fbpx

Приеха план за интегрирано развитие на община Сливо поле за следващя програмен период до 2027 година.

Той беше одобрен на заседание на Общинския съвет.

Определени са две зони за въздействие според възможностите за развитие на територията.

Приоритетните области са туризъм и околна среда с обхват селата Бабово, Бръшлен и Ряхово и зона "обществени услуги и икономическо развитие", която включва Сливо поле и Голямо Враново.

Към плана за интегрирано развитие на община Сливо поле е разработена програма за реализацията му с индикативна финансова таблица, както и комуникационна стратегия за подготовка, изпълнение и отчитане на плана.

Вижте подробностите във видеото.

Въпреки епидемията, в сливополското село Бабово се проведе шестото издание на фестивала "Греяна ракия и зелева чорба от старовремската софра".

Организаторите на фолклорния празник в Бабово решили да не пропускат тази година заради епидемичната обстановка и да проведат фестивала, но без посетители. Приготвената храна – прословутия кметски кебап, заедно с домашната зелева чорба, беше раздадена на хора в затруднено положение, бездомници и скитащи лица които ползват трапезарията на Българския червен кръст, на възрастни хора от пенсионерските организации във всички 11 населени места в община Сливо поле, както и на ползвателите на услугата Домашен патронаж.

Заради пандемията част от конкурсите във фестивала се провеждат виртуално от съображения за безопасност и за да се спазят разпорежданията на здравните власти.

На всички жители на село Бабово също бяха раздадени порции от майсторски приготвената храна, за да могат и те да опитат от зелевата чорба и кметския кебап.

Вижте повече във видеото.

Заради епидемичната обстановка Общинският съвет в Сливо поле отново проведе заседанието си онлайн.

Очаква се следващата сесия отново да бъде под формата на конферентна връзка.

За първи път новият начин на работа бе изпробван на ноемврийското заседание на местния парламент през миналата година. Тогава кметът на Община Сливо поле Валентин Атанасов заяви за телевизия КИС 13, че това е едно решение на създалата се ситуация, което при необходимост може да се прилага и в бъдеще. Градоначалникът изрази и изключителното си удовлетворение от провелето се за първи път онлайн заседание на Общинския съвет.

Сега, след поредната облайн сесия, този начин на работа чрез видеоконферентна връзка е усъвършенстван и всички вече имат опит с провеждането на заседанията дистанционно. Общинските съветници участваха активно в дискусията и всички докладни записки бяха приети.

От общинска администрация ще продължават да се съобразяват с развитието на епидемията и мерките, които се налагат от Министерството на здравеопазването, за да преценяват дали сесиите да се провеждат в присъствена форма или дистанционно чрез видеоконферентна връзка.

Тъй като извънредната обстановка беше удължена до края на април, се очаква и следващото заседание на местния парламент в Сливо поле да се проведе онлайн.

Екипът на МИГ "Тутракан - Сливо поле", пожелава на жителите на общините Тутракан и Сливо поле една здрава и спорна нова 2021 год.

Новата 2021 год. ще е година изпълнена с надежда и нови начинания. Изпълнението на стратегията на ВМОР на МИГ "Тутракан - Сливо поле" е много добро в средата на периода. Резултатите вече са факт - одобрени проектни предложения с трите оперативни програми

"Програма за развитие на селските райони" - ПРСР 2014-2020/МЗХГ, Оперативна програма "Конкурентоспособност" – ОПИК 2014-2020/МИ, Оперативна програма "Околна среда" – ОПОС 2014-2020/МОСВ и подписани административни договори, с ЮЛ и НПО от територията на двете Общини. В процеса на изпълнението  на договорите, всички бенефициенти  изпълняват своите ангажименти по проектите, най-важния индикатор са създадените новите работни места.

В началото на 2021 г. е подписан административен договор с бенефициент НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ 1928 г." - гр. Сливо поле, наименование на проекта "Възстановка на празник "Гергьовден на етносите" в гр. Сливо поле" с № BG06RDNP001-19.141-0016. Финансиран със средства по Оперативна програма "Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г."

В работната програма за 2021 год. на МИГ "Тутракан - Сливо поле" са заложени обучения на местната общност, по оперативните програми заложени в СВОМР (Стратегия за водено от общностите местно развитие)  и информационни срещи. Важно е да се има  предвид, че след приключване на тези дейности ще може да се обобщят потребностите на местната общност и да се вземат под внимание при разписването на новите интервенции за СВОМР през новия програмен период 2021-2027/МЗХГ.

В по-голямата си част мерките, които са по Програмата за развитие на селските райони / ПРСР 2014 – 2020/, са предвидени в Индикативния график на МИГ "Тутракан - Сливо поле" за прием през тази година. Важно е да кажем, че преобладаващия ресурс в Стратегията за местно развитие на МИГ "Тутракан - Сливо поле"  е в сектор земеделие. Кандидати по различните мерки могат да бъдат, както земеделски производители с опит, така и младите хора. Тези, които очакваме да се върнат от чужбина и желаят да се занимават със земеделие.  Приоритет за територията на МИГ "Тутракан - Сливо поле" са секторите овощарство и зеленчукопроизводство, даване на възможност за достигане на българска продукция на родния  пазар. Пълната информация за приемите през 2021г. и необходимите документи може да бъде намерена на сайта на МИГ "Тутракан - Сливо поле" и на ел.портал на МС/ИСУН2020 Р.България. 

Отворените процедури за първото тримесечие на 2021 год., са както следва:

- Мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“, процедура № BG06RDNP001-19.484

- Мярка ОПИК 1  „Капацитет за растеж на МСП“, процедура № BG16RFOP002-2.074

Продължихме и съвместната си работа с директорите на училищата и детските градини работим по две  направления:

  1. Как младите хора да останат в родния край ?

  2. Как да запазят традициите на родния край, чрез своите предци ?

Вече не веднъж съм казвала, че не всички Общини от селските райони на територията на Р.България имат възможността да ползват подхода ЛИДЕР, това е приоритет и възможност за допълнителен ресурс за общността, както за публичните ползватели така и за ЮЛ.  Екипа работим много активно с двамата кметове и екипите им, като цяло се стремим да изпълняваме стриктно Стратегията на МИГ "Тутракан - Сливо поле". Определено и двете общини имат интерес и имаме доста добра посещаемост, на проведените обучения и информационни  срещи.

Подхода ЛИДЕР /ПРСР е доказал своето място и перспектива в политиките на ЕС. Важно е да се знае, в периода 2021 -2027 на ПРСР/ СВОМР / Стратегия за водено от общностите местно развитие/, ще са приоритет на МЗХГ, т.к чрез тях се правят правилни местни политики в селските районите. Много фондовото финансиране се доказа, като добра практика и дори показва възможност за надграждане и перспективи за бизнеса по места. Сега е момента да заявяваме необходимостта от средства по сектори. Надявам се, че с общи усилия и заинтересованост ще успеем да покрием по-голяма част от потребностите на гражданите на двете общини Тутракан и Сливо поле.

Задържаха трима полицейски служители от районното управление в Сливо поле за подкупи.

Това стана при съвместна акция на Окръжна прокуратура - Русе и Дирекция "Вътрешна сигурност" в МВР.

Ще бъде поискана постоянна мярка за неотклонение "Задържане под стража" на тримата обвиняеми. За престъплението е предвиден затвор от 3 до 10 години, глоба - до 20 000 лева и лишаване от право да се заема определена държавна и обществена длъжност.

През последните 6 месеца от Окръжната прокуратура са работили по информация за подкупи, получавани от полицейски служители от управлението в Сливо поле, които се занимават с контрол на водачите по пътищата в региона. 

Извършени са общо 10 претърсвания и изземвания, лични обиски и множество разпити на свидетели, като работата по случая продължава. Задържаните служители са с над 20 години стаж в системата на МВР.

През миналата година в цялата страна са образувани над 100 производства за подкупи от служители на МВР.

Вижте подробностите във видеото.