Подготовка за новия програмен период до 2027 година започват от местна инициативна група "Тутракан – Сливо поле".

Екипът ще разработи нова стратегия за развитие според потребностите на бенефициентите на територията.

Обученията, които организират от Местна инициативна група "Тутракан – Сливо поле" на територията са от значение не само за бенефициентите, но и за техните консултанти.

Местна инициативна група "Тутракан – Сливо поле" е активна на територията на две области – Русе и Силистра.

Към края на септември се очаква да бъде отворена мярка, която администрира разписването на новите условия, на които трябва да отговаря всяка неправителствена организация и на новите интервенции.

В тази връзка от Местна инициативна група "Тутракан – Сливо поле" ще направят пълно представяне на фокус групите и оперативните програми, в които желаят да бъдат включени.

Вижте повече подробности във видеото.