fbpx

В ход е почистване на коритата на реките Врана и Сива в Търговище, съобщават от Общинската администрация.

Дейностите са възложени на Общинското предприятие БКС.

В момента със специализирана техника се почиства коритото на Врана в близост до моста на ул. "Шипка". Премахват се наноси, почва, камъни, саморасли храсти и треви, които затрудняват отичането на водата. Почистването на коритото на река Врана ще обхване участък от близо 1,5 километра от кръстовището на т.нар. "Стар бряст" до ул. "Гълъбец".

Паралелно се почиства и коритото на река Сива. Там са предвидени дейности от моста на ул. "Александър Стамболийски" до моста на ул. "Скопие".

БКС вече извърши почистване и на дерета в селата Кралево, Певец и Руец.

Срокът за приключване на всички дейности е до края на месец септември.

Завърши почистването на коритото на река Бели Лом в участъка от Западна индустриална зона на Разград до село Дряновец.

Дейността бе възложена от Областна администрация с обществена поръчка, с прогнозна стойност 78 300 лв. Средствата са отпуснати с постановление на Министерски съвет.

Във въпросния участък бе извършено почистване на коритото на реката от дървета, дънери и битови отпадъци, които на много места образуваха тапи, пречещи на нормалното протичане на водите. В попадащите в границите на защитени зони от "НАТУРА 2000" места по трасето, като това в землището на село Дряновец, РИОСВ Русе разреши само почистване на сухи клони и битови отпадъци.

За дейността бяха сключени три договора за три различни участъка по протежението на коритото. Всички дейности бяха съгласувани с Басейнова дирекция "Дунавски район" – град Плевен, Регионална дирекция по горите – град Русе, Община Разград, "Напоителни система" ЕАД – клон Долен Дунав и Областна дирекция "Земеделие" – Разград.

Добитата дървесина е предадена на Община Разград и ще бъде разпределена за социални нужди.

След извършеното почистване на коритото на река Бели Лом се очаква нейното течение да се ускори, което по естествен начин ще доведе до постепенно изчистване на натрупаните наноси и тиня.

Близо километър от коритото на река Сива в Търговище ще бъде почистен през следващите дни.

Днес започнаха дейностите извършвани от общинското предприятие по поддръжка. Премахва се растителността и се събират битовите отпадъци, които са изхвърлени в нарушение на всички нормативи. Коритото ще бъде почистено и от наноси.

Боклуците затлачват потока и създават рискове от разливи, които може да застрашат движението и имотите на хората в близост. Заради изхвърлянето на такива отпадъци, полицията организира няколко акции и засили контрола в района.

На нарушителите, замърсяващи речните корита, се съставят актове. Съгласно Наредбата за опазване на обществения ред в община Търговище глобите са от 100 до 1000 лв. Досега са наложени повече от 10 санкции.

При подходящи метеорологични условия дейностите трябва да приключат до седмица.

Припомняме, че през лятото беше почистено и коритото на река Врана.

Опит за търсене на политически дивидент нарече днес кметът на Разград д-р Валентин Василев нападките към Община Разград за отстраняването на тополите по поречието на река Бели Лом.

Сигналите и жалбите, изпратени до градоначалника, са от общински съветник и от неправителствена организация, които настояват сечта да бъде спряна незабавно. 

Днес на пресконференция кметът обясни, че премахването на тези над 30-годишни дървета е наложително, тъй като в края на 2015 година с негова заповед е назначена междуведомствена комисия, която да извърши оглед на участъци от река Бели Лом с намалена проводимост. Констатирани са редица подобни зони, сред които и дългия над 1 километър участък с тополите. Д-р Валентин Василев показа и снимки, на които се вижда, че отстранените дървета са изгнили и опасни, както и че сигналите до него не отговарят напълно на реалната ситуация.

В изпълнение на предписанията на междуведомствената комисия, още през 2016 година е започнала поетапна работа по почистване на речното корито на река Бели Лом в рамките на град Разград. За тази година са били предвидени дейностите в последния участък при стриктно спазване указанията на комисията. Според кмета, нападките към него заради отрязаните тополи са опит за търсене на политически дивидент.

Междувременно и днес продължава отстраняването на опасните дървета. Фирмата, която се занимава с това има разрешение на основание Наредба 14 на Общинския съвет. Това я задължава да заплати такса на Община Разград за всеки кубичен метър добита дървесина. Тополите се намират в непосредствена близост до оградата на филиала на Русенския университет в Разград, по която много пъти са били нанасяни щети от падащи дървета.

От пресконференцията стана ясно също, че през октомври ще започне озеленяване на скатовете на река Бели Лом с 245 дръвчета.

Пълен запис от пресконференцията с позицията на кмета на Разград по случая вижте ТУК!

От началото на тази седмица в Разград започна почистването на дървесна и тревна растителност по поречието на река Бели Лом.

Дейностите се извършват в района от автогарата до бившия месокомбинат. В тази зона имаше гъсти храсталаци и дървета, чиито корони бяха надвиснали над реката.

Освен че почистването ще доведе до намаляване на риска от наводнения, ще се подобри и изгледът на реката, тъй като ще се открие циментовото корито, което на места беше покрито от дървесна растителност. 

Дейсностите по почистването на реката се извършват изцяло с теника и средства на общинското предприятие "Паркстрой".

Страница 1 от 2