ВИДЕО: КНСБ се обяви против отпадането на семестриалните такси за студенти и докторанти

By 05 Февруари 2024

КНСБ не подкрепя законопроекта за отпадане на таксите за студенти и докторанти в държавните висши училища.

В становище на Националния браншови синдикат "Висше образование и наука" се посочва, че подобни промени не бива да се въвеждат без внимателен анализ и съобразяване с актуалната законова рамка.

В мотивите си за изразената категорична позиция, от КНСБ посочват, че не съществува икономическо правило, според което равният достъп до висше образование е равнозначно на образование без студентски и докторантски такси. Освен това се позовават и на закона за Закона за висше образование, според който има няколко възможности за разпределяне на такса между държавата, висшите училища и студентите, в качеството им на партньори в процеса на обучение.

КИС 13 е във Viber!

РЕКЛАМА


Според КНСБ на практика не таксите, а високите разходи за издръжка затрудняват студентите, докторантите и техните семейства. 
Освен това, според синдиката, отпадането на студентските и докторантските такси ще доведе до финансов недостиг в държавните висши училища в началото на всяка академична година.

От КНСБ предлагат обявените 150 млн. лв. за компенсиране на студентските и докторантските такси, се използват за увеличение на работните заплати на академичния състав и служителите с висше образование; за комплексната оценка за качеството на обучението; за повишаване на коефициентите в професионалните направления и за развитие на студентския спорт.

Вижте повече във видеото.

Тези и още новини от България, Русе, Разград и Търговище следете и на нашата Фейсбук страница - Kiss13.

Последно променена в Понеделник, 05 Февруари 2024 17:53