fbpx

В Две могили се проведе обществено обсъждане на плана за интегрирано развитие на общината в периода 2021 – 2027 година.

На базата на този документ, ще се разработват проекти, с които ще се кандидатства за европейско финансиране. Визията предвижда община Две могили да се превърне от селски в развиващ се район с добри икономически, социални и екологични условия за пълноценна реализация на човешкия фактор.

Кметът на Две могили Божидар Борисов е убеден, че общината има и капацитета, и всички дадености, за да изпълни този амбициозен план за развитие в следващия програмен период до 2027 година.

Основните приоритети в плана са свързани с развитието на икономиката, инфраструктурата, образованието и социалната сфера. Целите в плана са изключително високи, но постижими, тъй като това е правилната посока, смята заместник-кметът Георги Великов.

Сред основните приоритети в плана е и изграждането на ефективна и прозрачна администрация и финансов мениджмънт в Община Две могили.

Обществено обсъждане на плана за интегрирано развитие ще се проведе в Две могили.

Това ще стане утре от 10:00 часа в заседателната зала на Общината.

Планът за интегрирано развитие е основна стратегия, разработена за различните икономически и социални сфери. Документът ще определи какво ще се случва на територията на община Две могили през следващия програмен период от 2021 до 2027 година.

Вижте подробностите във видеото.

Застой в развитието на раковите заболявания при жените за миналата година, отчитат от Комплексния онколичен център в Русе.

Специалистите отдават това на ранното диагностициране, което достига близо 74%.

Най-социално значимото заболяване - ракът на гърдата, е засегнало 96 на 100 000 жени в областта, като заболеваемостта се запазва през последните три години.

При рака на тялото на матката дори се забелязва намаляване на случаите в периода 2017 – 2019 от 33 до 31 на 100 000.

На същите нива остава и заболеваемостта от рак на белите дробове при жените в Русенско.

От комплексния онкологичен център са отчели 217 нови случая на рак на гърдата през миналата година.

162 мероприятия през следващите 10 години целят да превърнат Русе и региона в атрактивна туристическа дестинация.

Това стана ясно днес по време на представянето на Областната стратегия за развитие на туризма. Ще се заложи на насърчаването потенциала на културното наследство, местния фолклор и традиции, както и на природните дадености в населените места в Русенско.

Приоритетно ще се работи за изграждане на нова и подобряване на съществуващата инфраструктура до туристическите забележителности, създаване на музеи, атракциони и приемни посетителки центрове. Има и идея за дигитализация на туристическите възможности чрез обща апликация.

Създаването на условия за насърчаване на къмпингуването, както и развитието на велотуризма също са във фокуса на разгледаната днес Областна стратегия за устойчив туризъм.

Очакванията са в следващите две седмици стратегията за туризма да бъде одобрена и на практика от началото на април да се премине към нейното изпълнение. За да не се допусне забавяне, ще се провежда ежегоден мониторинг по напредъка.

През тази година се очаква да приключат всички европейски актове, които ще дадат регулаторната рамка, по която България да изработи свой национален стратегически план и съгласно поетия ангажимент до края на 2020 да представи първия вариант на плана за земеделието за новата Обща селскостопанска политика.

Това съобщи в русенското село Нисово министърът на земеделието Десислава Танева, която участва в ритуала по зарязване на лозата за днешния празник Трифон Зарезан.

В плана ще намери място и сектор "Винарство и лозарство", който се развива във възходящ темп през последните няколко години, заяви министър Танева. Има малко над 60 000 хектара с лозови насаждения, като новите през 2019 са общо 850 декара.

Секторът се характеризира с това, че 61% от всички лозови насаждения са вписани в Европейския регистър за Защитено географско указание и Защитено наименование за произход. Това е важно, тъй като дава възможности на производителите да се брандират за съответния регион, както и да се възползват от новата лозаро-винарска програма, която стартира през миналата година. Новото в програмата е, че през май 2020 ще се отвори мярка за подкрепа на застраховането.

Десислава Танева изрази и задоволството си от трайната тенденция през последните години за увеличаване на износа към традиционните пазари Западна Европа, Китай и САЩ. Износът е около 65 милиона литра, като право за изнаос имат 282 изби в страната.