fbpx

Обзор на дейността на Местната инициативна група "Тутракан - Сливо поле" - отчет на свършеното, както и обобщение на това, което предстои:

За работата на МИГ Тутракан – Сливо поле и предизвикателствата, които имахме през м.09 и м.10 2020 год. Можем да се похвалим с подписани нови два подписани административни договора между Държавен фонд земеделие гр.София, СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле” и бенефициенти от територията на Сдружението. Бенефициентите участвали в процедурата: Мярка 21 „Съхраняване и популяризиране културно-историческо и природно наследство на територията на МИГ „Тутракан – Сливо поле“, извън Регламент (EC) № 1305/2013, но отговаряща на целите на ЕЗФРСР“ Процедура №BG06RDNP001-19.141 СДРУЖЕНИЕ "ТРАНСМАРИСКА" гр.Тутракан и Мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ Процедура №BG06RDNP001-19.1: СДРУЖЕНИЕ "КЛУБ ПО ВОДОМОТОРЕН СПОРТ - РЯХОВО"

При изпълнението на проектите ще се осигурят нови работни места, чрез мониторинга от МИГ Тутракан Сливо поле, ще се гарантира устойчивостта на проектите. По двете изброени мерки има остатъчен ресурс и те ще бъдат отворени с до края на 2020 год, съобразено с одобрения индикативен график и указанията на Управляващия орган МЗХГ. По време на проведените обучения и информационни срещи на територията на МИГ Тутракан Сливо поле, обсъждаха се нуждите и последващите действия на потенциалните бенифиценти от територията, както на публичните бенифиценти/ Общини и НПО/, така и ЮЛ.

В по-голямата си част, мерките, които са по Програмата за развитие на селските райони / ПРСР 2014 – 2020/, са предвидени в Индикативния график на МИГ Тутракан Сливо поле за прием през тази година. Важно е да кажем , преобладаващия ресурс в Стратегията за местно развитие на МИГ Тутракан – Сиво поле е сектор земеделие. Кандидати по различните мерки могат да бъдат, както земеделски производители с опит,така и младите хора. Тези, които очакваме да се върнат от чужбина и желаят да се занимават със земеделие. Приоритет за територията на МИГ Тутракан Сливо поле са секторите овощарство и зеленчукопроизводство, даване на възможност за достигане на българска продукция на родния пазар. Пълната информация за приемите и необходимите документи може да бъде намерена на сайта на МИГ Тутракан – Сливо поле и на ел.портал на МС/ ИСУН РБългария.

Предстоящите процедури, който ще бъдат отворени до края 2020 год. :

Мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“

Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“

Мярка 7.6 „ Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата”

Мярка ОПИК 1 „Капацитет за растеж на МСП“

Мярка 109 ОПОС „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“

В работната програма на МИГ Тутракан Сливо поле имаше заложени обучения и информационни среши с членовете на управителния съвет , общото събрание и местни лидери, НПО и ученици, към момента тези заложени дейности са изпълнени при спазване на всички противоепидемични мерки свързани с КОВИД 19.

Продължихме и съвместната си работа с директорите на училищата, и детските градини работим по две направления :

1. Как младите хора да останат в родния край

2. Как да запазят традициите на родния край, чрез своите предци

През м.09.2020год. е одобреното проектно предложение №BG06RDNP001-19.354-0001 с наименование „Мост между поколенията, запазване на традиции на територията на МИГ Тутракан - Сливо поле чрез иновации“ е подадено от сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Тутракан - Сливо поле“. Този проект е постижение за екипа и УС/ОС на МИГ Тутракан Сливо поле, т.к като в него са заложени дейности за ползване на добри европейски практики за иновации в земеделието, образуванието и екологията от Германия и Унгария .

Вече неведнъж съм казвала, че не всички Общини от селските райони на територията на РБългария имат възможността да ползват подхода ЛИДЕР, това е приоритет и възможност за допълнителен ресурс за общността, както за публичните ползватели така и за ЮЛ. Екипа работим много активно с двамата кметове и екипите им, като цяло се стремим да изпълняваме стриктно Стратегията на МИГ” Тутракан – Сливо поле. Определено и двете общини имат интерес и имаме доста добра посещаемост, на проведените обучения и информационни срещи.

Информационни срещи и обучения, засегнаха актуални теми , с които се опитаме да подпомогнем бенефициентите, още в началният етап при кандидатстването, при отчитането и изпълнението на проектите. Анализите, които се правят на територията на МИГ Тутракан –Сливо поле ще бъдат част, от материалите за следващия програмен период на Общ. селско стопанска политика/ ОСП/ 2021- 2027.

Подхода ЛИДЕР /ПРСР е доказал своето място и перспектива в политиките на ЕС. Важно е да се знае, в периода 2021 -2027 на ПРСР/ СВОМР / Стратегия за местно развитие / , ще са приоритет на МЗХГ, т.к чрез тях се правят правилни местни политики в селските районите. Много фондовото финансиране се доказа, като добра практика и дори показва възможност за надграждане и перспективи за бизнеса по места. Сега е момента да заявяваме необходимостта от средства по сектори. Надявам се, че с общи усилия и заинтересованост ще успеем да покрием по голяма част от потребностите на гражданите на двете общини Тутракан и Сливо поле.

141 нови случая на COVID-19 са установени на територията на област Русе за изминалото денонощие.

135 от новозаразените са поставени под домашна изолация, а 6 души са хоспитализирани.

Най-много нови случаи са установени отново в община Русе – 120. В община Бяла новите случаи са 7, в Две могили – 5, във Ветово – 4, в Ценово – 3 и в Сливо поле и Иваново по 1.

От март до днес диагностицираните с коронавирусна инфекция в област Русе са вече 1874, като активните случаи са 1207. От тях 155 са на болнично лечение, а останалите 1052 са под домашна изолация.

През вчерашния ден са излекувани 37 души, с което броят на оздравелите от началото на пандемията нараства до 616.

През изминалите 24 часа 7 души са починали вследствие на коронавирусната инфекция. Смъртните случаи на хора с положителен PCR тест за COVID-19 от началото на пандемията достигнаха 51, от които 24 жени и 27 мъже. Всички те са на възраст между 50 и 91 години.

 

 

 

Подготовката на България за европейското финансиране през третия програмен период от 2021 до 2027 година представиха в Сливо поле.

По време на срещата експертът от Областния информационен център в Русе Диана Аврамова представи новите национални програми, чрез които ще се кандидатства за финансиране на проекти.

Тя акцентира върху техните цели, приоритети и допустими кандидати.

Обиколката на Областния информационен център продължава в Община Ценово.

Подробностите вижте във видеото.

18 нови случая на коронавирус са установени през последното денонощие в област Русе, сочат данните на Регионалната здравна инспекция. 

12 от новозаразените са в Русе, като останалите 6 са в Мартен, Две могили, Ветово, Божичен, Щръклево и Ряхово /община Сливо поле/. 11 от установените случаи са при мъже, а 7 - жени. Само двама са хоспитализирани, а останалите са под домашна изолация.

Сред новорегистрираните положителни PCR тестове няма такива на ученици или работещи в училищната система.

Общо броят на диагностицираните с COVID-19 в област Русе достигна 546 души, като активните случаи са 139. Към момента 30 души са на болнично лечение, а 109 са оставени под домашна изолация.

Броят на мъжете сред активните случаи е 64, а жените са 75, което в проценти е съответно 46% и 54%. Съвсем лека е промяната в разпределението при всички заболели от началото на пандемията. 308 са жените, а мъжете са 238, което в проценти е респективно 56% и 44%.

За изминалите 24 часа има и двама новоизлекувани пациенти, което означава, че оздравелите от началото на пандемията от COVID-19 в Русенско станаха 384.

Припомняме, че Областният оперативен щаб е в постоянен контакт с всички институции на местно, регионално и национално ниво и ежедневно следи ситуацията с разпространението на COVID-19 в региона.

Започва раздаването на хранителни продукти в община Сливо поле по европейската програма за подпомагане на нуждаещи се лица и семейства.

Очаква се кампанията да приключи до 6 ноември. Общото количество на доставените храни е над 12,5 тона.

Това са 575 индивидуални пакета, които ще бъдат раздадени на правоимащите лица по всички населени места в община Сливо поле.

Заедно с общинското ръкъводство е създадена необходимата организация за раздаване на хранителните продукти.

Вижте подробностите в репортажа.