85 човека ще започнат работа по регионална програма за заетост в област Разград

By 24 Април 2018

85 човека ще започнат работа по регионалната програма за заетост в област Разград. 

Осигурени са средства в размер на близо 290 000 лева. С реализацията на Регионалната програма за заетост се ще се създадат възможности за трудова и социална интеграция на безработни лица от неравнопоставените и уязвими групи на пазара на труда в област Разград.

Днес на заседание на Комисията по заетостта бе направена оценка и подбор на подадените проектни предложения за включване в програмата. Става дума за 85 работни места, които са разпределени по общини. В програмата за заетост са включени младежи, безработни над 50-годишна възраст, такива без професионална квалификация и специалност, продължително безработни и хора с увреждания.

Одобрената от комисията програма следва до края на месеца да бъде изпратена за утвърждаване в Mинистерството на труда и социалната политика.

Тези и още новини от България, Русе, Разград и Търговище следете и на нашата Фейсбук страница - Kiss13.