fbpx

Дъговият мост край Русе ще бъде ремонтиран.

Това става ясно от обявена обществена поръчка на Агенция "Пътна нфраструктура" за "Изработване на технически проект за извършване на ремонтно-възстановителни работи на съоръжението над река "Русенски лом". Максималната сума по проекта е 80 000 лева. Срокът за кандидатстване е до 23 април.

След избора на проектанти, ще стане ясно каква ще бъде и стойността на ремонтните дейности и в какви срокове ще бъдат извършени.

Средно по Дъговия мост на денонощие преминават над 1500 тежкотоварни автомобила в посока Русе – Бяла. При това се получават динамични удари и вибрации, които нарушават експлоатационните показатели на конструктивните стоманобетонни елементи на съоръжението.

Агенция "Пътна инфраструктура" отделя 560 000 лева за изработване на технически проекти за извършване на ремонтно-възстановителни работи на пътни съоръжения по седем обособени позиции, сред които и Дъговия мост.

Обявена е процедурата за драгиране на критични участъци от река Дунав.

Подаването на оферти ще продължи до края на април, каза в Русе служебният министър на транспорта Христо Алексиев.

Поръчката за драгиране е на стойност около 7 милиона лева, каза още транспортният министър.

Предвижда се самото драгиране да е за срок от три години.

11 фирми кандидатстват за превоз на пътници в Търговище.

Обществената поръчка беше обявена през юни. Става дума за 28 автобусни линии от общинската, областната и републиканска транспортни схеми.

Всички 11 кандидати са подали оферти в последния възможен ден – 24 юли. 9 от фирмите са с регистрация на територията на Търговище. Има и по една със седалище в Омуртаг и Разград.

14 са обособените в поръчката позиции, като част от тях са комбинирани - включват вътрешноградски и междуселищни автобусни линии. Една фирма е подала оферти за всички позиции.

В обществената поръчка са включени 7 градски линии в Търговище, както и тези, пътуващи до градовете Варна, Попово и Омуртаг и 20 села.

Общата стойност на поръчката е 4,36 млн. лв. без ДДС.

Община Търговище обяви процедура за избор на превозвачи, тъй като в края на тази година изтичат договорите с настоящите фирми изпълнители. Новоизбраните превозвачи ще извършват превоз на пътници за срок от 5 години, считано от 2 януари 2019.

Избраха изпълнител на реконструкцията на улица "Поп Сава Катрафилов" в Търговище.

Това стана след обявяване на обществена поръчка. В откритата процедура се включиха три фирми, като две от тях бяха отстранени, поради противоречия и несъответствия. Решението не е обжалвано и следва сключването на договор с класирането дружество.

До 12 май се приемат оферти и от кандидатите за участие в откритата процедура за избор на строителен надзор на обекта за изграждането на т.нар. пробив "Катрафилов".  

Работата по строителството на обекта, за изграждането на директното трасе, се очаква да стартира през юли. Новата свързваща улица ще бъде факт до края на годината.

Това ще стане след повече от 20 години планиране на дейността и отлагане във времето, поради липсата на финансиране.

През 2016 година кметът на община Търговище д-р Дарин Димитров внесе мотивирано искане в Министерския съвет за отпускане на нужните средства. В резултат на това по сметките на Община Търговище бяха преведени 1,5 милиона лева, за да се стартират процедурите и да се направи новата разширена улица.

Проведе се търгът във връзка с обществената поръчка за паркоустрояването на зелените площи в ЖК "Орел" в Разград.

Тя касае 2 позиции - благоустрояване и паркоустрояване на междублокови пространства в кварталите 644, 645, 654, 652, 653, 646, 651, 650, 647, 632, 631, 612, 613, 614, 619, 618, 617, 616, 630, 629, 624, 625, 620, 621, 622, 623, 615, както и изграждането и възстановяването на зелената среда в Южен парк "Орел" в квартал 615.

Прогнозната стойност на дейностите е в размер на близо 4 600 000 лева без ДДС.

Комисията с председател заместник-кметът на Община Разград Галина Георгиева отвори и разгледа постъпилите в срок оферти от осем участници в търга.