fbpx

До края на годината ще продължи да работи социалната услуга Обществена трапезария в Разград.

Дейностите се извършват от Домашния социален патронаж

"Обществената трапезария" е насочена към осигуряване храна на хора, които не могат да си я доставят сами. Право да ползват тази социална услуга са лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии; скитащи и бездомни лица и хора от уязвими групи.

Обществената трапезария, предоставяна от Община Разград на базата на договор с фонд "Социална закрила", която стартира в началото на януари, ще продължи да работи до края на тази година, като дейностите се извършват от Домашния социален патронаж.

Договорът е за 36 250 лв. Съгласно клаузите в него, топъл обяд получават 50 души за 250 работни дни, като размерът на финансирането на услугата за един потребител на ден е 2.90 лева. Топлият обяд включва супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично – десерт.

Приютът в Русе да стане "Център за временно настаняване", предлагат от Общинска администрация.

Социалната услуга ще продължи да бъде делегирана дейност, която се финансира от държавния бюджет, съобразно определените стандарти за издръжка.

При направен анализ на социалната услуга, са били установени някои несъответствия, поради което се предлага приютът да стане Център за временно настаняване. Освен това, промяната на вида на предоставяната услуга, дава и допълнителни възможности за потребителите. 

Ако предложението бъде прието от Общинския съвет, промяната ще влезе в сила от 1 май тази година.

Община Търговище започва изграждането на центрове за възрастни и лица с психични разстройства.

Това става по проект "Алтернатива за живот" по Оперативна програма "Региони в растеж" на стойност малко над 1,1 милиона лева.

Целта на проекта е в общината да се създават все по-качествени социални услуги, които да отговарят на нуждите на потребителите, заяви на пресконференция кметът на Търговище д-р Дарин Димитров.

 

За целите на проекта ще се използва двуетажна сграда, общинска собственост, в село Съединение, където до 1997 година се е помещавало училището в селото. Сега тя ще бъде реконструирана и преустроена за нуждите на двата центъра, които ще бъдат с капацитет от по 15 потребители.

Срокът за приключване на дейностите по проекта е до края на януари 2021 година.

Чрез делегирана от държавата дейност ще предоставят психологическа помощ на майки, които искат да изоставят бебетата си. В Русе консултациите ще се извършват в бовшия дом "Майка и дете". Там родителите ще бъдат настанявани с децата си до 6 месеца и убеждавани да продължат да се грижат за тях. Става дума предимно за майки, на които им липсва семейна подкрепа.

През тази година вече има регистриран един подобен случай. В звеното, което се очаква да заработи от следващия месец, няма да има спешен прием на бебета, тъй като такъв се извършва в комплекса за социални услуги за деца и семейства.

В Търговище ще изградят център за почасови услуги за хора в неравностойно пложение. Предвижда се той да осигури предоставяне на интегрирана помощ в домашна среда и услуги в общността на 90 лица с увреждания и техните семейства. Днес в Търговище бяха представени целите и дейностите по проект „Нови хоризонти“.

Дейностите ще продължат до октомври 2017 година. Стойността на безвъзмездната помощ е близо 500 хиляди лева.

Вижте пълен запис от провелата се днес пресконференция на кмета на община Търговище д-р Дарин Димитров.

Страница 1 от 2
Kiss13.net използва бисквитки (cookies), за да подобри работата си. Посещавайки този сайт Вие се съгласявате с използването им.