fbpx

84 изоставени автомобила са набелязани само за няколко дни в Русе.

Обходите продължават, като след издирването на собствениците им се връчва предписание, а на излезлите от употреба коли се поставя стикер.

Гражданите, които са изоставили автомобилите си по улиците и междублоковите пространства имат 14-дневен срок след получаване на стикер-предписание, в който да ги премахнат доброволно. След това служители на Община Русе ще издават заповеди за принудително преместване на излезлите от употреба моторни превозни средства.

Собствениците, които потърсят собствеността си в тримесечния срок, ще трябва да платят 4 лв. такса за ден престой и 30 лв. за репатриране.

Екоинспектори от Общината продължават с обходите, за да маркират неизползваеми моторни превозни средства по кварталите на Русе.

От местната администрация предупреждават собствениците, че преместването на автомобилите на друго място, което е общинска или държавна собственост, няма да спре изпълнението на предписанието.

Вижте подробностите във видеото.

От три месеца на 14 дни се намалява срокът за доброволно преместване на изоставени автомобили на терени общинска или държавна собственост в Русе.

Това ще стане с промяна в Наредба 15, която ще се обсъди на предстоящото заседание на Общинския съвет през следващата седмица.

От началото на 2019 година досега са констатирани над 140 излезли от употреба моторни превозни средства, за които са изготвени досиета и са преминали през процедура, съгласно Наредбата за управление на дейностите с битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Русе.

Към момента при поставянето на стикер-предписание върху автомобила започва да тече 3-месечен срок за неговото доброволно преместване от собственика. Тъй като за повечето автомобили това не се случва, от Общината предлагат срокът да се намали от 3 месеца на 14 дни.

Предвижда се изоставен автомобил да престоява 3 месеца на площадката за разкомплектоване. Преди изтичане на този срок собственикът му може да го получи обратно след заплащане на разходите по принудителното му преместване и съхранение.

В резултат на предлаганата промяна се очаква да се намали замърсяването в околната среда и да се увеличат използваемите места за паркиране. За прилагането на новата уредба не са необходими допълнителни финансови средства.