fbpx

Въпреки пандемията Община Търговище поддържа стабилно финансово състояние и през 2020

By 11 Август 2021 Прочетена 1070 пъти 0

Община Търговище поддържа стабилното си финансово състояние и през 2020, въпреки трудностите, породени от пандемията от COVID-19.

Това обяви заместник-кметът Валентин Велчев при представянето на отчета за изпълнение на бюджета за предходната година. В обсъждането участваха и кметът д-р Дарин Димитров, председателят на Общинския съвет Емине Якубова, и граждани.

Пандемията безспорно оказа влияние върху изпълнението на бюджета, тъй като всички общини имаха допълнителни разходи, свързани с мерките за борба с коронавируса. С един по-консервативен подход, ефективно и по-икономично управление на ресурсите, все пак се справихме.

заяви Велчев


През 2020 постъпилите приходи с държавен характер са 34,1 млн. лв., а тези с общински характер – 20,3 млн. лв. Участието на държавата в общинския бюджет е 76% от всички приходи. Неданъчните приходи са 14%, а приходите от имуществени данъци и други данъци – 10%.

Най-голям дял на разходите при делегираните от държавата дейности продължава да заема функция "Образование" – 69%. Следват функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" – 11%; функция "Общи държавни служби" – 8%; функция "Здравеопазване" и функция "Почивно дело и култура" – по 5%; функция "Икономически дейности и услуги" – 2%.

При разходите за местни дейности най-голям дял има функция "Жилищно строителство, благоустрояване, комунално стопанство и опазване на околната среда" – 32%. Тук са включени разходите, свързани с дейностите по ремонти и поддържане на уличната мрежа и осветлението, дейности възложени на Общинските предприятия "БКС" и "Флора" и дейностите по план-сметката за чистота. 18% заемат разходите за функция "Образование", По 16% са разходите, свързани с дейността на "Домашен социален патронаж" и функция "Икономически дейности и услуги". Функция "Почивно дело и култура" заема 10% от разходите, а "Общи държавни служби" – 5%.


Актуализираният план към края на 2020 на разчета за капиталови разходи е на стойност 10,4 млн. лв.

Отчетени бяха и проектите, финансирани със средства от Европейския съюз, част от които са този за разширението на бул. "Трайко Китанчев", изграждането на центрове за възрастни и лица с психични разстройства в село Съединение и други.

Годишният отчет на изпълнението бюджета е заверен от Сметната палата. След одита е изготвен доклад, който ще бъде внесен и на сесия на Общинския съвет.

Целият отчет може да гледате в "От първо лице" на ТОЗИ ЛИНК!

Тези и още новини от България, Русе, Разград и Търговище следете и на нашата Фейсбук страница - Kiss13.

Оцени тази статия
(0 votes)
Последно променена в Сряда, 11 Август 2021 13:58
телевизия "КИС 13"

Прочети повече за телевизия "КИС 13" в секция "За нас"

https://kiss13.net
Ad Sidebar