ВИДЕО: Община Търговище напомня: Наближава срокът за плащане на първата вноска на местните данъци и такси

By 24 Юни 2024

Наближава срокът за плащане на първата вноска на местните данъци и такси в Търговище.

От Общината напомнят, че след това ще бъде начислявана лихва за просрочие върху неплатените суми. Справка за дължимия размер на налозите може да бъде получена от отдел "Местни данъци и такси". 

На 30 юни изтича срокът за плащане на първата вноска от годишния данък върху недвижимите имоти и превозните средства, както и на таксата за битовите отпадъци.

КИС 13 е във Viber!

РЕКЛАМА


От Отдел "Местни данъци и такси" в Община Търговище призовават гражданите да заплащат дължимите суми електронно на сметката на Община Търговище, като се отбелязва и код за вид плащане според съответния налог. Задълженията могат да се плащат и чрез платформите за онлайн банкиране, като чрез тях дължимите суми се генерират автоматично и не е необходимо посочването на различните кодове за плащане.

Сумите може да се платят също в брой и чрез ПОС терминални устройства на касите на отдел "Местни данъци и такси" в Центъра за административно обслужване на Общината.

Тези и още новини от България, Русе, Разград и Търговище следете и на нашата Фейсбук страница - Kiss13.