване на уютна среда за неговите ползватели. Общата стойност на проекта е близо 1 000 000 лева, изцяло безвъзмездна помощ.

За осигуряване на дължимите окончателни плащания, Общината не разполага със свободен финансов ресурс и се налага да поеме краткосрочен общински дълг в размер до 600 000 лева.

На октомврийското заседание на Общинския съвет в Разград ще се гласува и решение услугата "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания" да се предостави на Домашния социален патронаж за срок от 6 месеца, тъй като досегашният договор изтича.

Днес в Разград стартира проект за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда общинска собственост и изграждане на Център за работа с деца на улицата.

Стойността на проекта е близо 1 милион лева, които са 100% безвъзмездна финансова помощ, осигурена по Оперативна програма "Региони в растеж". Реновирането на материалната база на бившия дом "Майка и дете" ще подобри както условията за потребителите, така и за персонала в социалната услуга.

Кметът Денчо Бояджиев заяви, че ремонтът на сградата е последователна стъпка на Община Разград за развитието на дейности, от които обществото има потребност.

След създаване на подходящите условия и обновяване на материалната база, съществуващата услуга "Център за работа с деца на улицата" ще бъде пребазирана от сегашното си местоположение на втория етаж в корпуси, условно наречени "Блок А" и "Блок Б".

Кметът Денчо Бояджиев и областният управител Гюнай Хюсмен направиха символична първа на обекта.

За да върви успешно работата по проекта, градоначалникът счупи бутилка шампанско в багера на фирмата-изпълнител, а директорът на Центъра плисна менче с вода.

Подобряват социалната инфраструктура в Разград с два проекта за устойчиво градско развитие.

Предложенията бяха приети на днешното редовно заседание на Общинския съвет, което телевизия КИС 13 излъчи пряко.

Единият от тях касае строежа жилища за настаняване на малцинствени и социално слаби групи. Докладната записка представи кметът на общината д-р Валентин Василев. От нея става ясно, че се предвижда изграждането на 4 триетажни блока в ЖК "Орел".

В процес на подготовка е и проектно предложение за основен ремонт в сграда общинска собственост и изграждане на Център за работа с деца на улицата.

Решенията на Общински съвет по двете докладни гарантират, че ще бъде осигурена устойчивост на социалните институции за период не по-малък от 5 години от крайното плащане към бенефициента.