fbpx

Държавата започва да разплаща задълженията си към Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". Това днес на пресконференция ректорът на висшето училище проф. д-р Христо Бонджолов. Той каза още, че е постигнато съгласие за разширяване на филиала на университета във Враца. Заедно с това ще бъде предоставена и самостоятелна база.

На пресконференцията стана ясно още, че утре стартира кандидат-студентската кампания. Тя е под наслов "Рано рани", а целта е да помогне на кандидат-студентите рано да направят своя избор.

Една от новостите е възможността на всички зрелостници, които все още нямат диплома и не са положили съответните кандидатстудентски изпити, да си запазят място в любима специалност, предлагана в университета до втори юли включително.

Над 50 кандидат-студенти подадоха заявления за явяване на изпити в деня на отворените врати във Великотърновския университет. В препълнената аула, ректорът на висшето училище проф. д-р Христо Бонджолов откри събитието и приветства новите кандидат-студенти и техните родители. Той разкри амбициите на ръководството да обвърже практиката в учебната среда с потребностите на бизнеса в региона.

Директорът на Бюрото за кандидатстудентска информация проф. Андрей Андреев запозна присъстващите в аулата на Университета подробно с възможностите за кандидатстване. Той обясни, че са предвидени 4 университетски изпитни сесии, в които кандидат-студентите могат да се включат. 

По време на деня на отворените врати кандидат-студентите и техните родители се запознаха и с възможностите за студентско кредитиране, получаване на стипендии и  настаняване в студентските общежития.

Проект на нова Система за прием в първи клас ще бъде разгледан на предстоящото на 30 март заседание на Общинския съвет в Търговище. Вносител на докладната записка е заместник-кметът Рая Матева.

Пълният текст с условията за прием може да се види на интернет сайта на Общината.

Изготвянето й е във връзка със синхронизиране с нормативната база на Министерството на образованието. Основното в нея е, че се запазва водещият критерий за прием в първи клас, а именно близостта на училището до настоящия адрес на детето.

Нов елемент е въвеждането на уседналост от 1 до 3 години според прилежащия район на училището. Тук децата са разпределени в четири групи, като в последната са тези с постоянен или настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението. За разпределянето в групите за прием се взема предвид посоченият в заявлението за кандидатстване адрес, който е по-благоприятен за детето, ако постоянният и настоящият са различни.

Определени са и допълнителни критерии, ако броят на децата в групите надхвърля местата в паралелките. Предимство ще имат деца с двама починали родители; с трайни увреждания над 50%; с брат или сестра в същото училище и деца, завършили подготвителна група в избраното учебно заведение.

Критериите, заложени в Системата, са обсъдени на работни срещи с представители на училищата, детските градини, родители на бъдещи първокласници и експерти от Регионалното управление на образованието.

Община Търговище представи електронната система за прием в първи клас във всички детски градини.

Създадени са 6 преимуществени района. При обявяването на първо класиране на учениците ще се вземе предвид адресната регистрация по настоящ адрес на родителите. Това цели спазване на критерия за избор на най-близкото учебно заведение.

Родителите, които нямат настоящ адрес в Търговище към 1 януари 2017 също могат да подадат заявление за прием в максимум 3 училища. Изборът на най-желано учебно заведение може да не спазва преимуществения район, в който живее семейството.

Право на всеки родител е сам да избере най-подходящото училище за детето си. В тези случаи бъдещите първокласници ще заемат свободните места при второ и следващо класиране.

Учебните заведения в Търговище са обявили достатъчен брой места в паралелките, които да обхванат всички деца, които ще тръгнат в 1 клас. План-приемът е вече обявен в сайтовете на всяко училище.

Системата ще бъде отворена за онлайн кандидатстване от 18 до 31 май. Това може да бъде направено и във всяко от избраните училища. Правилата и критериите за прием в първи клас са публикувани в сайта на Община Търговище.

В дирекциите "Социално подпомагане" в област Разград вече се приемат заявления-декларации за еднократна целева помощ за първокласници.

Сумата е в размер на 250 лева и е утвърдена с Постановление на Министерски съвет от 29 юни тази година.

Право на тази помощ имат семейства, чийто деца са записани в първи клас на държавно или общинско училище. Средномесечният доход на член от домакинството за предходните 12 месеца преди подаване на заявлението трябва да е по-нисък или равен на 450 лева. Този доходен критерий не се изисква за деца с трайни увреждания, с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства, при роднини или близки.

Средствата се отпускат, за да покрият част от разходите за подготовка на учениците за първи клас. Срокът за приемането на заявленията е до 15 октомври.

Когато поради здравословни причини, установени с медицински протокол на ЛКК, детето не може да започне училище в началото на учебната година, заявленията се подават не по-късно от 6 месеца от началото на учебната година.