fbpx

Днес в Русенския административния съд завърши делото, заведено от няколко жалбоподатели срещу изборните резултати от местния вот за общински съветници през 2015 година.

На заседанието бе представена експертиза от вещо лице, както и заключенията от прегледа на протоколите от 213 избирателни секции. Според Бойко Никифоров изборите трябва да бъдат касирани заради множеството неточности, грешки и несъответствия в изборните книжа. 

Председателят на общинската избирателна комисия Асен Станчев заяви, че допуснатите пропуски са технически и на практика липсват нарушения, които да опорочават изборния резултат.

На всички страни бе даден двуседмичен срок, в който да предоставят своите писмени защити, а решението на съда се очаква най-рано след месец.

Започва наново делото за касиране на изборите за общински съветници в Русе. Производството било върнато от Върховния административен съд за гледане от нов съдебен състав. 

Припомняме, че от гражданско движение "Бъдеще за Русе" обжавлат резултатите от местния вот, тъй като смятат, че имат основание да искат касиране на изборите. Според Бойко Никифоров е възможно пренареждане на мандатите след преброяване на бюлетините.

На днешното заседание в Административния съд стана ясно, че ще бъдат назначени 5 вещи лица, които да броят бюлетините от местния вот през миналата година. Делото продължава в четвъртък.

Връщат делото за избора на Общински съвет в Русе за ново разглеждане в Административния съд.

От гражданско движение "Бъдеще за Русе" продължават да настояват за касиране на вота, каза председателярт на движение Бойко Никифоров.

Върховният административен съд е счел, че изборните книжа трябва да бъдат върнати в Русе, да бъде напълно изяснена фактическата обстановка и тогава да се реши делото, коментира още Бойко Никифоров.

Предстои назначаване на дата за началото на делото в Административния съд.  

Възрастните хора над 75 години да пътуват изцяло безплатно с градския транспорт. Това предлагат общински съветници от ВМРО в Русе. Те искат и Общината да предвиди средства в бюджета за поевтиняване на пътуванията на пенсионерите в рамката на града, като през следващата година да бъде премахнато ограничението от 30 пътувания на месец. 

От ВМРО предлагат също Общината да предвиди средства в размер на 1 лев на човек за подкрепа на дейността на пенсионерските клубове. 

Потвърдиха резултатите от изборите за общински съвет в Русе и разпределението на мандатите между партиите и коалициите. Днес Административният съд излезе с определение, което отхвърля жалбите на 8 партии и коалиции като неоснователни и потвърждава оспореното решение на Общинската избирателна комисия.

Припомняме, че по делото бяха конституирани като заинтересовани страни избраните 51 общински съветници, както и партиите и коалициите, получили мандати в новия Общински съвет. Решението на ОИК бе оспорено от жалбоподателите като неправилно и незаконосъобразно, взето при съществени нарушения на административнопроизводствените правила и материалния закон, които са довели до опорочаване на изборите. Беше посочен и големият брой недействителни бюлетини.

От събраните по делото доказателства и при извършената пълна проверка на протоколите на 213-те секционни избирателни комисии съдът не е установил визираните нарушения в Решението на ОИК, които да доведат до промяна на вече обявения изборен резултат и разпределението на мандатите между партиите и коалициите. Решението на съда в Русе подлежи на касационно обжалване пред ВАС.