fbpx

Футболистът на "Лудогорец" Антон Недялков стана спортист на годината в Разград.

Наградата му връчи лично кметът на Общината Денчо Бояджиев. Церемонията по награждаване с почетни плакети и премии на десетте най-добри спортисти в Разград се проведе в Общинския културен център.

Кметът Денчо Бояджиев поздрави всички призьори, като наблегна, че техните успехи са постигнати в една изключително трудна година в условията на пандемия. Той изрази вяра, че 2021 че бъде далеч по-добра включително и за спорта в Разград, като пожела много здраве на всички спортисти, треньори и деятели.

Спортната десетка на Разград бе излъчена от 7-членна комисия от спортни деятели, журналисти и експерти, назначена от кмета Денчо Бояжиев.

Футболистът на "Лудогорец" Антон Недялков получи повече от 250 точки и стана спортист на годината. На второ място остана състезателят и треньор по колоездене Мирослав Минчев, а на трето бе класиран шахматистът Ивайло Енчев.

20 трайно безработни лица започнаха работа в аварийни групи към Община Разград. Осигурена им е заетост от 4 часа на ден, като възнагражденията са от Републиканския бюджет.

Аварийните групи имат ангажименти, освен да помагат при тежки зимни условия, и да извършват противоепидемични мерки като дезинфекция на кметства и други общински обекти. Първоначално подписаните договори са за 1 месец с възможност за удължаване с 2 месеца.

В Разград ангажираните в аварийни групи са петима, като те работят в Обредния дом, Приюта за бездомни животни и други общински структури.

По двама са аварийните работници в селата Раковски и Стражец, а по 1 - в Балкански, Благоево, Дряновец, Киченица, Липник, Осенец, Пороище, Топчии, Ясеновец, Недоклан и Мортагоново.

Община Разград получи лиценз за извършване на частна охранителна дейност по Закона за частната охранителна дейност от Министерството на вътрешните работи.

Дейността, която ще се извършва въз основа на този документ, е "самоохрана" – т.е. общински служители могат за охраняват общински обекти, но Общината няма право да сключва договори за охрана на други обекти, уточняват от пресцентъра на местната администрация.

Досега на четири от общинските обекти – бившата Жандармерия, недостроената сграда на МВР, базата на ОП "Паркстрой" и Гробищния парк се извършваше физическа охрана от външна фирма на база договор след провеждане на обществена поръчка. Последният подобен договор изтича на 30 ноември, а от 1 декември тези обекти ще се охраняват от 13 охранители, назначени към Община Разград.

Новата дейност не е равносилна на дейността на общинска полиция, тъй като служителите в звеното за самоохрана ще имат само охранителни, но не и контролни функции.

Предлагат актуализация на таксата за битови отпадъци в Разград.

Местната администрация е изготвила предложение за докладна записка, която да бъде обсъдена на заседанието на Общинския съвет през декември.

През следващата година започва оздравителен процес за преодоляване на дисбаланса по отношение на битовите отпадъци в общината. За Разград се предлага увеличение на такса смет от 3,3 на 4 промила, а по населените места стойностите са различни - между 5,50 и 25 промила.

Този налог не е променян в общината от декември 2014 година, а се е увеличил близо три пъти размерът на отчисленията, които всяка Община внася в Регионалната инспекция по опазване на околната среда. Това, както и разходите за почистване във всяко отделно населено място, са основни елементи от формирането на необходимата сума за поддържане на чистота.

През последните 5 години са се получили недобори, които водят до натрупване на значителен размер на неразплатени разходи, поради което възниква необходимостта от актуализация на действащите такси "Битови отпадъци", на принципа "Замърсителят плаща". Ако бъде приета план-сметката за разходите по третиране на битовите отпадъци и поддържане чистотата, през следващата година дисбалансът по отношение на битовите отпадъци ще бъде преодолян.

Ако предложението не бъде одобрено, след средата на годината, Общината няма да има финансов ресурс да поеме този сериозен разход.

Междувременно от Общинска администрация продължават да работят по двата проекта за чистота – изграждането на трета клетка на Регионалното депо за отпадъци и сепариращата инсталация.

Община Разград ще подаде проектно предложение за реконструкция на три сгради на културната инфраструктура в града.

Става дума за Регионална библиотека "Проф. Боян Пенев", Етнографският музей и Музикална школа "Илия Бърнев". Индикативната стойност по проекта е над 800 000 лева.

Предложението ще бъде подготвено до края на годината, като реконструкцията е крайно належаща. Трите институции работят в амортизиран сграден фонд, налице е ниска енергийна ефективност и липсва равен достъп до културни занимания за различни групи от населението.

Проектното предложение предвижда и закупуването на оборудване, с което да се разшири предоставянето на услуги и превръщането на тези институции в съвременни и атрактивни културни и образователни центрове в общината.

Особено належаща е реконструкцията на сградата на Регионалната библиотека, където покривната конструкция се нуждае от сериозен ремонт, като досега години наред течове повредиха стени и облицовки. Елинсталацията също се нуждае от подмяна, належащи са и други ремонтни дейности.

Реконструцията на трите сгради ще се реализира по инвестиционна програма за устойчиво и интегрирано градско развитие, в рамките на европейския оперативен фонд.

Kiss13.net използва бисквитки (cookies), за да подобри работата си. Посещавайки този сайт Вие се съгласявате с използването им.