fbpx

Може да изградят база за професионални водни спортове в парка на младежта в Русе. За целта от общинска администрация предлагат да бъде открита процедура за предоставяне на концесия на плувния комплекс. Базата ще се ползва и за масов спорт и отдих.

От общината залагат на модернизиране чрез партньорство с частния сектор, което се очаква да осигури необходимите средства за изграждане плувния комплекс и неговото поддържане. Концесионерът на свой риск ще трябва да реконструира съществуващата база или да изгради голям покрит плувен басей, малък басейн, къпалня, обслужваща сграда и плажна зона с площ не по-малка 2 500 квадратни метра. Концесионерът ще управлява и поддържа обекта на свой риск срещу предоставяне на право да събира приходите от експлоатацията. Предвижда се също да има възможност за предоставяне на здравно-възстановителни и СПА услуги.

Припомняме, че в края на февруари миналата година с решение на общинския съвет бе открита процедура за предоставяне на концесия на Плувен комплекс. Тя обаче се провали тъй като не бе допуснат нито един участник.

Община Търговище отвори процедурата за осноен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в едно училище, две детски градини и детска ясла в града.

Става въпрос за ОУ "Христо Ботев", детските градини "Снежанка" и "Приказка", както и яслата "Първи юни".

Дейностите ще бъдат финансирани с европейски средства.

Процедурата се отваря за втори път, след като предишната беше прекратена след доклад на Комисията за оценка, касаеща подадените тогава оферти. В него се гласи, че офертите не отговарят на изискванията, а те не подлежат на корекция, тъй като Законът за обществените поръчки не позволяват това.

Срокът за определяне на изпълнителите на ремонтните работи е 3 месеца, като се очаква дейностите по обектите да стартират до края на годината.

Избраха изпълнител на реконструкцията на улица "Поп Сава Катрафилов" в Търговище.

Това стана след обявяване на обществена поръчка. В откритата процедура се включиха три фирми, като две от тях бяха отстранени, поради противоречия и несъответствия. Решението не е обжалвано и следва сключването на договор с класирането дружество.

До 12 май се приемат оферти и от кандидатите за участие в откритата процедура за избор на строителен надзор на обекта за изграждането на т.нар. пробив "Катрафилов".  

Работата по строителството на обекта, за изграждането на директното трасе, се очаква да стартира през юли. Новата свързваща улица ще бъде факт до края на годината.

Това ще стане след повече от 20 години планиране на дейността и отлагане във времето, поради липсата на финансиране.

През 2016 година кметът на община Търговище д-р Дарин Димитров внесе мотивирано искане в Министерския съвет за отпускане на нужните средства. В резултат на това по сметките на Община Търговище бяха преведени 1,5 милиона лева, за да се стартират процедурите и да се направи новата разширена улица.

Продължават подготвителните и съгласувателни процедури преди да започне възстановяването на джамията "Ибрахим паша" в Разград.

Преди дни от Министерството на културата и от Националния институт за недвижимо културно наследство бе одобрено техническото задание, след което предстои обявяване на обществена поръчка.

Припомняме, че още през август миналата година Областната администрация възложи почистването на сградата от дървесна и храстовидна растителност. Заради установените нарушения по покривната конструкция обаче започнаха действия по осигуряване на средства за предприемане на спешни мерки, изразяващи се в укрепване на оловните обшивки за предотвратяване на течове. 

След писмо от Областния управител на Разград Гюнай Хюсмен и мотивирано искане на Районното мюфтийство към Министерски съвет, през октомври 2017 бяха отпуснати безвъзмездно средства в размер на 20 000 лева за ремонт на покрива. Бяха ремонтирани и ламаринените покрития на страничните минарета на храма.

Джамията "Ибрахим паша" е построена през XVI век и от 1973 година е обявена за архитектурно-строителен паметник на културата.

На свое заседание на 25 ноември Общинската избирателна комисия в Кубрат ще вземе решение за предсрочно прекратяване пълномощията на кмета на Кубрат Бюрхан Исмаилов.

Тези действия ще бъдат предприети, тъй като в ОИК е получен заверен препис от условната присъда, произнесена от Върховния касационен съд срещу кмета.

Припомняме, че Бюрхан Исмаилов бе осъден на 6 месеца лишаване от свобода с 3-годишен изпитателен срок за подаване на документи с невярно съдържание в качеството си на председател на земеделско сдружение през 2010 година. Той трябва да плати и съдебни разходи за над 9000 лева.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

След като утре Общинската избирателна комисия вземе решение за предсрочно прекратяване пълномощията на кмета, в 3-дневен срок, то трябва да се изпрати на председателя на Общинския съвет в Кубрат. Тогава ще бъде свикана извънредна сесия, на която местният парламент ще определи временен кмет на Общината.

След това, процедурата предвижда президентът да насрочи дата за провеждане на избори за нов кмет.