3% е била безработицата в община Русе през юни.

Това отчетоха от Бюрото по труда, като в сравнение с предходния месец, търсещите работа са намалели с 61 човека. През периода, 321 души са постъпили на работа, като на първичния трудов пазар са били 284, а по програми и мерки – 37.

От програмите за заетост в момента действат само мерките за младежи до 29 години и обучение чрез ваучери за работещи лица.

Тенденциите по професионален признак, образование и възраст се запазват почти непроменени в сравнение с предходни месеци.

3,3% е била безработицата през март в Русе, отчитат от Бюрото по труда.

Най-голям е делът на специалистите, на хората над 50 години и тези със средно образование.

440 човека са започнали работа през март в Русе, като от тях 361 са на първичния трудов пазар. Обявените работни места са били 456.

От първи април е започнал нов прием на заявления от заети лица, които искат да повишат уменията си чрез придобиване на професионална квалификация или ключова компетентност чрез ваучери. По проекта се променя предвиденото съфинансиране от страна на обучаемите лица.

Досега в Бюрото по труда в Русе са подадени 22 заявления за участие в схемата за заетост.

 

Бюро по труда - Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

 

2 хигиенисти в заведение, средно/основно обр.

1 учител по японски език, гимназиален етап, висше обр – приложна лингвистика

1 хигиенист в училище, средно обр

1 рецепционист/ка хотел, средно обр, компютърни умения, английски език

1 учител по философия и история и цивилизация, гимназиален етап, висше обр. по специалността, компютърни умения, мин. 5 години стаж

1 отчетник в счетоводство, средно икономическо/висше обр, компютърни умения, опит

1 оператор въвеждане данни, средно обр, компютърни умения

2 книговезци, средно обр., подходящо за хора с намалена работоспособност (работа по проекта „Развитие на социалното предприемачество” по ОП „Развитие на човешките ресурси”)

1 психолог в социално заведение - на 4 часа, висше обр. по специалността

2 социални асистенти в социално заведение, средно/основно обр.

2 медицински сестри в социално заведение, висше обр. по специалността

1 пазач НВО в социално заведение, средно обр., с квалификация за огняр

1 ситопечатар, автомобилна промишленост, висше обр. – инженер химик, английски език, компютърни умения, опит

1 продавач консултант в магазин за облекла, средно обр, опит 

1 продавач консултант в магазин за хранителни стоки, средно обр., работа само втора смяна

32 обслужващи магазин – търговски вериги, средно обр.

6 продавачи консултанти в хипермаркет за стоки за дома, средно/средно професионално обр., компютърни умения, подходящо за мъже

3 касиери, 4 продавачи консултанти в магазин за хранителни стоки, средно обр.

2 касиери в магазин за хранителни стоки, средно обр, опитът е предимство

2 продавачи консултанти в магазин за хранителни стоки, средно обр., компютърни умения, за кв.Долапите

2 обслужващи бензиностанция - касиери, средно обр.

1 камериер/ка , средно/основно обр

1 работник производство на закуски, средно/основно обр., опитът е предимство

2 продавачи на закуски в училищни бюфети, средно обр.

4 продавачи – грил павилион, основно/средно обр

1 помощник-готвач в социално заведение, средно обр., квалификация

1 готвач - на 4 часа, средно/основно обр., опит

3 готвачи в ресторант, средно/основно обр, опит

10 разфасовачи, 10 пакетировачи – преработка на птиче месо, без изискване за обр., за гр.Разград – служебен транспорт

36 шофьори международни превози, средно обр., кат. С+Е, релация Европейски съюз, за част от позициите се изисква ADR

3 шофьори на лекотоварни автомобили, средно обр., кат.В

4 инсталатори на оптични кабели, 3 строителни работници, средно/основно обр., шофьори кат.В

1 лаборант – строителна лаборатория, средно специално обр. (строителен техникум), компютърни умения

1 строителен техник, висше/средно обр. по специалността

1 ключар, средно обр., възможно обучение

1 работник поддръжка – автокомплекс, средно техническо обр.

1 хигиенист в автокомплекс, основно/средно обр.

12 санитари в болнично заведение, средно/основно обр.

2 ловци на бездомни кучета, средно обр., кат.В/С

4 складови работници, средно/основно обр

1 работник в склад за метални детайли за ВиК и отоплително оборудване, средно техническо обр., компютърни умения, шофьор кат.В

1 електромонтьор – отчитане на електромери, средно техническо обр., за община Иваново

2 електротехници в производство на електроинсталационни изделия, средно обр, квалификация

2 мехатроници в производство на пластмасови изделия, средно техническо обр

1 автокранист (до 60 тона), средно/основно обр., правоспособност

5 машинни оператори, производство на пелети, основно обр.

2 общи работници – пакетиране на въглища, средно обр.

5 строителни работници – монтаж гипсокартон, фаянс, шпакловки, боядисване, без изискване за обр., опитът е предимство

10 монтажници на електронни елементи, средно обр.

2 оператори на заваръчен робот, средно техническо обр.

2 оператори на машина за изработка на фаски, средно техническо обр.

2 оператори на машина за лазерен разкрой, средно техническо обр.

2 оператори на абкант, средно техническо обр.

3 шлосери в производство на метални изделия, средно/основно обр

2 сапанджии, средно техническо обр., правоспособност

3 заварчици в производство на метални изделия, средно/основно обр.

3 оператори на металообработващи машини, производство на метални изделия, средно техническо обр

4 комплектовачи и мотокаристи, средно техническо обр., правоспособност

2 механици за поддръжка на металообработващи машини, висше/средно професионално обр., опит

4 бояджии на метални изделия, средно обр., опит

3 машинни оператори, 1 общ работник, 3 пакетировачи – производство на дървени рамки, средно обр.

3 електрозаварчици в производство на метални конструкции , средно/основно обр.,правоспособност

7 монтьори на промишлено оборудване в производство на метални конструкции, средно/основно обр

6 оператори на преса - производство на огнеупорни изделия, средно/основно обр.

1 разкройчик за пакетен разкрой, средно/основно обр., 3 години стаж на такава позиция

5 машинни оператори, 3 настройчици на машини, автомобилна промишленост, средно професионално/ средно общо обр

10 оператори, производство на санитарна керамика, средно обр., опитът е предимство

3 електромеханици, производство на санитарна керамика, средно/висше обр., ІV квалификационна степен по електробезопасност

2 фрезисти, универсална фреза, средно/основно обр

6 заварчици МИГ/МАГ, правоспособност

27 работници, плетачна машина, чорапно производство, средно/основно обр., предлага се обучение

10 шивачи, 4 кроячи, обувно производство, средно/основно обр., опитът е предимство

10 работници, спомагателни дейности в обувно производство, средно/основно обр.

1 окачествител на платове, средно обр., английски/френски език, опитът е предимство

1 крояч, средно обр., опит, за гр.Мартен

55 гладачи в шевно производство, средно/основно обр.

156 шивачи на облекла, средно/основно обр., за някои от местата се предлага и обучение

 

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

 

- За стажуване

 

1 счетоводител, висше обр. – икономика, счетоводство и контрол

1 младши счетоводител, висше обр. – икономика, счетоводство и контрол

1 счетоводител, висше обр. – икономика, счетоводство и контрол

1 консултант поддръжка на софтуер, средно/висше обр. – КСТ, компютърни науки

1 продавач бизнес услуги, средно/висше обр. – икономика, СУ, маркетинг

1 организатор произвоство, средно обр. – технология на облеклото

1 експерт обществени поръчки, висше обр. – икономика, право

2 преподаватели, център за професионално обучение, висше обр. - техническо

2 преподаватели, център за професионално обучение, висше обр. - икономика

2 оператори въвеждане на данни, средно обр. - информатика

1 технолог алкохолни и безалкохолни напитки, средно обр. - специално

4 ръководители счетоводен отдел, висше обр. – счетоводство и одит

1 маникюрист, средно обр.- специално

1 козметик, средно обр.- специално

2 възпитатели, висше обр. - педагогика

2 експерти маркетинг, висше обр. – маркетинг, икономика

1 техник компютърни системи, средно/висше обр. -  КСТ, компютърни науки

1 монтьор на компютърна апаратура, средно/висше обр. -  КСТ, компютърни науки

1 машинен инженер, висше обр. - техническо

2 инженери електрообзавеждане, висше обр - техническо

2 инженери електрончици, висше обр. - техническо

2 счетоводители, висше обр. - икономическо

2 специалисти човешки ресурси, висше обр. -  управление и администрация

1 експерт застраховане, висше обр. - икономическо

2 счетоводители, оперативни, средно обр. – икономическо

1 продавач консултант, средно обр. – икономическо

1 мениджър ЧР, висше обр. – администрация и управление

1 ръководител учебна дейност, висше обр. – съвременни образователни технологии, педагогика

3 програмисти база данни, висше обр. – софтуерно ориентирана специалност

1 организатор маркетинг, средно/висше обр. – маркетинг, икономика

1 педагог, висше обр. - педагогика

1 регионален мениджър, висше обр. - икономическо

1 оперативен счетоводител, средно/висше обр. – икономическо

1 склададжия, средно обр. – икономическо, растениевъдство

2 специалисти човешки ресурси, висше обр. - управление и администрация, МИО, европеистика, английски език

1 продавач консултант, средно обр. – икономическо, техническо

2 кофражисти, средно  обр. - строителство

2 зидаро-мазачи, средно  обр.- строителство

2 електротехници, поддръжка на сгради, средно  обр.- строителство

2 бояджии на сгради, средно  обр. - строителство

2 арматуристи, средно  обр. - строителство

2 водопроводчици, средно обр.- вътрешни и външни ВиК мрежи

2 камериери/камериерка, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

2 помощник-готвачи, средно  обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

2 готвачи, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

2 рецепционисти, хотел, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; английски език

2 сервитьори, средно обр.- хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

1 технически сътрудник, средно/ висше обр. – техническо, компютърна грамотност

 

- За обучение по време на работа

 

2 монтажници дограма.

1 технически сътрудник, средно обр.

1 оператор въвеждане на данни, средно обр.

1 технически сътрудник, средно обр.

1 автомонтьор, основно/средно обр.

1 оператор въвеждане на данни, средно обр.

1 оператор въвеждане на данни, средно обр.

1 сервитьор, основно/средно обр.

1 барман, основно/средно обр.

1 технически изпълнител, средно обр.

1 автомонтьор, основно/средно обр.

1 маникюрист, средно обр.

1 козметик, средно обр.

1 носач-товарач на стоки, основно обр.

1 монтьор компютърна апаратура, средно обр.

1 работник поддръжка, основно/средно обр.

1 работник в строителството, основно/средно обр.

1 техник строителство и архитектура, средно обр.

1 продавач консултант, средно обр.

1 продавач консултант, средно обр.

1 продавач консултант, средно обр.

1 счетоводител, оперативен, средно обр.

1 продавач консултант, средно обр.

1 продавач консултант (оптика), средно обр.

1 електромонтьор, средно обр.

10 продавачи консултанти, средно обр.

1 сервитьор, средно обр.

2 работници, ръчно изработване на кожение изделия и аксесоари, основно/средно обр.

2 продавачи консултанти, средно обр.

1 склададжия, основно/средно обр.

1 правен секретар, средно обр.

1 оператор, въвеждане на данни, средно обр.

1 продавач консултант, средно обр.

2 кофражисти, средно/основно обр.

2 зидаро-мазачи, средно/основно обр.

2 електротехници, поддръжка на сгради, средно обр.

2 бояджии на сгради, средно/основно обр.

2 арматуристи, средно/основно обр.

2 водопроводчици, средно обр.

1 технически сътрудник, средно обр.

 

Бюро по труда - Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

 

1 учител в детска градина, висше обр., предучилищна/начална училищна педагогика /за с.Горно Абланово/

1 машинист, автовишка, средно обр., шофьор кат.С  /за гр.Борово/

1 електромонтьор, средно обр., шофьор кат.С /за гр.Борово/

 

Бюро по труда - Ветово /община Ветово/

 

Няма обявени свободни работни места

 

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.

Страница 1 от 14
Kiss13.net използва бисквитки (cookies), за да подобри работата си. Посещавайки този сайт Вие се съгласявате с използването им.
НАУЧИ ПОВЕЧЕ СЪГЛАСЕН СЪМ НЕ СЪМ СЪГЛАСЕН