СРЯДА 13 март

 06:00  "Извинявай, ако те нарека любов" - драма

 08:00  “Жо” – тв сериал, 7 епизод

 09:00  "Исус те обича" - драма

 10:30  "Чудото на вкаменената сватба" - документален филм

 11:00  “Глухар” – тв сериал, 26 епизод

 12:00  "Фолклорна трапеза"

 13:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 8 епизод

 14:00  “Сянката на Елена” – тв сериал, 8 епизод

 15:00  "Пъзел" - драма 

 16:30   Документален филм

 17:00  “Изворче” – детски фолклор

 17:30  “Глухар” – тв сериал, 24 епизод

 18:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

 19:00  "Витоша, моя любов" - документален филм 

 19:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 20:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 13 епизод

 21:00  Документален филм

 21:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 22:00  “Сянката на Елена” – тв сериал, 16 епизод

 23:00  Документален филм

 23:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 00:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 15 епизод

 01:00  “Глухар” – тв сериал, 23 епизод

 02:00  “Жо” – тв сериал, 3 епизод

 03:00  "Мьобиус" - драма

 05:00  Документален филм

 

 ЧЕТВЪРТЪК 14 март

 06:00  “Обирджийката” – драма

 08:00  “Жо” – тв сериал, 8 епизод

 09:00  "Друго...то мълчание" - драма

 10:30  "Златн...ата църква на цар Симеон" - документален филм 

 11:00  “Глухар” – тв сериал, 27 епизод

 12:00  "Фолклорна трапеза"

 13:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 9 епизод

 14:00  “Сянката на Елена” – тв сериал, 9 епизод 

 15:00  "Гигантския механичен човек" - драма

 16:30   Документален филм

 17:00  "Да сме живи, да сме здрави" - фолклор

 17:30  “Глухар” – тв сериал, 25 епизод

 18:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

 19:00  "Той рисува своя приказка" - документален филм

 19:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 20:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 14 епизод

 21:00  Документален филм

 21:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 22:00  “Сянката на Елена” – тв сериал, 17 епизод

 23:00  Документален филм

 23:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 00:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 16 епизод

 01:00  “Глухар” – тв сериал, 24 епизод

 02:00  “Жо” – тв сериал, 4 епизод

 03:00  “Облаците  над Силс Мария” – драма

 05:00  “Светлите дни предстоят” – драма

 06:25  Документален филм

 

ПЕТЪК 15 март

06:30  "Пъзел" - драма

08:00  “Жо” – тв сериал, 1 епизод

09:00  “Обирджийката” – драма

11:00  “Глухар” – тв сериал, 28 епизод

12:00  “Фолклорна трапеза"

13:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 10 епизод

14:00  “Сянката на Елена” – тв сериал, 10 епизод 

15:00  "Позиция на дете" - драма

16:30  Документален филм

17:00  "Песни за душата" – стари градски песни

17:30  “Глухар” – тв сериал, 26 епизод

18:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

19:00  “Художника умира сам” – документален филм

19:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

20:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 15 епизод

21:00  Документален филм

21:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

22:00  “Сянката на Елена” – тв сериал, 18 епизод

23:00  Документален филм

23:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

00:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 17 епизод

01:00  “Глухар” – тв сериал, 25 епизод

02:00  “Жо” – тв сериал, 5 епизод

03:00  "Мьобиус" - драма

05:00  "Пъзел" - драма

06:30  Документален филм

 

СЪБОТА 16 март

06:30  "Мьобиус" - драма

08:30  "Другото мълчание" - драма

10:00  “Сянката на Елена” – тв сериал, 1 епизод

11:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 1 и 2 епизод

13:00  "АРЕНА - място за срещи" - публицистика

13:30  "Песни за душата" – стари градски песни   

14:00  "Обирджийката" - драма

16:30  "Балканфолк" – фолклор

18:00  "Малкият остров" - драма

19:40  "Другото мълчание" – драма

21:00  “Глухар” – тв сериал, 2 епизод

22:00  "Обирджийката" - драма

00:00  “Жо” – тв сериал, 1 епизод

01:30  "Облаците над Силс Мария" - драма

03:30  "Светлите дни предстоят" - драма

05:00  "Позиция на дете" - драма

06:55  Документален филм

 

НЕДЕЛЯ 17 март

07:00  "Облаците над Силс Мария" - драма

09:00  "Изворче" – фолклор за деца  

09:30  "АРЕНА - място за срещи" – публицистика

10:00  “Сянката на Елена” – тв сериал, 2 епизод

11:00  “Ванга е винаги при нас” – документален филм

11:30  “Жо” – тв сериал, 1 епизод

12:30  “Да сме живи, да сме здрави” – фолклор

13:00  "Извинявай, ако те нарека любов" - драма

14:30  "Фолклорна трапеза"

15:30  "Пъзел" - драма

17:00   VII Балкански шампионат по фолклор „Евро фолк – Жива вода“ 2018 - документален филм

18:00  "Исус ме обича" - комедия

19:30  "Ароматът на успеха" - комедия

21:00  “Глухар” – тв сериал, 3 епизод

22:00  "Позиция на дете" - драма

00:00  “Жо” – тв сериал, 2 епизод

01:00  "Малкият остров" - драма

02:30  "Пъзел" - драма

04:00  "Светлите дни предстоят" - драма

05:30  "Пъзел" - драма

06:55   Документален филм

 

  

 ПОНЕДЕЛНИК 18 март 

 07:00   X Европейски шампионат по фолклор “Еврофолк” 2018 – документален филм   

 08:00  “Жо” – тв сериал, 2 епизод

 09:00  “Ароматът на успеха” – комедия  

 10:30  "Среща с Атон" - документален филм

 11:00  “Глухар” – тв сериал, 30 епизод

 12:00  "Фолклорна трапеза"

 13:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 11 епизод

 14:00  “Сянката на Елена” – тв сериал, 11 епизод 

 15:00  “Бирария "Романтика” – комедия

 16:30  Документален филм

 17:00  “Балканфолк” – фолклор

 17:30  “Глухар” – тв сериал, 27 епизод

 18:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

 19:00  "Той рисува своя приказка" - документален филм

 19:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 20:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 16 епизод

 21:00  Документален филм

 21:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 22:00  “Сянката на Елена” – тв сериал, 19 епизод

 23:00  Документален филм

 23:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 00:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 18 епизод

 01:00  “Глухар” – тв сериал, 26 епизод

 02:00  “Жо” – тв сериал, 6 епизод

 03:00  “Обирджийката” – драма 

 05:00  Документален филм

 

 ВТОРНИК 19 март

 06:00  “Позиция на дете” – драма 

 08:00  “Жо” – тв сериал, 3 епизод

 09:00  “Малкият остров” – драма  

 11:00  “Глухар” – тв сериал, 31 епизод

 12:00  "Фолклорна трапеза"

 13:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 12 епизод

 14:00  “Сянката на Елена” – тв сериал, 12 епизод 

 15:00  "Гигантският механичен човек" - драма

 16:30  Документален филм

 17:00  "Песни за душата" – стари градски песни

 17:30  “Глухар” – тв сериал, 28 епизод

 18:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

 19:00  "Строител на българската култура" - документален филм

 19:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 20:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 17 епизод

 21:00  Документален филм

 21:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 22:00  “Сянката на Елена” – тв сериал, 20 епизод

 23:00  Документален филм

 23:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 00:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 19 епизод

 01:00  “Глухар” – тв сериал, 27 епизод

 02:00  “Жо” – тв сериал, 7 епизод

 03:00  "Извинявай, ако те нарека любов" - драма

 05:00  Документален филм

 

 

 СРЯДА 20 март

 06:00  "Облаците над Силс Мария" - драма

 08:00  “Жо” – тв сериал, 4 епизод

 09:00  "Другото мълчание" - драма

 10:30  "Скалите проговарят" - документален филм

 11:00  “Глухар” – тв сериал, 32 епизод

 12:00  "Фолклорна трапеза"

 13:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 13 епизод

 14:00  “Сянката на Елена” – тв сериал, 13 епизод

 15:00  "Исус ме обича" - комедия 

 16:30   Документален филм

 17:00  “Изворче” – детски фолклор

 17:30  “Глухар” – тв сериал, 29 епизод

 18:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

 19:00  "Художник на послания" - документален филм 

 19:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 20:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 18 епизод

 21:00  Документален филм

 21:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 22:00  “Сянката на Елена” – тв сериал, 21 епизод

 23:00  Документален филм

 23:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 00:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 20 епизод

 01:00  “Глухар” – тв сериал, 28 епизод

 02:00  “Жо” – тв сериал, 8 епизод

 03:00  "Светлите дни предстоят" - драма

 04:30  "Другото мълчание" - драма

 05:55  Документален филм

 

 ЧЕТВЪРТЪК 21 март

 06:00  “Малкият остров” – драма

 08:00  “Жо” – тв сериал, 5 епизод

 09:00  "Извинявай, ако те нарека любов" - драма

 11:00  “Глухар” – тв сериал, 33 епизод

 12:00  "Фолклорна трапеза"

 13:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 14 епизод

 14:00  “Сянката на Елена” – тв сериал, 14 епизод 

 15:00  "Обирджийката" - драма

 16:30   Документален филм

 17:00  "Да сме живи, да сме здрави" - фолклор

 17:30  “Глухар” – тв сериал, 30 епизод

 18:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

 19:00  "Живата вечност - Гранитският дъб" - документален филм

 19:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 20:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 19 епизод

 21:00  Документален филм

 21:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 22:00  “Сянката на Елена” – тв сериал, 22 епизод

 23:00  Документален филм

 23:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 00:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 29 епизод

 01:00  “Глухар” – тв сериал, 24 епизод

 02:00  “Жо” – тв сериал, 1 епизод

 03:00  “Мьобиус” – драма

 05:00  “Ароматът на успеха” –комедия

 06:25  Документален филм

 

ПЕТЪК 22 март

06:30  "Пъзел" - драма

08:00  “Жо” – тв сериал, 6 епизод

09:00  “Облаците над Силс Мария” – драма

11:00  “Глухар” – тв сериал, 34 епизод

12:00  “Фолклорна трапеза"

13:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 15 епизод

14:00  “Сянката на Елена” – тв сериал, 15 епизод 

15:00  "Бирария "Романтика" - драма

16:30  Документален филм

17:00  "Песни за душата" – стари градски песни

17:30  “Глухар” – тв сериал, 31 епизод

18:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

19:00  “Художникът на птиците” – документален филм

19:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

20:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 20 епизод

21:00  Документален филм

21:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

22:00  “Сянката на Елена” – тв сериал, 23 епизод

23:00  Документален филм

23:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

00:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 22 епизод

01:00  “Глухар” – тв сериал, 30 епизод

02:00  “Жо” – тв сериал, 2 епизод

03:00  "Светлите дни предстоят" - драма

04:30  "Мьобиус" - драма

06:30  Документален филм

 

Оцени тази статия
(0 votes)
Последно променена в Сряда, 13 Март 2019 16:38
телевизия "КИС 13"

Прочети повече за телевизия "КИС 13" в секция "За нас"

www.kiss13.net
Kiss13.net използва бисквитки (cookies), за да подобри работата си. Посещавайки този сайт Вие се съгласявате с използването им.
НАУЧИ ПОВЕЧЕ СЪГЛАСЕН СЪМ НЕ СЪМ СЪГЛАСЕН