fbpx

На 94 гимназии в цялата страна ще бъдат отпуснати допълнителни средства за стипендии на учениците. Те ще се дадат за постигнати добри общообразователни резултати. 

Парите се предоставят на основание на правителствено постановление от 2013 година за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование. Средствата са целеви - за изплащане на стипендии на учениците от 9 до 12 клас. Училищните ръководства ще разработват критериите, според които ще се разпледелят стипендиите между учениците. 

Гимназиите са разпределени в 7 групи в зависимост от средните резултати, които са постигнали на държавните зрелостни изпити за последните 5 години.

В списъка на Министерството на образованието и науката фигурира само едно разградско училище – гимназията с преподаване на чужди езици Екзарх Йосиф, което е в първа група.

Съгласно заповед на министъра на образованието и науката, размерът на целевите средства за стипендии за 2016 година за първа група е 20 лв за всеки ученик в дневна и индивидуална форма, след завършване на основното образование. 

Съществува реална опасност Европейската комисия да спре фондовете за образование.

Това стана ясно днес от изявление на служебния образователен министър Николай Денков. По думите му, в текста на документа Брюксел ясно е посочил грешки в управлявението на оперативната програма в България.

Денков заяви, че не е изненадан от критиките, които Брюксел е отправил чрез писмото. Според него промяната в подхода към оперативната програма е предизвестила проблеми. Служебният образователен министър каза още, че ще бъде потърсена и персонална отговорност.

Към момента Европейската комисия е замразила само междинните плащания по оперативната програма, но ако не се предприемат мерки, съществува вероятност и да се суспендира цялата програма.

Страница 2 от 2