Изпълнението на общинския бюджет на Разград е над 80%

By 04 Ноември 2015

За деветмесечието бюджетът на община Разград е с увеличение на общия размер с над 8 милиона и 600 хиляди лева. В това число влизат държавните дейности - 1 270 000 лв и местните дейности - 7 350 000.

Уточненият общ обем на бюджета след корекциите е в размер на близо 45 650 000 лв. Изпълнението на приходите към деветмесечието е за малко над 37 милиона лв, което е около 81 процента. При планов размер на приходите за държавните дейности от близо 19 милиона лева, за периода са постъпили 14 330 000. Общата субсидия е получена съгласно определените по закон процентни и тримесечни разпределения. Целевите средства за периода са 582 хил. лв - основно за програми за заетост и трансфери по проекти от Агенцията за социално подпомагане.

Към 30 септември просрочените задължения на община Разград са 52 хил. лв, а просрочените вземания – близо 500 хил. лв. При план за капиталови разходи от над 15 800 000 лв, изпълнението е около 11 милиона. Като цяло анализът на отчета за изпълнението на бюджета за 9-те месеца сочи стабилност.

Тези и още новини от България, Русе, Разград и Търговище следете и на нашата Фейсбук страница - Kiss13.