ВИДЕО: Община Търговище обяви поръчка за санирането на 16 блока

By 17 Юни 2024

Обявена е обществена поръчка за санирането на 16 блока в Търговище.

Те са одобрени по процедурата за финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост /НПВУ/. 

Инженерингът включва проектиране, строителство и авторски надзор при изпълнението на обектите. Блоковете са разпределени в различни обособени позиции.

КИС 13 е във Viber!

РЕКЛАМА


Всеки участник в откритата процедура може да кандидатства за максимум 3 позиции. Съгласно условията на НПВУ, обектите трябва да бъдат въведени в експлоатация до юни 2026 година. Прогнозната стойност на поръчката е 23,25 млн. лв. без ДДС. Крайният срок за подаване на оферти е 15 юли.

Припомняме, че жителите на Търговище бяха сред най-активните по процедурата за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд. 67 сдружения на собствениците подадоха проекти на обща стойност от над 97 млн. лв. Определената за Търговище максимална сума за саниране обаче е 30 млн. лв.

Оценяването и класирането на проектите бе извършено от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Тези и още новини от България, Русе, Разград и Търговище следете и на нашата Фейсбук страница - Kiss13.