Готвят нов Генерален план за организация на движението в Русе, Общината събира мнения на граждани

By 31 Май 2023 Прочетена 859 пъти 0
Готвят нов Генерален план за организация на движението в Русе, Общината събира мнения на граждани Готвят нов Генерален план за организация на движението в Русе, Общината събира мнения на граждани

Община Русе подлага на обществено обсъждане предварителния проект на Генерален план за организация на движението (ГПОД).

Предоставя се 30-дневен срок, считан от датата на публикуване на настоящото съобщение, за предложения и становища по Проекта.

Всички заинтересовани страни могат да се запознаят с предложенията на Изпълнителя на ГПОД по схемните решения тук.

Повече информация и подробности по схемите на предварителния проект на ГПОД могат да бъдат получени в отдел "Транспорт", бул. "Ген. Скобелев" №45, ет. 2, всеки работен ден от 10 до 12 чaса.

Писмени становища, мнения и коментари могат да се изпращат, както следва:

на хартиен носител:

- адрес: гр. Русе, пл. "Свобода" №6;

- на вниманието на: г-н Димитър Недев – зам.-кмет на Община Русе;

относно: "Предварителен проект на Генерален план за организация на движението"

по електронен път:

- на e-mail: mayor@ruse-bg.eu;

относно: "Предварителен проект на Генерален план за организация на движението"

КИС 13 е във Viber!

РЕКЛАМА

 

Припомняме, че за Община Русе Генерален план за организация на движението последно е бил изготвян преди повече от 30 години.

Настоящият проект съдържа съществуващата организация на движението за територията на града и населените места от общината.

Той е основа за усъвършенстване на системата за регулиране на движението в зависимост от интензивността и характера му, при конкретните особености на застрояване на населеното място.

С него се предлагат строителни мероприятия за реконструкции на улици, кръстовища, монтиране на светофарни уредби, изграждане на пешеходни подлези или надлези, обособяване на зони за паркиране, развитие на велосипедна инфраструктура и други дейности за подобряване на условията на движение.

При изработването на ГПОД се измерват параметрите на движението, изследват се основните закономерности на транспортните потоци и причините за възникването и формирането им, степента на използване на транспортните площи и прилежащите им територии, и се обследва регулирането на движението.

Важен аспект е определянето на конфликтните точки в движението и изследването на причините за възникването им, с цел отстраняване на рискове за безопасността.

С изготвянето на Плана се цели да се подобрят условията за безопасност на движението и намаляване на пътния травматизъм по уличната мрежа на Община Русе, както и подобряване пропускателната способност на уличната мрежа и намаляване задръжките на автомобилите по кръстовищата. Предвижда се подобряване на екологичните условия в града и функционирането на масовия градски обществен транспорт.

 

Тези и още новини от България, Русе, Разград и Търговище следете и на нашата Фейсбук страница - Kiss13.

Оцени тази статия
(0 votes)
телевизия "КИС 13"

Прочети повече за телевизия "КИС 13" в секция "За нас"

https://kiss13.net