fbpx

Започва пролетната обработка срещу кърлежи на тревните площи и детските площадки на територията на община Разград.

При подходящи метеорологични условия дейностите по третирането на зелените пространства и местата за игра на децата ще се проведат в събота и неделя.

За осигуряване безопасността на гражданите и във връзка с интензивното използване на зоните за отдих през почивните дни дезакаризацията на местността "Пчелина" и Градския парк ще се проведе през първите два работни дни на следващата седмица.

Общата площ, която подлежи на пръскане срещу кърлежи, е около 275 хиляди дка., като обектите са над 80 – детски градини и ясли в населените места от общината, детски площадки, зелени площи в междублокови пространства и около обществени сгради.

Дейностите са на обща стойност от 10 000 лв. с ДДС. Подробен график ще бъде публикуван на сайта на Община Разград, като той може да претърпи изменение заради неподходящи метеорологични условия.

Преди извършването на дезакаризацията ръководителите на предвидените за дейността обекти е необходимо да направят предварителна подготовка, включваща окосяване и почистване на площите.

Фирмата-изпълнител ще постави предупредителни табели за извършената обработка с указание за спазване на сроковете за неизползване на третираните площи.

Значителен ресурс за реконструкция на съществуващата и изграждането на нова туристическа инфраструктура е вложила Община Разград през предходния програмен период.

Целта е развитието на този отрасъл като част от икономиката на община Разград.

Продължава инвестирането на средства от общинския бюджет за поддръжка на паметниците на културата в Разград, както и за подобряване на туристическата инфраструктура.

Това сочи изпълнението на общинския план за развитие за периода 2014-2020 година. Интервенции за съхранение и възстановяване на обекти на културната инфраструктура са извършени в Интерактивен музей към Археологически резерват "Абритус", сцена "Театрон", къща-музей "Димитър Ненов" и Етнографския музей.

Възстановена е част от оградата на къща-музей "Станка и Никола Икономови", препокрити са археологически обекти с цел запазване преди консервация и експониране в резерват "Абритус".

Направени са ремонт, техническа поддръжка на механични части и художествено осветление на Часовниковата кула, която е един от символите на Разград. Изразходеният финансов ресурс за тези дейности е близо 57 000 лева.

Извършени са ремонтни дейности на Мавзолея-костница и на военния паметник "Св. Георги" на площад "Възраждане" със средства от Министерство на отбраната, в размер на 3500 лв.

За обогатяване и развитие на туристическия продукт, предлаган от Община Разград, са инвестирани 2150 лева за реновиране на експозицията в Етнографския музей.

Обсъждат годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Разград за тази година.

Това ще стане на насрочената за 27 април сесия на Общинския съвет, която телевизия КИС 13 ще излъчи НА ЖИВО. Прпграмата е изготвена въз основа на постъпилите предложения на председателите на народните читалища на територията на общината.

Документът е съобразен с политиката на местната власт за укрепване и утвърждаване на читалищата като уникални духовни и културни средища, съхраняващи националната култура и идентичност. Предвидени са дейности по програмата на ЮНЕСКО "Живи човешки съкровища", насочена към запазване на нематериалното културно наследство.

Читалищата планират да разширят дейността на своите художествени колективи, с цел популяризиране на фолклорните традиции на различните етноси и етнографски групи. В програмата е предвидено подобряване на техническото обезпечаване на съставите. Ще се организират творчески срещи, разменни гостувания, културен обмен между тях и партньорство за съвместни чествания.

Предвидена е също богата концертна дейност и участие на читалищните формации в събитията от културния календар на община Разград, едно от които е Панаирът на киселото мляко и фестивал на народните традиции и художествените занаяти.

През тази година продукцията си ще покажат и детските танцови школи. Ще има открити уроци на битов оркестър в учебните заведения, както и разширяване обхвата на клубове, кръжоци и ателиета за приложно изкуство.

До 14 април продължава публичното обсъждане на Плана за интегрирано развитие на Община Разград за периода 2021 - 2027 година.

Становища и предложения за допълнения на проекта на план могат да бъдат подавани на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или в деловодството на общината на адрес: гр. Разград, бул. "Бели Лом" 37А.

Планът за интегрирано развитие на община Разград 2021-2027 г. е основополагащ, стратегически документ и важен инструмент за управлението на общината през следващите 7 години. В него са определени зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране със съседни общини.

Зоните за територията на град Разград са 3 – "Бели Лом", "Орел" и Бизнес зона "Перистър". Освен трите градски зони, в ПИРО са определени и две зони със специфични характеристики, едната включва останалите 21 населени места в община Разград, а другата – поречието на река Бели Лом от извора й до съседни общини.

Планът за интегрирано развитие на общината е със средносрочно действие, като времето за неговото изпълнение съвпада със следващия програмен период на ЕС до края на 2027 година.

Основната цел на Плана за интегрирано развитие на община Разград е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво, обединени в конкретна програма за действие. Общинският план на Разград е оперативен документ, обединяващ целите и начините за тяхното постигане, при задължително съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северен централен регион от ниво 2 и действащите устройствени планове.

Документът е 197 страници, включва и индикативен списък с над 50 проекта, може да се прочете ТУК.

Водещ принцип при разработването на плана е партньорството със заинтересованите страни – организации, институции, икономически и социални партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината.

В тази връзка Общинска администрация Разград разчита на активното участие в процеса на изготвяне на този важен за всички нас стратегически планов документ.

В Разград е в ход подготовката за предстоящите избори.

Със заповед на кмета в общината са образувани 68 избирателни секции за парламентарния вот на 4 април.

В законовия срок преди изборния ден при наличие на необходимия по закон брой избиратели, може да се образуват и още две секционни избирателни комисии – в МБАЛ "Св. Иван Рилски" и в Следствения арест.

39 от секциите са в Разград, а 29 – в останалите населени места. По 3 секции има в селата Дянково, Раковски и Ясеновец, по 2 в Гецово и Стражец, а в останалите – по 1 секция. В сравнение с предходните избори няма изменения както в местонахождението на избирателните секции, така и в обхвата на административните адреси, които включва всяка секция.

Междувременно Централната избирателна комисия определи състава на 15-членната Районна избирателна комисия в Разград и назначи за неин председател представителя на ГЕРБ Хубан Соколов, тъй като на проведените консултации при областния управител не бе постигнато съгласие между политическите сили за ръководството и състава на комисията.

Страница 1 от 49