fbpx

За пръв път Регионалният исторически музей в Разград организира лятна образователна програма "Един ден в Абритус".

В инициативата участват не само деца от всички училища в града, но и от Варна и Шумен, които са в Разград за ваканцията. 

Програмата е уникална в страната по своето съдържание. В рамките на две седмици деца от I до VII клас от сутринта до обяд имат възможността да се запознаят с античното минало на Разград, с бита и културата на хората в древния Абритус, както и да научат любопитни факти в залите на Интерактивния музей.

Програмата включва образователни беседи, филми, творчески ателиета, спортни игри и викторини, които пренасят децата в живота на древния Рим: настолни римски игри, търсене на съкровища, задаване на въпроси за Римската империя и Абритус и откриване на верните отговори в специалните кутийки в Интерактивния музей.

Всички деца получават грамоти за участието си в програмата и снимка с римски дрехи за спомен.

Вижте повече за инициативата във видеото.

Община Разград обяви обществена поръчка за довършването на ремонта на спортна зала "Абритус". 

Довършването на спортното съоръжение и въвеждането му в експлоатация е сред основните приоритети пред ръководството на Община Разград.

Припомняме, че ремонтът с внедряване на енергоспестяващи мерки започна през 2013. Спрян е първоначално поради установяване на компрометирани участъци в конструкцията. Впоследствие ситуацията се превръща в сложен юридически казус, по чието разрешаване за дълъг период от време не са взети ефективни мерки.

Ръководството на Община Разград успя да предприеме действия, свързани с прекратяване на договора след установяване на извършените вече строителни работи.

Така в новата обществена поръчка са описани конкретни видове строителни и монтажни дейности на прогнозна стойност 400 000 лева с ДДС. За част от тях материалите са налични на обекта, а за останалите е необходимо да бъдат доставени от изпълнителя, като това е уточнено в техническата спецификация.

Срокът за подаване на оферти е 13 май.

Въпреки пандемията посетителският интерес към обектите на Регионалния исторически музей в Разград се е увеличил през миналата година.

Постъпилите средства са близо 30 000 лева, което е сравнимо с приходите от предкризисната 2018 година.

Затвърждава се и тенденцията най-посещаваните обекти да са Интерактивният музей и древният Абритус.

Приоритетите на Регионалния исторически музей в Разград за тази година са насочени към основните дейности за изследване, събиране, грижа и опазване на движимото и недвижимото културно наследство.

Планираните за тази година инициативи включват и старт на процедурата за присъждане наградата на името на Анание Явашов.

Вижте повече подробности във видеото.

Целия отчет на директора на Историческия музей в Разград Таня Тодорова може да гледате ТУК!

 

Община Разград обяви първа обществена поръчка от началото на извънредното положение.

От местната администрация съобщиха, че процедурата е стартирана на съответните законови основания.

Става дума за обществена поръчка с предмет "Изпълнение на инженеринг на обект "Благоустрояване на прилежащото пространство около спортна зала "Абритус" на обща прогнозна стойност 195 000 лв. без ДДС.

Порчъката включва изработка на инвестиционен проект, строително-монтажни работи и извършване на авторски надзор в процеса на тяхното изпълнение. Предвижда се благоустрояването да се извърши в два поземлени имота, които се намират на ул. "Любен Каравелов" с обща площ около 7500 кв.м. Предвидено е изграждане на достъпна среда, алейно осветление, вертикална планировка и водоплътен тротоар около спортна зала "Абритус".

Сред изискванията на обществената поръчка е максималният срок за проектиране да е 20 дни, а на строително-ремонтните работи – 90 дни. Ще се проектират основните автомобилни и пешеходни подходи към сградата. Следва да бъдат предвидени рампи и тактилни ивици за осигуряване на достъпна среда, ще има кошчета, живи плетове, пейки и клоцове.

Офертите ще бъдат отворени на 11 май. Предстои да бъдат обявени още няколко обществени поръчки за подобряване на инфраструктурата в Разград.

Спорта зала "Абритус" в Разград може да бъде довършена до края на годината.

Това заяви заместник-кметът Добрин Добрев в отговор на питане по време на последното заседание на Общинския съвет, което телевизия КИС 13 излъчи НА ЖИВО.

Към настоящия момент е възложено извършване на пълна проверка и анализ на наличната документация и на физическото изпълнение на строителните дейности до сега.

Спортна зала "Абритус" е в процес на ремонт вече над 6 години. Има съдебно решение, че срокът за приключване на строително-монтажните дейности е изтекъл още на 8 декември 2014 година. От тази дата изпълнителят се намира в състояние на забава, включително до настоящия момент, обясни още заместник-кметът на Разград Добрин Добрев.

Довършването и въвеждането в експлоатация на Спортна зала "Абритус" е сред основните приоритети, които стоят на вниманието на ръководството на Община Разград. Амбициите са това да се случи до края на годината.

Страница 1 от 3