fbpx

Стартираха дейностите по обновяване на едно от най-обичаните места в Русе – Парка на младежта.

Старите бордюри по алея "Перистери" вече са премахнати и на тяхно място в момента се полагат нови по цялата ѝ дължина от "Вазата" до алея "Младост". Амортизираната през годините настилка по алеята също ще бъде подменена, като се планира и ремонт на шадравана, който не действа от години.

Ремонтът  се изпълнява от фирма "Пътинженеринг" АД.

С цел подобряване на условията за спорт и отдих, предстои изготвянето на количествено-стойностни сметки за ремонта и на други паркови алеи, които русенци използват, както и на площада около "Вазата".

Текущ ремонт на улици, паркинги и междублокови пространства предстои да бъде извършен в Разград.

Прогнозната стойност на дейностите е около 760 000 лева.

Община Разград обяви обществена поръчка по две обособени позиции, като кандидатите за изпълнители трябва да представят документацията си до 5 август.

Ще бъде извършен текущ ремонт на улици, паркинги и междублокови пространства в Разград и на алеи в Нов гробищен парк.

По едната обособена позиция за над 330 000 лева, ще се ремонтира улица към паркинг на ОУ "Тургенев", подходи към сградата на КАТ, както и на ул. "Ропотамо". Ще бъдат отремонтирани и междублокови пространства в жилищен комплекс "Орел". Ремонтът на улица "Кирил и Методий" пък ще обхване площ от 2100 квадратни метра.

На проблемните компрометирани участъци ще се извърши изрязване и фрезоване на настилки, като се възстанови основата, където е необходимо. Ще се полагат и уплътняват асфалтовите смеси за кърпежи, предвидено е профилиране и преасфалтиране, както и полагане на хоризонтална пътна маркировка.

Втората обособена позиция е за текущ ремонт на улици в 17 села в община Разград за около 430 000 лева.

Започва обновяването на тротоари в 5 населени места в община Разград.

В ход са подготвителните и първите ремонтни дейности на три от обектите от обществената поръчка. 

Работата вече започна по тротоара по бул. "Априлско въстание" - от бул. "Странджа" до ул. "Перистър", като дължината на участъка е 480 метра. Работи се и по алеи в градинката до Регионална библиотека "Проф. Боян Пенев" на площ от 400 кв.м.

Ще бъдат обновени и 540 кв.м. тротоар в село Киченица. По тази обособена позиция от обществената поръчка ще бъде ремонтиран и тротоарът по бул. "Странджа" в участък от 550 метра между улиците "Дунав" и "Добруджа".

През следващата седмица се очаква да започнат ремонтните дейности и на други обекти. В Разград предстоят ремонти с бетонова настилка на част от тротоар по ул. "Перистър" с дължина 650 м. ул. "Росица" и ул. "Димитър Хранов". Ще бъде извършен ремонт и на прилежащ паркинг, обслужващ административна сграда на бул. "Априлско въстание".

Тротоарни настилки ще бъдат обновени и в селата Липник, Ясеновец и Топчии.

Общата стойност на ремонтните работи по обществената поръчка е над 400 000 лева, осигурени от общинския бюджет. Срокът на изпълнение е до 90 календарни дни, считано от датата на възлагане на ремонтните дейности.

Предстои ремонт на алеята от Разград до зоната за отдих "Пчелина".

От Общината вече обявиха обществената поръчка за проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор.

Целта е с ремонта да се създадат по-добри условия за ползването на велосипеди в зоната за отдих, в синхрон с европейските екотенденции. 

Алеята бе изградена и въведена в експлоатация още през 2007 година за ползване от пешеходци, велосипедисти и хора с увредена мобилност.

Местност "Пчелина" е обособена като атрактивна зона за туризъм, спорт и отдих за жители и гости на Разград, като общата дължина на алеята е 5500 метра.

С течение на времето и в резултат на метеорологичните условия, характерни за региона, настилката на алеята вече е силно амортизирана. Налице са множество напречни пукнатини и пропадания в отделни участъци. Нарушени са надлъжни и напречни наклони, което пречи за нормалното отводняване. Асфалтовата настилка е силно износена и липсва на места. Банкетите са затревени и разрушени. Хоризонталната маркировка е заличена, а от вертикалната сигнализация има липсващи знаци.

С ремонта, който е с прогнозна стойност около 280 000 лева с ДДС, се цели възстановяване и подобряване на експлоатационните качества на велоалеята.

Оферти на кандидати за изпълнители на ремонта ще се приемат до 13 юли.

До 2500 лева ще получават гражданите в община Търговище за реализацията на проекти, свързани с подобряване на градската среда през 2022 година.

Средствата ще се разпределят по линия на общински фонд за подкрепа на местни инициативи.

Това бе разяснено по време на общественото обсъждане на проекта за правилник на фонда.

Секретарят на Общината Христалина Халачева обяви, че през 2022 година фондът ще разполага с 18 000 лв. От тях 10 000 лв. са осигурени от Общината, а 8000 лв. – от "Платформа АГОРА", която съфинансира фонда.

Това е устойчив механизъм за взаимодействие между местната власт и гражданските организации, смята Емилия Лисичкова от Сдружение "Платформа АГОРА".

Първата сесия за кандидатстване се очаква да бъде обявена в средата на юли.

Сред допустимите дейности за финансиране ще са благоустрояване на прилежащи площи към обществени сгради и междублокови пространства, създаване или обновяване на зелени и цветни площи и други.

Срокът на изпълнение на инициативите през тази година ще бъде два месеца.

Вижте повече подробности във видеото.

Цялото обществено обсъждане на проекта за правилник на фонда може да гледате ТУК!

Страница 1 от 13