fbpx

Русенският университет стана част от Асоциацията на европейските изследователски библиотеки.

В нея участват над 450 институции, а от България, освен русенското висше училище, в организацията членуват още 4 университета.

Асоциацията на европейските изследователски библиотеки организира и провежда конференции, семинари и уебинари, чрез които се поддържат осведомени библиотекарите и служителите относно изследователските политики на Европейския съюз и новостите в библиотечното обслужване.

Работните групи, функциониращи в организацията, спомагат за развиването на ключови компетентности, за обменянето на опит и за разширяването на професионалните контакти.

Освен това Асоциацията включва изследователските библиотеки като партньори в международни проекти и създава проектни консорциуми.

Вижте повече във видеото.

Стартира новият 7-годишен период на програма "Еразъм +".

Бюджетът й е близо 28,5 милиарда евро и е около два пъти по-голям от предишния.

Русенският университет "Ангел Кънчев" участва в програмата вече 22 години. Само за предишния програмен период, висшето училище е било отличено три пъти със сертификат за качествена работа.

Висшето училище в Русе е реализирало десетки проекти за сътрудничество с европейски университети, подготвил е и изпратил на обмен във висши училища и фирми с цел обучение или практика над 1400 студенти и докторанти.

Русенският университет има над 600 двустранни споразумения за партньорство, включително с Китай, Виетнам и бившите съветски републики.

Вижте повече във видеото.

За поредна година Русенски университет "Ангел Кънчев" заема челно място в международна класация на висшите училища.

За България, висшето училище в Русе се нарежда на трето място сред държавните университети и на първа позиция сред висшите училища извън София.

Класацията отчита обективни критерии като акредитация на университетите, предлагане на качествено обучение в трите цикъла – бакалавър, магистър, доктор и реализиране на класически тип академично образование. В допълнение има и класация на популярността на университетите в социалните медии.

В призовите места на класацията Русенският университет е единствен от извънстоличните висши училища, което е признание за безспорните лидерски позиции на университета в прилежащите му региони и неговия образователен, научен и иновационен потенциал.

Класацията отново доказа стремежа на университета да поддържа постоянно високо качество на обучението и изследванията, както и да бъде двигател на регионалния иновационен растеж и лидер в трансграничния българо-румънски регион и Дунавското пространство.

Вижте повече във видеото.

Правителството отпусна 1 милион лева на Русенският университет за изграждане на учебно-изследователски комплекс.

Това е третият транш от държавата, който висшето училище в Русе получава за проекта. Дейностите в центъра ще бъдат обвързани с концепцията на университета за дигитализация на образованието.

Към настоящия момент са завършили всички процедури за изграждане на комплекса. Приключило е проектирането и се разчиства теренът от старите необитаеми сгради.

Предстои до края на месеца, след получаване на строително разрешение, да бъде направена първа копка. Приети са решения за новите 7 изследователски лаборатории, които ще бъдат изградени. Те ще бъдат многопрофилни и всяка една включва учени и специалисти от различни професионални области.

С това ще се създаде възможност заедно с бизнеса да бъдат разработвани и внедрявани нови идеи и технологии. Очаква се до края на годината сградата да бъде завършена.

Учебно-изследователският комплекс ще се намира между Втори корпус на университета и Средно училище по Европейски езици "Св. Константин - Кирил Философ". Във второ тяло към комплекса ще се базира Учебен корпус на Факултета по обществено здраве и здравни грижи.

Вижте повече във видеото.

Русенският университет подписа меморандум за сътрудничество с Национална компания "Индустриални зони".

Документът е с фокус осигуряване на стажове и постоянна заетост на студенти и завършващи висшето училище в Русе, в компании, опериращи в индустриалните зони на територията на страната.

Меморандумът потвърждава готовността на двете страни да обединят своите усилия като партньори. Студентите-стажанти ще имат възможността да придобият нови знания и практически умения в реална бизнес среда. Ще се работи във всички сектори, които покриват индустриалните зони.

При взаимно желание професионалната реализация на студентите ще бъде осъществена при работодатели от индустриалните зони на територията на страната.

Вижте повече във видеото.

Страница 1 от 77