fbpx

Община Разград ще тегли заем от 600 000 лева за изграждане на Център за работа с деца на улицата.

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет. Поемането на общински дълг се налага за осигуряване на дължимите текущи и окончателни плащания за строително-монтажните работи.

Проектът предвижда подобряване на условията за предоставяне на социалната услуга в общността - Център за работа с деца на улицата, която е съобразно индивидуалните потребности на конкретното дете и на членовете на неговото семейство, обясни заместник-кметът на Община Разград Полина Иванова.

За осигуряване на дължимите текущи и окончателни плащания по проекта, общината не разполага със свободен финансов ресурс и се налага да се използва кредит от фонд "Флаг".

Общата стойност на проекта е близо 1 милион лева изцяло безвъзмездна помощ от Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет.

Община Разград и Пощенска банка сключиха договор, с който се дава нова практична и удобна възможност жителите на общината да си платят местните данъци.

Съгласно договора от началото на месец октомври банката приема суми за данъчни задължения към Община Разград посредством дигитални канали – интернет банкиране e-Postbank и мобилно приложение m-Postbank, а след това превежда тези суми по банковата сметка  на Община Разград.

Така онлайн вече могат да се извършват 11 вида плащания. Ето кои са те заедно с кодовете за видовете плащания:

44 21 00 – Данък върху недвижимите имоти и лихви за просрочие

44 22 00 – Данък върху наследствата и лихви за просрочие

44 23 00 – Данък върху превозните средства и лихви за просрочие

44 14 00 – Окончателен годишен (патентен) данък и лихви за просрочие

44 25 00 – Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин и лихви за просрочие

44 28 00 – Туристически данък и лихви за просрочие

44 14 00 – Данък върху таксиметров превоз и лихви за просрочие

44 24 00 – Такса за битови отпадъци и лихви за просрочие

44 80 13 – Такса за притежаване на куче и лихви за просрочие

44 34 00 – Други данъци (недобор пътен данък) и лихви за просрочие

44 65 00 – Глоби и имуществени санкции по Закона за местни данъци и такси

Община Разград иска да тегли кредит от 600 000 лева за изпълнение на проект за изграждане на Център за работа с деца на улицата.

Предложението ще бъде обсъдено на предстоящото заседание на Общинския съвет на 27 октомври, което телевизия КИС 13 ще излъчи НА ЖИВО.

Услугата Център за работа с деца на улицата е свързана с превенция на отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата; семейно консултиране и подкрепа, ограмотяване на децата и обучение в родителски умения.

Проектът включва основен ремонт на сграда общинска собственост, в която ще бъде пребазиран Центърът за работа с деца на улицата. Предвиждат се помещения, зони и околни пространства със съответното оборудване и обзавеждане, необходими за пълноценното функциониране на обекта и за създаване на уютна среда за неговите ползватели. Общата стойност на проекта е близо 1 000 000 лева, изцяло безвъзмездна помощ.

За осигуряване на дължимите окончателни плащания, Общината не разполага със свободен финансов ресурс и се налага да поеме краткосрочен общински дълг в размер до 600 000 лева.

На октомврийското заседание на Общинския съвет в Разград ще се гласува и решение услугата "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания" да се предостави на Домашния социален патронаж за срок от 6 месеца, тъй като досегашният договор изтича.

С тържествено заседание на Общинския съвет в Разград бе отбелязан Денят на българската община - 12 октомври.

Сесията с химните на България и Европейския съюз, последвани от слово на председателя на Общинския съвет Стоян Димитров по случай Деня на българската община.

Той изтъкна историческото значение на общините в изграждането на българската държавност и акцентира върху ролята на местната власт след влизането в Европейския съюз.

Кметът Денчо Бояджиев представи единствената докладна записка с предложения от инициативни комитети за удостояване с наградата Почетен знак "За принос към местното самоуправление" на общинския съветник Пейчо Георгиев и на началника на Отдел "Опазване на околната среда" в Община Разград Недим Тахиров.

Докладната записка бе единодушно одобрена от съветниците, с 30 гласа "За". След приключване на сесията във фойето пред залата се състоя церемонията по връчване на наградите.

Председателят на Общинския съвет Стоян Димитров представи решението за удостояване и поздрави новите носители на почетния знак, след което кметът Денчо Бояджиев ги връчи с пожелание и занапред да работят всеотдайно за укрепване на местното самоуправление.

Новият заместник-кмет на Община Разград Руска Вътева встъпи в длъжност днес.

Ресорите на четвъртия заместник-кмет са oбразованието, социалните дейности и здравеопазването.

Руска Вътева е завършила Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", специалност "Руска филология".

Трудовият й стаж е в областта на образованието и местната власт. Работила е 3 години като учител по руски език в ОУ "Н.Й.Вапцаров" - с. Бели Лом, 5 години като завеждащ методически кабинет в Окръжен пионерски дом - Разград, 6 години като учител по английски език в Центъра за работа с деца в Разград, 2 години учител по руски език и след това помощник-директор в ГПЧЕ "Екзарх Йосиф" - Разград, 8 години като учител по английски език и по-късно помощник-директор на Центъра за работа с деца, а от 2006 до 2015 година е и главен експерт "Връзки с обществеността" в Община Разград.

След това тя става старши възпитател в ЦПЛР Ученическо общежитие - Разград.

Kiss13.net използва бисквитки (cookies), за да подобри работата си. Посещавайки този сайт Вие се съгласявате с използването им.