fbpx
телевизия "КИС 13"

телевизия "КИС 13"

Прочети повече за телевизия "КИС 13" в секция "За нас"

68 избирателни секции ще има на предстоящите в неделя парламентарни избори на територията на община Разград.

С право на глас са 53 056 лица, 34 181 от които в град Разград и 18 875 в останалите населени места. Допълнително вписаните в избирателните списъци лица са 418 - съответно 96 за Разград и 322 за другите населени места в общината.

От списъците пък към 13 март са заличение 1244 лица. Причините за това са различни - поставени под запращение, лишени от свобожда, вписани в избирателни списъци по настоящ адрес в други населени места или извън страната.

Междувременно стана ясно, че в общинска администрация не са постъпили необходиямия брой заявления от избирателите за гласуване с подвижна избирателна кутия, поради което подвижна секция в община Разград не е образувана.

Въпреки това Община Разград е създала необходимата организация за транспортиране с адаптиран автомобил на избиратели с увредено зрение или със затруднения в предвижването в деня на вота.

Общинската програма за управление на отпадъците ще бъде разгледана на предстоящото заседание на Общинския съвет в Разград, което КИС 13 ще излъчи пряко на 31 март от 13:30 часа.

Тя е разработена на база европейското законодателство и на Националния стратегически план за поетапно намаление на отпадъците, предназначени за депониране до 2020.

На постоянните комисии възникна спор за броя на контейнерите в някои квартали.

Там беше обсъден и въпросът с предложени промени в Наредбата за настаняване на нуждаещи се граждани в общински жилища. Беше направено предложение за промяна в условията за картотекиране.

Ще бъде разгледана и докладна записки за приемане на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги.

Близо 6000 химични и микробиологични изследвания за качеството на питейната вода са извършили през миналата година от Регионалната здравна инспекция в Разград.

В над 98% от случаите, качеството отговаря на нормативните изисквания, сочи анализът.

Централното водоснабдяване на 103 населени места от област Разград става от 111 подземни водоизточника. Обособените зони на водоснабдяване са 48, а пробонабирането за контрола на питейно-битовите води в населените места се извършва от 208 пункта.

От водопроводната мрежа на контролираните по държавен здравен контрол шест ведомствени водоснабдявания за питейно-битови цели са извършени 416 изследвания, от които 351 по химични показатели. Нестандартните изследвания са 8 по показател нитрати в гранични стойности.

На контролираните 17 местни водоизточника са направени общо 832 изследвания.

За местните чешми, чиито води не отговарят на изискванията, са връчени предписания на съответните собственици за обозначаване, като негодни за пиене.

Сурова вода е взета от 6 пункта, като са извършени 12 микробиологични изследвания.

Няма случаи с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошени качества на питейна вода.

В Разград се състоя информационна кампания за хората с увреждания. Тя е посветена на световния ден на социалната дейност.

Проведе се и форум "Партньорство при осъществяване на социалните услуги, насочване на потребители, координация и сътрудничество.

Днес на площада пред Общинския културен център в Разград бе представена и изложба базар от предмети, изработени  от потребители на социални услуги.

В нея са се включили хора от Дневния център за деца с увреждания, Домашния социален патронаж, Комплекса за социални услуги за хора с увреждания, Комплекса от центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания и Дома за стари хора.

На изложбата са показани изработените от потребителите предмети - картини, великденски яйца, кошнички от шишарки, рисувани керемиди, терлици, кукли, кулинарни изкушения, зайчета и цветя. Средствата от продажбите отиват в кутия за дарения. Най-голям е интересът към великденските сувенири.

Организатор на изложбата-базар е Община Разград - отдел "Социални дейности". 

Служители на ОП „Ремонтстрой“ в Разград пълнят със студена асфалтова смес дупките, които създават опасност за движение по няколко от улиците в общинската пътна мрежа.

След обилния снеговалеж, ниските температури и преминаването на тежкотоварни автомобили, на много места, където не е правена пълна рехабилитация на улиците в Разград се появиха дупки.

Днес бяха извършени ремонтни дейности по участъци от пътното платно на булевард “Априлско въстание“. Ще бъдат запълнени дупките до края на седмицата и на останалите улици със силно компрометирани участъци, а именно „Дунав“, „Странджа“ и „Перистър“.

Студената асфалтова смес е временна, до полагането на постоянна настилка.

Припомняме, че Община Разград започна и ремонтни работи по тротоарите в Разград. Става дума за пешеходните съоръжения по улица "Бузлуджа" между булевардите "България", "Априлско въстание" и "Южен булевард". Ремонтът обхваща и тротоарите пред блок "Аврора".

При наличие на финансов ресурс ще бъдат включени и други райони. 

Променят маршрутните разписания на автобусни линии от общинската транспортна схема на Разград.

Докладната записка с предложенията ще бъде обсъдена на предстоящото заседание на общинския съвет на 30 март, което КИС 13 ще излъчи пряко.

Причините за промените са различни. Маршрутното разписание на градска линия 2 например ще се съобрази с настъпили промени с разписанията на пристигащи и заминаващи от ЖП гарата влакове. Заради работното време на предприятията в Западна промишлена зона ще се промени разписанието на градска линия 3. На 8-ма линия пък ще се отрази липсата на пътникопоток. 

Между Разград и Гецово ще има промени в разписанието поради наличието на преминаващи през селото автобуси, които обслужват пътниците. Друга причина за изменение на маршрутното разписание е и  липсата на пътникопоток в определени часове.

Някои промени са налагат, тъй като нелегални таксита отнемат пътниците по автобусната линия, какъвто е примерът с направленията от Разград за Дянково, Радинград и Раковски. Маршрутното разписание на междуселищна автобусна линия Разград-Недоклан-Ясеновец-Черковна се отменя и се създава ново разписание, в което отпада Черковна, поради липсата на пътникопоток.

По линията Разград-Балкански вече ще се обслужва и Дряновец, тъй като в това село е възникнала необходимост от транспорт.

Общинското предприятие "Паркстрой" в Разград започна кампания  по подрязване на храстите.

Дейностите се извършват при благоприятни атмосферни условия.

Поддръжката вече е приключила в кварталите "Водна централа", "Млади семейства", бул. "Априлско въстание", районът около Ситицентъра и край Високите блокове.

Заедно с подрязването на храстите се отстраняват и издънките.

За стартирането на коситбата е още рано, съобщиха от Общината. В монента се изчаква да приключи подготовката за прекопаването и зацветяването на зелените площи. В централната градска част ще има отново цветя, каквито са предвидени по проекта за зелена градска среда, а именно дългоцъфтящи градински видове.

По кварталите тази година се предвижда да има предимно зелени площи. Цветя ще се разсаждат там, където има условия за поливане, тъй като поддръжката ще бъде по-лесна, уточниха от предприятието.

Предстоят оборки по тревните площи, като за целта е създадена огранизация. Градът е райониран, с отговорници от предприятието. По-голямо вниманието ще се обърне на районите с жилищни блокове.

Работници от "Паркстрой" извършват и резитби по дърветата.

С 24% са се увеличили измамите в разградско през миналата година в сравнение с 2015. 

От 62 регистрирани случая, 50 са телефонните измами. Те са са нарастнали с 19%.

Като цяло подобен тип измами остават с висока обществена опасност поради големите финансови и морални щети, които нанасят. В 15 от случаите извършителите са установени, което е 30% разкриваемост.

92% от всички телефонни измами са извършени в градовете, като 78% са били на територията на Разград. Анализът на данните сочи, че потърпевши от този вид престъпна дейност са основно възрастни хора над 70 години.

Разработени са мерки и е утвърден план за противодействие от Областната дирекция на МВР. Предвижда се по места да се провеждат разяснителни кампании сред населението за начините и механизмите на телефонните измами.

Около 7200 домакинства от цялата страна ще бъдат включени в проучване на националния статистически институт за доходите и условията на живот.

До май месец избраните чрез случаен подбор домакинства в област Разград ще бъдат посетени от специално обучени анкетьори за провеждане на персонални интервюта. Освен областния център в проучването ще бъдат включени и домакинства от Исперих, Кубрат, Завет, Цар Калоян, Самуил и още 15 села.

Извадката се състои от четири ротационни групи, като всяка година една от тях отпада от наблюдението и се заменя с нова. Освен домакинството, попаднало в извадката, обект на наблюдение са и всички негови членове на 16 и повече години.

Домакинствата, които ще бъдат включени в анкетата, ще бъдат разпределени във всички области на страната. Изследването се провежда паралелно във страните от Европейския съюз с обща методология и инструментариум.

Получените резултати допринасят за оценка на условията на живот в отделните страни, структурата и разпределението на доходите на домакинствата и участието им в социалния живот на страната. 

Областният информационен център в Разград обяви началото на фотоконкурс „Лудогорието в европейския съюз – 10 години по-късно.

Предложенията ще се събират до 18 април. Участниците във фотоконкурса могат да покажат градската среда, природни, културни и исторически обекти, които са реновирани, възстановени или изградени със средства, предоставени от Европейския съюз по различни програми.

По този начин ще бъде отбелязана годишнината от присъединяването на България към Европейския съюз, както и 6 години Областен информационен център.

Освен това са информационни срещи с настоящи и бъдещи бенефициенти на евросредства и Дни на отворените врати в общините от областта.

На 11 май пък ще се състои диалог с гражданите на тема "Как еврофондовете променят живота на хората от Лудогорието".

Kiss13.net използва бисквитки (cookies), за да подобри работата си. Посещавайки този сайт Вие се съгласявате с използването им.