fbpx

5 изцяло обновени работни места, оборудвани с дарение от частна фирма дават възможност за фронтално обучение на студенти от четирите инженерни факултета на Русенския университет.

Лабораторията по теоретична електротехника беше открита днес от ректора, проф. д-р Велизара Пенчева и председателя на Общото събрание на университета чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев.

Със съвременни цифрови функционални генератори и осцилоскопи ще се обучават студентите по различни дисциплини. 

Новата техника ще позволи на студентите да приложат на практика знанията, които са придобили по време на обучението си в Русенския университет. 

Студенти и докторанти от специалност електроника на Русенксия университет показват свои разработки в научно-техническа изложба.

Устройствата имат силен приложен характер и могат да се внедрят в промишлени и домашни системи. 

Изложбата  е подредена във фоайето на ректората и  може да се види до 27 април. 

Масово младежите, които кандидатитстват за първи път за работа допускат груби грешки при явяването на интервю. Интересното е че няма проблем с попълването на CV, тъй като има готови образци в интернет. Масово обаче завършващите висше образование не знаят как да се държат при събеседването с работодател. 

Затова от факултет "Бизнес и мениджмънт" на Русенския университет за 7 поредна година подготвят студентите за явяване на интервю.

В четвъртък ще се проведе и среща на работодатели със студенти от факултет бизнес и мениджмънт.  

Около 2000 нови студенти ще приеме Русенският университет през следващата академична година. Новото е че приемът става  целогодишен. Това означава, че всеки кандидат-студент ще може да се яви на предварителен изпит и да си подаде документите, за да бъде записан като такъв. Окончателно той ще стане студент, след като представи дипломата си за завършено средно образование.

Стана ясно, че предварителните изпити ще се организират два пъти месечно. Това е възможност още преди да получат дипломата си за средно образование кандидатите да се запишат в желаната от тях специалност.

В повече от 70 процента от специалностите във висшето училище се очаква да има свободни места, като една от основните причини е демографската криза.   

Към края на юли много от младите русенци, учещи в чуждестранни университети, приключват изпитните си сесии и през август започват да се завръщат в родния град.

По-опитните от тях вече знаят какво трябва да направят, за да уредят през лятната ваканция здравните си вноски, но близки на доста първокурсниците вече търсят в офиса на НАП в Русе информация по темата.

Студентите, следващи в чужбина редовно обучение, е необходимо да представят в офисите на НАП удостоверение или служебна бележка, подпечатани с мокър печат и подписани от служебно лице от съответния университет. Ако документът е генериран по електронен път, трябва задължително да съдържа отпечатан текст, че важи без подпис и печат.

Документът трябва да съдържа имената на студента, периода, в който той е учил там (само за изминали семестри или години, но не и за предстоящи от обучението му) и дата на издаване. Удостоверението или служебната бележка трябва да са преведени на български език от лицензиран преводач.

Документът се подава в поделенията на НАП по постоянен адрес, за да се изчистят задълженията за месеците, през които студента не е здравноосигурен в България. Подаването на удостоверението може да се извърши и от родител, без за това да се изисква нотариално заверено пълномощно.

Всяко лице може да провери здравноосигурителния си статус в офисите на НАП, както и на телефон 0700 18 700 на цената на градски разговор.