fbpx

Днес в Разград се състоя обсъждане на областно ниво на Проекта на Концепция на Закона за социалните услуги.

Нормативният акт ще уреди специфичните обществени отношения, свързани с предоставянето, ползването, финансирането и контрола на социалните дейности.

Събитието се организира съгласно писмо на Министерството на труда и социалната политика, в което се посочва, че разработването на Закон за социалните услуги е един от основните приоритети в тази сфера.

Услугите ще бъдат предоставяни според индивидуалните потребности на хората за които са предназначени. Основните принципи, залегнали в концепцията, са достъпност, качество, интегрираност и подкрепа.

Всички предложения и становища на областно ниво ще бъдат обсъдени от създадената от министъра на труда и социалната политика експертна група за разработване на закона. След това концепцията да бъде финализирана и одобрена.

Днес в Разград се състоя обсъждането на общия градоустройствен план на общината.

Той е част от националната концепция за пространствено развитие, като целта е намаляване на разликата между регионите чрез териториално сближаване и укрепване.

Общият градостройствен план поставя урбанистична основа за развитие на Разград, прави баланс между частните и обществените интереси и дава възможност общинската администрация да управлява по-гъвкаво. Има изготвени анализи, които обхващат териториалните, икономическите, социалните характеристики на общината, жилищния фонд, индустриалните и  защитените зони. В анализите са очертани и някои тенденции относно очакваното развитие на територията.

Общият устройствен план предвижда също изграждане на нова ВиК мрежа, както и канализация в някои населени места.

Страница 3 от 3
Kiss13.net използва бисквитки (cookies), за да подобри работата си. Посещавайки този сайт Вие се съгласявате с използването им.