"КИС 13" запазва правото си за промени в предварително публикуваната програма, като ще отразява на живо и на пълен запис всички по-важни пресконференции и събития, които касаят аудиторията на телевизията. 

  

 

ЧЕТВЪРТЪК 13 септември 

 07:00  “Концертът” - драма

 09:00  “Частна пионерска” - детски филм

 10:45  "Мадара - култов център през вековете" - документален филм

 11:00 “Светът на бъдещето” – документална поредица, 4 епизод

 12:00  “Фолклорна трапеза"

 13:00  "Слънчев удар" 1 и 2 част - драма

 16:00  X Европейски шампионат по фолклор “Еврофолк” 2018 – документален филм

 17:00  "Да сме живи, да сме здрави" - фолклор

 17:30  “БЕЗЦЕННА ПЕРЛА” – тв сериал, 9 епизод

 18:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

 19:00  “Проект “Земя” – документална поредица, 1 епизод

 19:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 20:00   “Пророците на научната фантастика”  документална поредица, 8 епизод  

 21:00  Документален филм

 21:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 22:00 “БЕЗЦЕННА ПЕРЛА” – тв сериал, 13 епизод

 23:00 "Изкуството е вечно" - документален филм

 23:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 00:00  “Конвой” - драма

 01:20  "Частна пионерска” – драма

 03:00  “Белият Бим, черното ухо” 1 и 2 част – драма

 06:00  Документален филм

 

ПЕТЪК 14 септември

06:30  “Особености на националния риболов” – комедия

08:00  “Два дни” – комедия

09:30  “Афоня” – драма

11:00  “Светът на бъдещето” – документална поредица, 5 епизод

12:00  “Фолклорна трапеза"

13:00  “Гара за двама” – драма

15:15  “Завръщане” - драма

17:00  "Песни за душата" – стари градски песни

17:30  “БЕЗЦЕННА ПЕРЛА” – тв сериал, 10 епизод

18:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

19:00  “Планетата Земя” – документална поредица, 21 епизод

19:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

20:00 “Светът на бъдещето” – документална поредица, 1 епизод  

21:00  Документален филм

21:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

22:00 “БЕЗЦЕННА ПЕРЛА” – тв сериал, 14 епизод

23:00 "Следи неписани" - документален филм 

23:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

00:00  “Операция ЧНГ” - комедия

02:00  “Сибирският бръснар” – драма

05:00  “Особености на националната политика” - комедия

06:25  Документален филм

 

СЪБОТА 15 септември

06:30  "Операция ЧНГ" - комедия

08:30  “Битката за Севастопол” – драма

10:30  “Афоня” – драма

12:00  VII Световен шампионат по фолклор “World folk” 2017 – документален филм

13:00  "АРЕНА - място за срещи" - публицистика

13:30  "Песни  за  душата" – стари градски песни   

14:00  “Концертът” - драма

16:00  "Балканфолк" – фолклор

16:45  "Елена" - драма   

18:30  “Два дни” – комедия                   

20:00  “Светът на бъдещето” – документална поредица, 3 и 4 епизод

22:00  “БЕЗЦЕННА ПЕРЛА” – тв сериал, 15 епизод

23:00   “Частна пионерска” - драма

00:40  “Операция ЧНГ” - комедия

02:30  “Концертът” – драма  

04:30  “Конвой” – драма

06:00  Документален филм

 

НЕДЕЛЯ 16 септември 

07:00  “Концертът” – драма

09:00  "Изворче" – фолклор за деца  

09:30  "АРЕНА - място за срещи" – публицистика

10:00  “Гара за двама” – драма    

12:15   “Връх в пустинята” – документален филм 

12:30  “Да сме живи, да сме здрави” – фолклор

13:00  “Битката за Севастопол” – драма  

15:00  "Фолклорна трапеза"

16:00  “Два дни” – комедия  

17:30  “Ванга е винаги при нас” – документален филм 

18:00  “Концертът” – драма       

20:00  Планетата Земя” – документална поредица, 13 и 14 епизод

21:00  “Проект "Земя” – документална поредица, 3 епизод

22:00  “БЕЗЦЕННА ПЕРЛА” – тв сериал, 16 епизод

23:00  “Конвой” - драма

00:30  “Слънчев удар” 1 и 2 част - драма

03:30  “Афоня” - драма

05:00  “Особености на националната политика” – комедия

06:30  Документален филм

 

ПОНЕДЕЛНИК 17 септември

 07:00  “Елена” – драма

 09:00  “Битката за Севастопол” – драма

 11:00 “Светът на бъдещето” – документална поредица, 6  епизод

 12:00  "Фолклорна трапеза"

 13:00  “Слънчев удар” 1 и 2 част – драма

 16:00  "Славеите на българското радио" - документален филм

 17:00  "Балканфолк" – фолклор

 17:40  “БЕЗЦЕННА ПЕРЛА” – тв сериал, 11 епизод

 18:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

 19:00  “Около света” – документална поредица, 3 епизод

 19:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 20:00  “Светът на бъдещето”  документална поредица, 2 епизод  

 21:00  Документален филм

 21:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 22:00 “БЕЗЦЕННА ПЕРЛА” – тв сериал, 17 епизод

 23:00 "Витоша, моя любов" - документален филм 

 23:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 00:00  “Два дни” – комедия

 01:30  “Афоня” – драма

 03:00  “Сибирският бръснар” – драма

 06:00  Документален филм

  

ВТОРНИК 18 септември

 07:00  III Световна купа по фолклор – Велико Търново 2018 - документален филм

 08:00  “Частна пионерска” – детски филм

 09:40  “Афоня” – драма

 11:00 “Светът на бъдещето” – документална поредица, 7  епизод

 12:00  "Фолклорна трапеза"

 13:00  "Битката за Севастопол" - драма

 15:00  “Два дни” – комедия

 16:30  Документален филм

 17:00  "Песни за душата" - стари градски песни

 17:30  “БЕЗЦЕННА ПЕРЛА” – тв сериал, 12 епизод

 18:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

 19:00  “Светът на бъдещето” – документална поредица, 7 епизод

 19:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 20:00  “Светът на бъдещето” – документална поредица, 3 епизод    

 21:00  Документален филм

 21:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 22:00 “БЕЗЦЕННА ПЕРЛА” – тв сериал, 18 епизод

 23:00 "Чудото на вкаменената сватба" - документален филм 

 23:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 00:00  “Сибирският бръснар” - драма

 03:00  “Операция ЧНГ” – драма

 05:00  “Особености на националния риболов” – комедия

 06:30  Документален филм

 

СРЯДА 19 септември

 07:00  “Слънчев удар” 1 и 2 част – драма

 10:00  “Самоков - бялата порта на Рила” – документален филм

 11:00 “Светът на бъдещето” – документална поредица, 8  епизод

 12:00  "Фолклорна трапеза"

 13:00  “Особености на националния риболов” – комедия

 14:30  “Гара за двама” – драма

 16:30  Документален филм

 17:00  “Изворче” – детски фолклор

 17:30  “БЕЗЦЕННА ПЕРЛА” – тв сериал, 13 епизод

 18:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

 19:00  VI Балкански шампионат по фолклор “Еврофолк – Жива вода” 2017 - документален филм

 19:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 20:00 “Светът на бъдещето” – документална поредица, 4 епизод

 21:00  Документален филм

 21:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 22:00 “БЕЗЦЕННА ПЕРЛА” – тв сериал, 19 епизод

 23:00 "Петър Мичев - Педро" - документален филм 

 23:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 00:00  “Особености на националната политика” - комедия

 01:30  “Битката за Севастопол” - драма

 03:30  “Сибирският бръснар” - драма

 06:30  Документален филм

 

ЧЕТВЪРТЪК 20 септември

 07:00  “Два дни” - комедия

 08:30  “Концертът” - драма

 10:30  "Внучка на троянски зограф" - документален филм

 11:00 “Светът на бъдещето” – документална поредица, 9 епизод

 12:00  “Фолклорна трапеза"

 13:00  "Завръщане" - драма

 15:00  "Особености на националния риболов" - комедия

 16:30  Документален филм

 17:00  "Да сме живи, да сме здрави" - фолклор

 17:30  “БЕЗЦЕННА ПЕРЛА” – тв сериал, 14 епизод

 18:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

 19:00  “Проект “Земя” – документална поредица, 2 епизод

 19:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 20:00 “Светът на бъдещето”  документална поредица, 5 епизод  

 21:00  Документален филм

 21:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 22:00 “БЕЗЦЕННА ПЕРЛА” – тв сериал, 20 епизод

 23:00 "Художникът умира сам" - документален филм

 23:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 00:00  “Елена” - драма

 01:45  "Конвой” – драма

 03:00  “Завръщане” – драма

 05:00  "Особености на националната политика" - комедия

 06:25  Документален филм

 

ПЕТЪК 21 септември

06:30  “Гара за двама” – драма

08:45  “Завръщане” – комедия

10:30  “Майстор на акварела” – документален филм

11:00  “Светът на бъдещето” – документална поредица, 10 епизод

12:00  “Фолклорна трапеза"

13:00  “Концертът” – драма

15:00  “Афоня” - драма

16:30  Документален филм

17:00  "Песни за душата" – стари градски песни

17:30  “БЕЗЦЕННА ПЕРЛА” – тв сериал, 15 епизод

18:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

19:00  “Планетата Земя” – документална поредица, 22 епизод

19:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

20:00 “Светът на бъдещето” – документална поредица, 6 епизод  

21:00  Документален филм

21:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

22:00 “БЕЗЦЕННА ПЕРЛА” – тв сериал, 21 епизод

23:00 "Изкуство ли е соцреализма?" - документален филм 

23:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

00:00  “Особености на националния риболов” - комедия

01:30  “Два дни” - комедия

03:00  “Особености на националната политика” - комедия

04:30  “Частна пионерска” - драма

06:15  Документален филм

Оцени тази статия
(0 votes)
Последно променена в Четвъртък, 13 Септември 2018 17:42
телевизия "КИС 13"

Прочети повече за телевизия "КИС 13" в секция "За нас"

www.kiss13.net

НАПИШИ КОМЕНТАР

Моля попълнете всичката информация, означена със звезда (*)

Kiss13.net използва бисквитки (cookies), за да подобри работата си. Посещавайки този сайт Вие се съгласявате с използването им.
НАУЧИ ПОВЕЧЕ СЪГЛАСЕН СЪМ НЕ СЪМ СЪГЛАСЕН