fbpx

Продължава ремонтът на натоварени пътни отсечки в Разград.

За един месец вече е спряно движението в близо 500-метров участък от булевард "Странджа". Обявена е и обществена поръчка за основен ремонт на бул. "Априлско въстание".

Строително-ремонтните работи по булевард "Странджа", които текат в момента са в участъка между двете кръстовища с улиците "Янтра" и "Тополница". Тук рехабилитацията на пътното платно обвхаща отсечка с дължина от 490 метра.

До 25 май пък се подават оферти за обявена от общината обществена поръчка за ремонт на 2400 метра от булевард "Априлско въстание" и още един участък от булевард "Странджа" с дължина 400 метра.

Дейностите включват фрезоване на асфалтова настилка; профилиране на уличните платна; изрязване, фрезоване и кърпеж на компрометирани участъци; възстановяване основата на пътното платно, където е необходимо. Освен това ще бъдат положени по 4 см. неплътна и плътна асфалтова смес.

Ще бъдат повдигнати и подменени капаците на ревизионните шахти, уличните оттоци и тротоарните кранове, а където липсват ще бъдат възстановени бордюрите. Предвижда се да бъдат направени и 8 повдигнати пешеходни пътеки с ширина 4 метра.

Общата прогнозна стойност на проекта е близо 1 600 000 лева без ДДС. Припомняме, че проектът за правителственото решение за отпускане на финансовия ресурс бе за 1 000 000 лв., но впоследствие бяха приети аргументите на кмета на Разград Денчо Бояджиев за необходимостта от значително по-голяма сума и с Постановление на Министерски съвет бяха отпуснати 1 900 000 лв.

Значителен ресурс за реконструкция на съществуващата и изграждането на нова туристическа инфраструктура е вложила Община Разград през предходния програмен период.

Целта е развитието на този отрасъл като част от икономиката на община Разград.

Продължава инвестирането на средства от общинския бюджет за поддръжка на паметниците на културата в Разград, както и за подобряване на туристическата инфраструктура.

Това сочи изпълнението на общинския план за развитие за периода 2014-2020 година. Интервенции за съхранение и възстановяване на обекти на културната инфраструктура са извършени в Интерактивен музей към Археологически резерват "Абритус", сцена "Театрон", къща-музей "Димитър Ненов" и Етнографския музей.

Възстановена е част от оградата на къща-музей "Станка и Никола Икономови", препокрити са археологически обекти с цел запазване преди консервация и експониране в резерват "Абритус".

Направени са ремонт, техническа поддръжка на механични части и художествено осветление на Часовниковата кула, която е един от символите на Разград. Изразходеният финансов ресурс за тези дейности е близо 57 000 лева.

Извършени са ремонтни дейности на Мавзолея-костница и на военния паметник "Св. Георги" на площад "Възраждане" със средства от Министерство на отбраната, в размер на 3500 лв.

За обогатяване и развитие на туристическия продукт, предлаган от Община Разград, са инвестирани 2150 лева за реновиране на експозицията в Етнографския музей.

Планира ли се ремонт на част от улица "Адмирал Рождественски" в Русе.

Това ще пита общинският съветник Владо Владов на предстоящото заседание на местния парламент.

Според него ако участъкът се асфалтира, не само ще бъде подобрен достъпът на хората, които живеят там, но и пътят може да бъде използван като обходен маршрут.

Става дума за улицата, която преди години стана известна с нарицателното име "Кметска гордост", заради осеяното с дупки трасе. След това един участък беше асфалтиран, но в останалата част настилка липсва.

В тази връзка общинския съветник Владо Владов пита администрацията дали се предвижда ремонт до края на улицата.

Според Владов ако улицата се асфалтира, тя може да се използва и като алтернативен маршрут на улица "Димитър Басарбовски".

Вижте повече във видеото.

В края на май или началото на юни ще започне облагородяване на Парка на Възрожденците в Русе.

Дейностите предвиждат асфалтиране на част от алеите, подобряване на осветлението и видеонаблюдението в района и изграждане на нова детска площадка.

През миналата седмица е направен обход на зелената зона от експерти в Общината, за да се прецени кои места трябва да се обновят и да се планират дейностите.

Там, където няма необходимост от обновяване, местата ще се запазят в настоящия им вид, обясни за Новините на телевизия КИС 13 заместник-кметът Димитър Недев.

Очаква се дейностите по облагородяване на Парка на Възрожденците да започнат най-рано края на май.

Вижте повече във видеото.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

До всички заинтересовани граждани от гр.Сливо поле, с.Борисово, с.Стамболово, с.Кошарна и с.Юделник, използващи републикански път трети клас III-2102 (Русе - Тутракан) Сливо поле – Борисово – Черешово – Юпер – Божурово – Бисерци (Кубрат - Старо село) и по-конкретно участъка с. Борисово – с. Черешово.

Във връзка с въпроси от гражданите на Община Сливо поле за срока и етапа на изпълнение на строително-ремонтните дейности в участъка от км. 3+500 до км. 11+500 от републикански път III-2102 (Русе - Тутракан) Сливо поле – Борисово – Черешово – Юпер – Божурово – Бисерци (Кубрат - Старо село) проведох разговор с д-р инж. Петко Николов - Изпълнителен директор на фирмата изпълнител на строително-ремонтните работи "Пътинженеринг – Русе" АД.

Ремонт на републиканския път не е извършван от 1984 г. – 1986 г. Това обстоятелство утежнява изпълняваните в момента строителни работи. Фрезова се увредената асфалтова настилка и предстои полагане на нова асфалтобетонова настилка, хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация в съответствие с изработения инвестиционен проект.

За подпомагане на наличната механизация, съкращаване срока за приключване на обекта и осигуряване безопасното придвижване на гражданите в кратки срокове, днес на обекта беше доставена асфалтополагаща машина BOMAG, производство на FAYAT GROUP. Машината е втората за България с възможно най-добра електроника и е „Мерцедесът“ за този вид техника. Процесът на полагане и уплътняване на асфалтобетоновата смес е изцяло автоматизиран, като предварително се задават параметрите на ремонтирания участък. Машината минимизира риска от човешка грешка и разполага с редица функции за осигуряване безопасна работна среда.

Изпълнителният директор на "Пътинженеринг – Русе" АД, д-р инж. Петко Николов очаква ремонтните дейности да приключат до два месеца.

Моля, гражданите да ни извинят за създаденото неудобство и проявят нужното търпение и разбиране до приключване на ремонта, също и да се съобразяват със създадената временна организация на движение от фирмата изпълнител

 

С уважение,

ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ,

Кмет на Община Сливо поле

Страница 1 от 76