Родител възпрепятства наказанията на дете - извършител на редица престъпления в община Търговище

By 23 Февруари 2024
Като цяло се наблюдава ръст на протвиообществените прояви на деца през 2023 година Като цяло се наблюдава ръст на протвиообществените прояви на деца през 2023 година снимка: КИС 13

Майка на 12-годишно момче от община Търговище възпрепятства работата на местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни.

Жената обжалва пред съда наложените на сина ѝ и влезли в сила от юни 2023 години възпитателни мерки заради противообществени прояви. Делото е отлагано няколко пъти поради различни жалби и молби от нейна страна.

Въпреки наложените мерки, 12-годишното момче е регистрирано за други прояви през този период - грабеж, заплаха с нож, палеж и кражба. За тях са образувани нови възпитателни дела, но майката отказва да се яви на заседанията на комисията. Правени са и два неуспешни опита да бъде доведена принудително от полицията.

Поради тази причина наложените мерки не могат да влязат в сила. Предстои да се проведе среща между отговорните институции за набелязване на последващи действия срещу малолетния и неговата майка.

КИС 13 е във Viber!

РЕКЛАМА


От местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни в отчета си за 2023 година съобщават, че образуваните възпитателни дела са общо 48 на брой. Наблюдава се увеличение спрямо 2022 година, когато броят им е бил 38.

Децата, извършили противообществени прояви през изминалата година в община Търговище, са 54. Непълнолетните са 32, а малолетните 22. Най-малките извършители са на 8 години, като 10 от децата са регистрирани за повече от една проява.

През 2023 година най-много са били престъпленията против собствеността. Кражбите са 23 броя. Регистрирани са още прояви на физическа агресия, на унищожаване и повреждане на имущество, палежи, грабеж, присвояване, бягство от специализирана институция и други. Не са отчетени престъпления в киберпространството и онлайн тормоз.

Наложените възпитателни мерки са общо 99, като най-често те са "Предупреждение" и "Поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател". На четири момчета е наложена мярка "Предупреждаване за настаняване в интернат" с изпитателен срок от шест месеца, поради извършени от тях множество прояви.

Предстои отчетът на комисията да бъде разгледан на заседанието на Общинския съвет в Търговище на 29 февруари, което телевизия КИС 13 ще излъчи НА ЖИВО от 09:00 часа.

Тези и още новини от България, Русе, Разград и Търговище следете и на нашата Фейсбук страница - Kiss13.

Последно променена в Петък, 23 Февруари 2024 13:06