fbpx

Проект на нова Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на Община Търговище в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала е публикуван за обществено обсъждане.

Проектът е изготвен в изпълнение на Закона за публичните предприятия. Целта е да се създаде нормативна рамка за дейността на публичните предприятия и общинските търговски дружества, да се въведат стандарти за добро управление, ред и начин за провеждане на конкурси за избор на органи на управление и задължения за прозрачност на дейността им.

Проектът на Наредбата предвижда създаване на професионални и независими органи на управление на публичните общински предприятия. Зададен е регламент за подбор, номиниране и назначаване на членовете на органи за управление и контрол в едноличните публични общински предприятия. Разработена е и методика за определяне на възнагражденията им, обвързана с резултатите.

Предвижда се в състава на надзорните съвети и съветите на директорите да се включват независими членове. Те следва да са не по-малко от една трета, но не повече от една втора от състава.

Заложено е и разработване на общинска политика в областта на публичните предприятия и механизъм за определяне на конкретни цели. Политиката се приема от Общинския съвет и трябва да съдържа обосновка на причините общината да има участие в публичните предприятия, както и на целите на това участие.

Проектът на Наредба е публикуван в уебсайта на Община Търговище и в Портала за обществени консултации на Министерския съвет ТУК.

Предложения и становища се приемат в срок до 14 май, на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., в Центъра за административно обслужване на Общината, както и на Портала за обществени консултации.

Прeдлагат промени в наредбата за организацията и дейността на гробищните паркове в община Русе.

Това включва и цените на редица услуги.

От администрацията мотивират необходимостта от промени с ефективното използване по предназначение на гробищните паркове, подобряването на техния облик, предоставяне на качествена услуга на гражданите и преодоляване на нормативни противоречия и празноти.

Наредбата не е променяна като ценова база от 2010 година, обясниха още от местната администация.

Вижте повече във видеото.

Държавата ще заплаща таксите за обучението на студенти, които имат сключен договор с работодател за осигуряване на стаж по специалността и на работно място след завършване.

Това предвижда одобрена от Министерски съвет Наредба, чиято цел е да стимулира обучението по специалности, в които има недостиг на висококвалифицирани кадри. 

Предстои въпросът да се обсъди в Съвета на ректорите, заедно с министъра на образованието, за да се определят приоритетните специалности за които държавата ще плаща таксите, заяви за Новините на телевизия КИС 13 ректорът на Русенския университет чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев. Той припомни, че преди години висшето училище в Русе е работило за въвеждане на дуалното обучение.

Идеята за заплащане на таксите за обучението на студенти по специалности, за които има недостиг от висококвалифицирани кадри, се приветства и от бизнеса в област Русе, каза пред камерата на телевизия КИС 13 председателят на Русенската стопанска камара проф. д.н. Красимир Ениманев. Големите фирми в Русенско дори вече предлагали специални програми за подготовка на студенти.

Според правителствената наредба, след успешно завършване, студентите ще продължат работа при работодателя си за минимум 5 години, в които ще получават възнаграждение в размер не по-малко от средната основна заплата в предприятието.

Вижте подробностите в репортажа.

От три месеца на 14 дни се намалява срокът за доброволно преместване на изоставени автомобили на терени общинска или държавна собственост в Русе.

Това ще стане с промяна в Наредба 15, която ще се обсъди на предстоящото заседание на Общинския съвет през следващата седмица.

От началото на 2019 година досега са констатирани над 140 излезли от употреба моторни превозни средства, за които са изготвени досиета и са преминали през процедура, съгласно Наредбата за управление на дейностите с битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Русе.

Към момента при поставянето на стикер-предписание върху автомобила започва да тече 3-месечен срок за неговото доброволно преместване от собственика. Тъй като за повечето автомобили това не се случва, от Общината предлагат срокът да се намали от 3 месеца на 14 дни.

Предвижда се изоставен автомобил да престоява 3 месеца на площадката за разкомплектоване. Преди изтичане на този срок собственикът му може да го получи обратно след заплащане на разходите по принудителното му преместване и съхранение.

В резултат на предлаганата промяна се очаква да се намали замърсяването в околната среда и да се увеличат използваемите места за паркиране. За прилагането на новата уредба не са необходими допълнителни финансови средства.

Предлагат промени в наредбата за настаняване в общински жилища в Русе.

След като бъде подложен на обществено обсъждане, проектът ще се разгледа и гласува от Общинския съвет през декември.

Едно от основните неща, които се предлагат касае настаняването на хора под прага на бедност в жилища от резервния фонд. Друго предложение за промяна е да се намали коефициентът за доход, който досега е бил 1,5 върху минималната работна заплата.

Променя се и подреждането на лица и семейства от една и съща група, на които се дава предимство. Цените за наемите също ще бъдат актуализирани.

Проектът за промените в наредбата ще бъде подложен на обществено обсъждане, след което ще се разгледат и гласуват от Oбщинския съвет. Ако бъдат приети, ще влязат в сила от първи януари следващата година.

Страница 1 от 4