fbpx
телевизия "КИС 13"

телевизия "КИС 13"

Прочети повече за телевизия "КИС 13" в секция "За нас"

На много отпадъци изхвърлени от гражданите се натъкват работниците при почистването на коритото на река Бели Лом в Разград.

Става дума за строителни материали, боклуци от бита, шишета, гуми, дори цели дюшеци. Работата се извършва от общинското предприятие "Паркстрой".

Обемът на дейностите е много голям, тъй като 10-15 години нищо не е пипано по речното корито.

Преди да започне почистването му, кметът д-р Валентин Василев назначи междуведомствена комисия, която да извърши оглед на участъците и да изготви план. В комисията влизат представители на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен, “Пожарна безопасност и защита на населението“ и Община Разград.

След изготвен констативен протокол е решено, да се премахне самораслата дървесна растителност и да се почисти коритото от наслоените почвени наноси. Закупена е техника за около 10 хил. лв. в това число стрела с 5-метров кран, която реже дърветата и храстите. Идеята е машините да се ползват и по селските дерета.

Ландшафтните архитекти ще решат какво да се засади на мястото на премахнатата растителност. Ще се оформи нова зеленина, която ще се поддържа в красив вид. Най-вероятно това ще бъде дълготрайна растителност по горния ръб на откоса с цел почвозадържане и предотвратяване на неговото разрушаване.

Предсрочно прекратяват мандата на кмета на община Кубрат.

Това се налага, заради решение на Върховния касационен съд. То окончателно потвърждава условната присъда на Бюрхан Исмаилов за невярно деклариране на земеделски площи.

Това означава, че трябва да стартира процедура за нови избори. Първо Върховна касационна прокуратура следва да уведоми Общинската избирателна комисия в Кубрат, която да вземе решение за предсрочно прекратяване на мандата на кмета. Това се прави на основание на Закона за местното самоуправление и местната администрация. Решението на ОИК в Кубрат трябва да постъпи в Централната избирателна комисия, която от своя страна да го изпрати на президента, за да определи дата за предсрочните избори. Ангажимент има и Общинският съвет, който следва да избере временно изпълняващ длъжността кмет до приключването на местния вот.

Припомняме, че като председател на земеделско сдружение, през 2010, Бюрхан Исмаилов е представил в Разплащателна агенция заявление за подпомагане по системата на единните плащания с евросубсидии. Искането е било за 1756 хектара. Впоследствие земеделски експерти установили, че за 356 хектара е била подадена невярна информация относно поддържането им.

Бе заведено дело в разградския Окръжен съд, който постанови условна присъда за Бюрхан Исмаилов - 6 месеца лишаване от свобода с 3 години изпитателен срок. След като делото премина дълъг път по съдебните инстанции, накрая Върховният касационен съд потвърди присъдата окончателно.

Предлагат да се учреди безвъзмездно право на строеж за изграждане на пилотен център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци в Разград.

Докладната записка е внесена от кмета на общината д-р Валентин Василев. Събираните и съхранявани отпадъци в центъра, който ще бъде на ул. "Костур" периодично ще се транспортират до площадки на други лицензирани оператори, където ще се извършва тяхното последващо третиране.

След изграждането, центърът ще бъде предаден в собственост и вписан в активите на Община Разград, която ще отговаря за експлоатацията му.

В Разградска област най-много гласове за президент е получил Пламен Орешарски.

Това стана ясно след обработените протоколи от всичките 202 секции на територията на областта. От Районната избирателна комисия обявиха, че за издигнатия от Инициативен комитет и подкрепен от ДПС кандидат за президент за гласували над 17 500 човека, което прави близо 27,7%. 

На второ място в Област Рагзрад с 13 300 гласа или 21 на сто е кандидатът на ГЕРБ Цецка Цачева, а издигнатият от Инициативен комитет и подкрепен от БСП Румен Радев е на трета позиция с близо 9100 гласа. Четвърти е Веселин Марешки, пети е кандидатът на „Обединените патриоти“ Красимир Каракачанов, а след него се нарежда квадратчето „Не подкрепям никого“ с близо 3000 гласа.

Общо в Област Разград са гласували 65 600 души, което съответства на избирателна активност от 47,61% при избора за президент и вицепрезидент.

Недействителните гласове са малко над 2300. Машинно са гласували 1049 избиратели, но действителните гласове са 971.

Над 53 000 са избирателите в община Разград.

До изтичане на крайния срок са подадени 422 заявления за вписване в избирателния списък по настоящ адрес и 328 в населените места на територията на общината. Получени са 2 отказа, тъй като заявителите нямат регистрация по настоящ адрес.

От избирателните списъци към 4 ноември са заличени 953 лица по различни причини - поставени под запрещение, лишени от свобода, вписани в избирателния списък по настоящ адрес за гласуване извън страната.

До края на законоустановения срок в общинска администрация - Разград не са постъпили необходимия брой заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия от лица с трайни увреждания, които не им позволява да упражнят избирателното си право, но желаят да гласуват. Поради това няма назначена мобилна секция.

Община Разград обаче, е създала организация за транспортиране на избиратели с увредено зрение или със затруднения в предвижването с адаптиран автомобил. Всички избирателни секции в общината са обособени на партера и в сгради достъпни за паркиране на автомобили на избиратели с увреждания.

Право да гласуват за първи път са придобили 605 младежи, които са навършили 18 години.

 

Регионална лаборатория - Плевен към Изпълнителна агенция по околна среда предостави протоколите от извънредните измервания на качеството на атмосферния въздух в Разград.

Те са проведени през периода от 25 до 28 октомври, с Мобилна автоматична станция, разположена в квартал „Лудогорие“.

За периода на 72-часовите измервания са регистрирани 6 превишения на максималната средночасова концентрация на сероводород, в часовия интервал от 17:00 до 24:00 часа на 26 октомври. Минимални превишения на фини прахови частици са отчетени на следващия ден между 16:00 и 17:00 часа. Не са регистрирани превишения на пределно допустимите концентрации на другите замърсители – азотни, серни и въглеродни  оксиди и амоняк.

Резултатите от измерванията за качеството на атмосферния въздух в Разград са предоставени на Регионалната здравна инспекция. 

Заявление за напускане на Общинския съвет в Разград е подал д-р Красимир Петров от групата на Реформаторския блок. Той е посочил лични причини за решението да се оттегли от местния парламент.

Предстои заявлението му да бъде представено пред Общинската избирателна комисия. Тя трябва да обяви следващия в листата за избран за съветник.

Според броя на преференциите, това е Мануел Василев, директор на Природо-математическата гимназия в Разград. При отказ, идва ред на следващия в списъка. Очаква се новият общински съветник да положи клетва на ноемврийската сесия на местния парламент.

С излизането на Красимир Петров от Общинския съвет се овакантява и мястото на председател на постоянната комисия по социална политика, трудова заетост и здравеопазване. На този пост също ще бъде избран нов човек.

Това е втората промяна в състава на Реформаторския блок, след като миналата седмица в почивка по средата на сесията бе изключен Рейхан Вели заради неспазване на политическите решения на групата.

Днес в Разград тържествено бе отбелязан Денят на народните будители.

Това стана в двора на основно училище "Никола Икономов". Освен официалните лица, на тържеството присъстваха и много педагози, дейци на образованието и културата.

Директорът на училището Виктория Георгиева поздрави всички с Деня на народните будители. Приветствие към всички учители и дейци на културата поднесе и кметът на община Разград д-р Валентин Василев .

По време на тържественото честване бе открит барелеф на патрона на училището Никола Икономов.

Заседание на Щаба за координация на спасителни и неотложно-възстановителни работи при бедствия и аварии се проведе в Областна администрация Разград.

Представители на общините, институции, организации и фирми се събраха във връзка с подготовката за зимния сезон. Те обсъдиха взетите превантивни мерки за свеждане до минимум на негативните последствия за населението и инфраструктурата при усложнена зимна обстановка.

Областно пътно управление в Разград вече е в режим на зимно поддържане. 

Относно подготовката за предстоящия зимен сезон, Областният управител ще изготви доклад, който ще бъде изпратен до Министерство на вътрешните работи, в срок до 7 ноември.

Няма да бъдат възстановени опасните съоръжения на детската площадка до блок 24 в жилищен комплекс "Орел" в Разград.

Това стана ясно на среща между родителите и кмета на общината д-р Валентин Василев.

Припомняме, че наскоро съоръженията бяха демонтирани, поради това, че са незаконни и опасни. Оказа се, че за площадката липсва документация. Освен това на мястото, на което е разположена, е предвидено изграждането на зелени площи и други елементи от инфраструктурата, сред които и нови детски площадки.

Премахването на люлките и пързалката стана след като родителите на деца от комплекса бяха поставили ограда и настилка. 132 души се подписали под искане люлките и пързалката да бъдат върнати, за да има къде да играят децата докато се изградят нови. 

На срещата стана ясно още, че на мястото на демонтираното съоръжение вече има инвестиционен проект за изграждането на нова комбинирана площадка за деца от 0 до 3 и от 3 до 12 години.