fbpx

Продължава тенденцията за намаляване на броя на учениците в община Русе.

На този етап в първи клас са се записали 974 деца. От Регионалното управление на образованието се надяват за началото на учебната година броят на първокласниците да надмине 1000, тъй като все още има свободни места по училищата.

Наблюдава се и положителна тенденция – ръст на интереса към професионалните гимназии, отбеляза началникът на РУО Росица Георгиева.

Все още има единични свободни места в МГ "Баба Тонка" и АЕГ "Гео Милев", СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ", СУПНЕ "Фридрих Шилер" и СУ "Христо Ботев".

Вижте повече данни във видеото.

С 2-3% е спаднал броят на туристите от началото на годината досега.

Това каза в Русе министър Николина Ангелкова. В същото време обаче се наблюдавал ръст при нощувките с близо 6% и на приходите с над 4%.

Според министър Ангелкова причината по-малко туристи да посещават България са ниските цени, които предлагат в Турция, Сърбия, Македония, Тунис и Египет, тъй като имали възможност за пряко субсидиране на сектора.

Заради високия процент на румънски туристи, които са посетили България през миналата година, правителствата на двете страни работят за подобряване на достъпността на пътната инфраструктура в Северна България, обясни още Ангелкова.

През миналата година от общо 9 200 000 туристи, посетили България, 1 300 000 са били от Румъния.

Няма да има намаляване на болничните легла в новата здравна карта на област Русе.

Към настоящия момент Районната здравноосигурителна каса е договорила увеличение на средствата за първото тримесечие на тази година в размер на 15% в сравнение с 2017, при запазване цените на клиничните пътеки. Това означава, че финансово ще бъде обезпечена необходимостта от по-голям обем дейности на болничните легла в областта.

Става дума за 76 интензивни легла, 171 терапевтични, 332 хирургични, 102 педиатрични, 84 акушеро-гинекологични и 167 легла, които са предназначени за физиотерапия и рехабилитация. В здравната карта са предвидени и 31  легла за дългосрочни и палеативни грижи.

Записано е и, че има необходимост да се поддържа резерв от налични свободни легла по всички специалности за пациенти, потърсили спешна медицинска помощ, както и за болни, включени в листа на чакащите за предстоящи интервенции.

Разясняват законодателството и мерките за синхронизиране на местните наредби за притежание и отглеждане на кучета в Община Търговище.

Проведена е среща с кметовете на населени места по повод започналата акция на Общината за овладяване безконтролното увеличаване популацията на уличните кучета и прилагане на закона. По разпореждане на кмета д-р Дарин Димитров в момента се извършва преброяване и описване на всички домашни и дворни кучета в населените места.

Според подадената информация, в 23 села в общината има 1777 животни. Едва 472 от тях имат паспорти, а чипираните са само 38. Преброяването продължава.

Според кметовете, много от жителите на селата, научавайки за изискванията на закона, пускат кучетата си на улицата, за да не плащат такса от 5 лв. и да не слагат микрочип. Според Закона за ветеринаромедицинската дейност чипът е задължителен. При липса на такъв, стопанинът на кучето ще бъде санкциониран с глоба от 200 лв.

Кметовете на населените места срещали съпротива от страна на хората да се изпълняват законовите норми. Те са съдействие от Общината и полицията, за да ограничат пускането на кучетата на улицата. 

Управителите на етажните собствености са длъжни да регистрират в домовите книги кучетата, които се отглеждат във входовете им. Ветеринарните лекари трябва да представят информация в Общината за регистрираните при тях животни.

Намалява безработицата в област Разград. Това сочат данните на Агенцията по заетостта за юли.

Въпреки че равнището на безработица е 11.6%, колкото е било и през предходния месец, в сравнение с юли миналата година, то е по-ниско с 2.2%.

Регистрираните безработни през юли са били 293. Работа са започнали 125 души без квалификация и 75 специалисти със средно специално и висше образование. Почти половината от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 89. Осигурена е заетост на 64 продължително безработни, както и на 15 души безработни с намалена трудоспособност. С посредничеството на бюрата по труда 61 безработни от областта са били наети по програми за заетост през юли.

Общо обявените през юли свободни работни места от работодатели на територията на област Разград са 336.

През месеца търсенето на работна сила в реалната икономика се изразява в заявените общо 177 места в бюрата по труда. Най-много са се търсили кадри за преработващата промишленост, строителството, търговията, селското стопанство, образованието и транспорта.

Страница 1 от 2