Програма

Януари 09, 2018

„КИС 13” запазва правото си за промени в предварително публикуваната програма, като ще отразява на живо и на пълен запис всички по - важни пресконференции и събития, които биха представлявали интерес за аудиторията на програмата!  

      

 

ПЕТЪК 3 юли

07:30  "Бирария "Романтика" - драма

09:00  "Глухарят" - тв сериал, 22 епизод

10:00  "Гигантския механичен човек" - драма

12:00  "Фолклорна трапеза"

13:00  "Законът на любовта" - тв сериал, 128 епизод

13:50  "Законът на любовта" - тв сериал, 129 епизод

14:40  "Законът на любовта" - тв сериал, 130 епизод

15:30  "Законът на любовта" - тв сериал, 131 епизод

16:20  "Законът на любовта" - тв сериал, 132 епизод

17:00  "Песни за душата" – стари градски песни

17:30  “Жо” – тв сериал, 1 епизод 

18:45  НОВИНИТЕ НА "КИС 13"

19:00  "Българското име на дълголетието" - документален филм 

19:45  НОВИНИТЕ НА "КИС 13"

20:00  "Фолклорното наследство на Априлци" 2 част - документален филм

21:30  НОВИНИТЕ НА "КИС 13"

21:50  "Глухарят" - тв сериал, 7 епизод

23:30 "Глухарят" - тв сериал, 8 епизод

23:30  НОВИНИТЕ НА "КИС 13"

00:00  "Малкият остров" - драма

01:30  "Ароматът на успеха" - комедия

03:00  "Обирджийката" - драма

05:00  "Другото мълчание" - драма

06:30  Документален филм

 

СЪБОТА 4 юли

07:00  "Извинявай, ако те нарека любов" - драма 

09:00  "Другото мълчание" - драма                  

10:30  "София - Историята на Европа" – документален филм 

11:00  "Обирджийката" - драма

13:00  "АРЕНА - място за срещи" - публицистика

13:30  "Песни за душата" – стари градски песни   

14:00  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА /от 29.06/

15:30  "Исус ме обича"  - комедия

17:00  "Балканфолк" - фолклор

17:40  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАЗГРАД /от 30.06/

21:35  “Гигантския механичен човек” – драма

23:00  “Малкият остров” – драма

00:30  “Светлите дни предстоят” – драма

02:00  “Обирджийката” – драма

04:00  “Господин Никой” – драма

06:30  Документален филм

 

НЕДЕЛЯ 5 юли

07:00  “Гигантския механичен човек” – драма

09:00  "Изворче" – фолклор за деца  

09:30  "АРЕНА - място за срещи" – публицистика

10:00  "Позиция на дете" - драма

12:00  "Батак - Долина на светци" - документален филм 

12:30  "Да сме живи, да сме здрави" - фолклор 

13:00  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАЗГРАД /от 30.06/

17:00  "Фолклорна трапеза"

18:00  "Другото мълчание" - драма

19:30  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА /от 29.06/

21:00  "Извинявай, ако те нарека любов - драма

23:00  “Ароматът на успеха” – комедия

00:30  “Пъзел” – драма 

02:00  “Малкият остров” – драма 

03:30  “Светлите дни престоят” – драма

05:00  "Бирария "Романтика" - драма

06:30  Документален филм

  

ПОНЕДЕЛНИК 6 юли

 07:00  “Мьобиус” – драма

 09:00  "Глухарят" - тв сериал, 28 епизод

 10:00  “Добрич - градът на Помирението” - документален филм

 10:30  "Гигантския механичен човек" - драма

 12:00  "Фолклорна трапеза"

 13:00  "Законът на любовта" - тв сериал, 133 епизод

 13:50  "Законът на любовта" - тв сериал, 134 епизод

 14:40  "Законът на любовта" - тв сериал, 135 епизод

 15:30  "Законът на любовта" - тв сериал, 136 епизод

 16:20  "Законът на любовта" - тв сериал, 137 епизод

 17:00  “Балканфолк” – фолклор

 17:40  “Жо” – тв сериал, 2 епизод 

 18:45  НОВИНИТЕ НА "КИС 13"

 19:00  “Скалите проговарят” – документален филм

 19:45  НОВИНИТЕ НА "КИС 13"

 20:00  XV Международен фолклорен фестивал "Евро фолк - Черно море" 2019 – документален филм

 21:30  НОВИНИТЕ НА "КИС 13"

 21:50  "Глухарят" - тв сериал, 8 епизод

 23:30  "Глухарят" - тв сериал, 9 епизод

 23:30  НОВИНИТЕ НА "КИС 13"

 00:00  "Бирария "Романтика" - драма

 01:30  "Извинявай, ако те нарека любов" - драма

 03:30  "Позиция на дете" - драма

 05:30  "Другото мълчание" - драма

 06:55  Документален филм

 

ВТОРНИК 7 юли

 07:00  “Исус ме обича” – комедия

 09:00  "Глухарят" - тв сериал, 29 епизод

 10:00  “Обирджийката” – драма

 12:00  "Фолклорна трапеза" 

 13:00  "Законът на любовта" - тв сериал, 138 епизод

 13:50  "Законът на любовта" - тв сериал, 139 епизод

 14:40  "Законът на любовта" - тв сериал, 140 епизод

 15:30  "Законът на любовта" - тв сериал, 141 епизод

 16:20  "Законът на любовта" - тв сериал, 142 епизод

 17:00  “Песни за душата” – стари градски песни

 17:30  “Жо” – тв сериал, 3 епизод 

 18:45   НОВИНИТЕ НА "КИС 13"

 19:00  "Художникът на птиците" - документален филм 

 19:45   НОВИНИТЕ НА "КИС 13"

 20:00  VIII Балкански шампионат по фолклор "Евро фолк – Жива вода" 2019 – документален филм

 21:30  НОВИНИТЕ НА "КИС 13"

 21:50  "Глухарят" - тв сериал, 10 епизод

 23:30  "Глухарят" - тв сериал, 11 епизод

 23:30  НОВИНИТЕ НА "КИС 13"

 00:00  "Извинявай, ако те нарека любов" - драма

 02:00  "Господин Никой" - драма

 04:30  "Ароматът на успеха" - комедия

 06:00  Документален филм

 

СРЯДА 8 юли

 07:00  "Облаците над Силс Мария" - драма

 09:00  "Глухарят" - тв сериал, 30 епизод

 10:00  "Исус ме обича" - комедия

 12:00  "Фолклорна трапеза"  

 13:00  "Законът на любовта" - тв сериал, 143 епизод

 13:50  "Законът на любовта" - тв сериал, 144 епизод

 14:40  "Законът на любовта" - тв сериал, 145 епизод

 15:30  "Сянката на Елена" - тв сериал, 1 епизод

 16:20  "Сянката на Елена" - тв сериал, 2 епизод

 17:00  “Изворче” – фолклор за деца

 17:30  “Жо” – тв сериал, 4 епизод  

 18:45   НОВИНИТЕ НА "КИС 13"

 19:00  "Изкуството е вечно" - документален филм 

 19:45  НОВИНИТЕ НА "КИС 13"

 20:00  XI Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк" 2019 – документален филм

 21:30  НОВИНИТЕ НА "КИС 13"

 21:50  "Глухарят" - тв сериал, 12 епизод

 23:30  "Глухарят" - тв сериал, 13 епизод

 23:30  НОВИНИТЕ НА "КИС 13"

 00:00  "Пъзел" - драма

 01:30  "Облаците над Силс Мария" - драма

 03:30  "Обирджийката" - драма

 05:30  "Другото мълчание" - драма

 06:55  Документален филм

 

ЧЕТВЪРТЪК 9 юли

 07:00  "Пъзел" - драма

 09:00  "Глухарят" - тв сериал, 31 епизод

 10:00  "Позиция на дете" - драма 

 12:00  "Фолклорна трапеза"

 13:00  "Сянката на Елена" - тв сериал, 3 епизод

 13:50  "Сянката на Елена" - тв сериал, 4 епизод

 14:40  "Сянката на Елена" - тв сериал, 5 епизод

 15:30  "Сянката на Елена" - тв сериал, 6 епизод

 16:20  "Сянката на Елена" - тв сериал, 7 епизод

 17:00  "Да сме живи, да сме здрави" - фолклор

 17:30  “Жо” – тв сериал, 5 епизод 

 18:45  НОВИНИТЕ НА "КИС 13"

 19:00  "Витоша, моя любов" - документален филм 

 19:45  НОВИНИТЕ НА "КИС 13"

 20:00  XVI Черноморски събор "Евро фолк" 2019 – документален филм

 21:30  НОВИНИТЕ НА "КИС 13"

 21:50  "Глухарят" - тв сериал, 14 епизод

 23:30  "Глухарят" - тв сериал, 15 епизод

 23:30  НОВИНИТЕ НА "КИС 13"

 00:00  "Господин Никой" - драма

 02:30  "Обирджийката" - драма

 04:30  "Бирария "Романтика" - драма

 06:00  "Светлите дни престоят" - драма

 07:25  Документален филм

 

ПЕТЪК 10 юли

07:30  "Ароматът на успеха" - комедия

09:00  "Глухарят" - тв сериал, 32 епизод

10:00  "Другото мълчание" - драма

12:00  "Фолклорна трапеза"

13:00  "Сянката на Елена" - тв сериал, 8 епизод

13:50  "Сянката на Елена" - тв сериал, 9 епизод

14:40  "Сянката на Елена" - тв сериал, 10 епизод

15:30  "Сянката на Елена" - тв сериал, 11 епизод

16:20  "Сянката на Елена" - тв сериал, 12 епизод

17:00  "Песни за душата" – стари градски песни

17:30  “Жо” – тв сериал, 6 епизод 

18:45  НОВИНИТЕ НА "КИС 13"

19:00  "Изкуство ли е соцреализма?" - документален филм 

19:45  НОВИНИТЕ НА "КИС 13"

20:00  IX Световен шампионат по фолклор "World Folk" 2019  – документален филм

21:30  НОВИНИТЕ НА "КИС 13"

21:50  "Глухарят" - тв сериал, 16 епизод

23:30  "Глухарят" - тв сериал, 17 епизод

23:30  НОВИНИТЕ НА "КИС 13"

00:00  "Ароматът на успеха" - комедия

01:30  "Исус ме обича" - комедия

03:00  "Позиция на дете" - драма

05:00  "Пъзел" - драма

06:30  Документален филм

Контакти

Януари 09, 2018

 КИС ООД  EИК: 117615472 

 

АДРЕС: 

 град Русе, улица "Николаевска" 2, ет. 4 


РЕДАКЦИЯ:

 телефон: 0879 / 99 22 95 

 e-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 
РЕКЛАМА: 

 телефон: 0899 / 66 10 68 

 e-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

 

 СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ 

 АДРЕС: 
 
град София, бул. "Шипченски проход" 69 

 УЕБСАЙТ:   www.cem.bg  

 ТЕЛЕФОН:   02 / 9708810 

 E-MAIL:   office@сеm.bg 

ЗА КИС 13

Януари 09, 2018

КИС 13 е сред водещите информационни канали в Североизточна България.

В портофолиото на КИС 13 влизат телевизионният канал КИС 13 и дигиталните платформи – Kiss13.net и Kiss13 Live

 

Телевизия КИС 13

Телевизионният канал КИС 13 е една от първите частни телевизии в България – основана през 1994 година като канал на русенската кабелна мрежа КИС /Кабелна Информационна Система/. През 2004 година се отделя от мрежата и започва своето самостоятелно развитие. Телевизия КИС 13 вече повече от 25 години, без прекъсване, е неизменно свързана с обществения живот в Русе, което я прави един от най-разпознаваемите и традиционни медийни брандове в региона. Постепенно телевизия КИС 13 се наложи като основен и единствен регионален телевизионен канал и за областите Разград и Търговище, където вече над 15 години чрез преки предавания и постоянните си кореспонденти, информира жителите на региона, отразявайки всички важни събития и обществени прояви.

 

Разпространение

През 2009 година телевизия КИС 13 получава национален лиценз за разпространение от Съвета за електронни медии (Решение 320 / 11-08-2009и днес се излъчва на територията на цялата страна чрез повечето от големите достачици на телевизия у нас - А1, Булсатком, СКАТ, Спринт, Видеосат – Велико Търново, Добрич телеком провайдър, Силистра ТВ, CableNet и др. Това прави телевизия КИС 13 една от най-достъпните и широкоразпространени телевизии, базирани извън столицата.

 

Програмна схема

Програмната схема на телевизия КИС 13 обхваща широк диапазон от регионални събития – политика, спорт, обществени прояви и култура.

Към момента телевизия КИС 13 предава НА ЖИВО заседанията на Общинските съвети в Русе, Разград, Търговище, Бяла и Сливо поле, с които Общини е дългогодишен медиен партньор. Като такъв, телевизията излъчва новини, редица обществени мероприятия, фестивали и концерти пряко и на запис. Teлевизия КИС 13 излъчва директно и по-значимите обществени прояви като протести и митинги, както и пресконференции, брифинги и изявления на организации, политически сили и органи в местното самоуправление от Русе, Разград и Търговище. Продукциите ни са насочени към ежедневните проблеми и събития, касаещи всеки един гражданин, и които срещат интереса на нашите зрители.

 

Новините на КИС 13

Новините на КИС 13 вече над 20 години информират зрителите в региона за случващото се в него. Постепенно през годините от емисия за новините в Русе, информационният блок се разраства и покрива населените места в областите Русе, Разград и Търговище, както и всичко най-важно, което се случва на национално ниво в столицата и останалата част от страната. Новините на КИС 13 се излъчват всяка делнична вечер в 18:45, 19:45, 21:30 и 23:30 часа, като времетраенето им е приблизително 20 минути.

 

КИС 13 онлайн

Предвид увеличаващото се влияние на глобалната мрежа и технологии, телевизия КИС 13 също засили своето онлайн присъствие, чрез създаването на свои онлайн платформи – Kiss13.net и Kiss13 Live. Информационният уебсайт Kiss13.net представя всички важни новини, събития и авторски продукции на телевизията, правейки създаваното от нас съдържание още по-достъпно до широката общественост. За последната година уебсайтът на КИС 13 е посетен над 1,2 милиона пъти от повече от 360 000 уникални потребители*. Най-новата платформа в портфолиото на КИС 13 – Kiss13 Live пък е мястото, където всеки може да гледа преките предавания на телевизията в реално време и онлайн, като по този начин даваме възможност на нашите зрители да следят продукциите ни, независимо къде се намират. Телевизия КИС 13 поддържа и развива активно и своето присъствие в социалните мрежи. Facebook страницата на телевизия КИС 13 е сред най-следените информационни потоци в социалната мрежа за региона, като тя има над 18 000 последователи и 16 000 харесвания, които растат постоянно. YouTube каналът на телевизия КИС 13 пък е с повече от 4000 абоната, като нашите репортажи и предавания в него са гледани повече от 3,7 милиона пъти**.

 

* По данни на Google Analytics за периода 15.06.2019 – 15.06.2020

** По данни на YouTube Analytics за периода 30.08.2011 – 15.06.2020

 

Действителните собственици на "КИС" ООД са Бочо Бочев, Пена Бочева, Валентин Косев, Антония Косева и Жасмина Косева

След като в началото на декември в Новините на КИС 13 ви показахме хлътналите шахти на улица "Щип" в Русе, от няколко дни там е започнал ремонт.

Според хората причина толкова скоро това да се случва, при положение, че съоръжението е стояло разбито с месеци, е именно нашият репортаж. В момента в участъка са подменени шахтите в по-разбитата половина на улицата.

Въпреки ремонта обаче именно там няколко жени, които хвърлят сол по улици и тротоари срещу заледяване, счупиха колело на своята количка. Леко разочаровани, те подчертаха, че количката е лично тяхна. Кофите ги изнесоха на ръка, а чувалите ги натовариха на друга количка, която донесоха малко по-ксъно.

Според русенци, за да не се налага да подават сигнали към телевизията за проблем, който стои седмици а понякога и с месеци, е редно отговорните звена да правят обходи, да набелязват и отстраняват подобни нередности.

Kiss13.net използва бисквитки (cookies), за да подобри работата си. Посещавайки този сайт Вие се съгласявате с използването им.