Още през март Тараклийското държавно висше училище може да стане официално филиал на Русенския университет.

По този начин, ще има достатъчно време, за да се създаде необходимата организация за прием на студенти и още през следващата академична година да започне обучението по различните специалности, заяви за Новините на телевизия КИС 13 ректорът чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев.

Вече са ясни всички параметри на двустранното сътрудничество между България и Молдова за присъединяването на висшето училище в Тараклия към Русенския университет. Там ще бъдат открити 4 нови специалности, които ще отговарят на потребностите на бизнеса от кадри. Те ще могат да бъдат променяни, съобразно нуждите.

Очаква се, след като Тараклийското висше училище стане филиал на Русенския университет, да има интерес там да се обучават и много студенти с български произход от Украйна.

В Русенския университет беше открита международната младежка конференция "Повратна точка: 20 години от подписването на Пакта за стабилност в Югоизточна Европа".

Форумът е организиран под егидата на ректора на висшето училище в Русе чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев.

Пактът за стабилност от 1999 година сложи край на Югославските войни и откри европейска перспектива за Западните Балкани - Сърбия, Черна гора, Северна Македония, Косово, Босна и Херцеговина и Албания. 20 години по-късно, Европейският съюз бележи повратна точка, като препотвърждава европейската перспектива на Западните Балкани.

В първия ден на конференцията бяха очертани и нагласите на страните от европейския съюз относно неговото разширяване в посока западните балкани. Утре международният форум ще продължи с генериране на идеи за проекти по Дунавската стратегия, които могат да бъдат полезни за страните от Западните Балкани в контекста на подготовката им за членство в Европейския съюз.

Русенският университет получи втория транш от 1 милион лева за изграждане на Учебно-изследователски комплекс.

Общата стойност на проекта е 3 милиона лева, като се очаква се до края на следващата година сградата да бъде завършена. Центърът ще се намира между Втори корпус и училището по европейски езици.

Към настоящия момент Русенският университет има готовност със заданието и идейния проект за изграждане на Учебно-изследователския комплекс, в който ще има 7 лаборатории.

Втората важна задача пред ръководството на Русенския университет в краткосрочен план е акредитирането на държавния университет "Григорий Цамблак" в молдовския град Тараклия като филиал на Русенския университет.

Изграждането на учебния Научно-излседвоателски комплекс и акредитирането на висшето училише в Тараклия във филиал, ще допринесат съществено за утвърждаването на значимостта и ролята на Русенския университет в регионален, национален, трансграничен и европейски мащаб.

Амбициите на Русенския университет са през следващите години да засили влиянието си не само в България, но и в трансграничния и Дунавския регион.

Това заяви за Новините на телевизия КИС 13 ректорът на висшето училище чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев, който вчера бе избран да ръководи университета за нов 4-годишен мандат.

Той изрази увереност, че заедно с целия колектив ще успеят да направят така, че Русенският университет да бъде еталон не само в страната, но и в чужбина.

Високо качество на учебния процес, работа с бизнеса и институциите, успешна реализация на студентите по специалността и научно-изследователска работа с публикации в световните бази данни са сред основните задачи, по които ще продължи да работи новото академично ръководство на висшето училище в Русе, след проведените вчера избори за ректор и председател на Общото събрание.

Припомняме, че в стратегията за развитието на Русенския университет се предвижда и изграждането на научно-изследователски комплекс през следващата година. Реализацията на този проект, с целия научно-изследователски процес на едно място, ще даде възможност за по-добра работа по проекти.

Друго, по което университетът работи с Министерството на образованието и науката, на външните работи и Президентството, е преобразуването на държавното висше училище в молдовския град Тараклия във филиал на Русенския университет.

Предстои съставът на новото ректорско ръководство на Русенския университет да стане ясен през януари следващата година.

Ден на отворените врати се проведе в Русенския университет.

Кандидат-студентите и техните родители се запознаха със специалностите и условията за обучение във висшето училище. Те имаха възможност и да посетят учебните зали, лабораториите и музея на висшето училище в Русе.

Още в 10:00 часа вратите на Канев център бяха отворени за да приемат всички желаещи да се запознаят с възможностите за обучение в Русенския университет като посетят информационните щандове на отделните факултети. Представянето включваше и демонстрации на клубовете във висшето училище. От факултет "Обществено здраве и здравни грижи" показаха модели на части от човешкото тяло, на които се обучават студентите.

Ректорът на Русенския университет чл.-кор проф. д.т.н. Христо Белоев лично приветства кандидат-студентите в Деня на отворените врати, като им пожела успех в избора на специалност и реализацията им.

След това се проведе традиционната томбола, на която бяха раздадени атрактивни награди.

Страница 1 от 63
Kiss13.net използва бисквитки (cookies), за да подобри работата си. Посещавайки този сайт Вие се съгласявате с използването им.