fbpx

Започва дело срещу Община Ветово за неспазване на колективен трудов договор по отношение на 11 медицински сестри.

Това стана ясно по време на днешното заседание на Областния съвет за тристранно сътрудничество в Русе.

Регионалният секретар на КТ Подкрепа Надка Бончева обясни, че местната администрация във Ветово е поела ангажимент по колективния трудов договор възнагражденията на медицинския персонал нает в Общината да е в размер на 520 лева. Вместо това обаче поради липса на средства, те получават 460 лева.

Малко над 900 лева е средната работна заплата в област Разград, сочат данните на Националния статистически институт. Става дума за четвъртото тримесечие на миналата година. 

Възнаграждението нараства с 4.2% спрямо същия период на 2016.

В обществения сектор получават средно 915 лева, а в частния – 897. Най-висока месечна заплата са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите "Култура, спорт и развлечения", "Операции с недвижими имоти" и "Професионални дейности и научни изследвания".

По размер на средното възнаграждение, Разград е на 9-то място сред областите в страната. Най-високо е заплащането в София – близо 1500 лева, Варна и Стара Загора – 1060 лева, а най-ниско във Видин – около 700 лева.

В структурата на наетите лица по икономически дейности в края на 2017 година не се наблюдават съществени изменения спрямо същия период на предходната година. Най-голям е относителният им дял в дейностите "Преработваща промишленост", "Търговия", "Ремонт на автомобили" и "Образование".

Със заседания на четири постоянни комисии започна подготовката за редовното заседание на Общинския съвет в Разград, което ще се проведе на 27 февруари.

Днес бе обсъдена докладна записка за провеждане на редовно събрание на Асоциация "ВиК" на обособената територия, което е насрочено за 6 март. Предложението е представителят на общината да се гласува "За" по всички точки от обявения дневен ред на събранието.

На днешните комисии бе разгледана и докладна записка относно регламента за заплащането на заместник-председателите на Общинския съвет. Предлагат се две решения за определяне на възнагражденията им.

На заседанието на Общинския съвет на 27 февруари ще бъде представено и инвестиционно предложение за изграждане на научно-производствено биотехнологично предприятие за 5 милиона лева.

Телевизия КИС 13 ще излъчи НА ЖИВО сесията на 27 февруари от 13:30 часа!

Страница 2 от 2