fbpx

Част от таксите на Дунав мост при Русе да отиват за подобряване на инфраструктурата в общината.

За това настоява кметът Пенчо Милков, който в началото на седмицата се срещна с министъра на транспорта. Според градоначалника няма законова пречка част от постъпленията да се използват от Общината за поддръжка на пътища.

Още от началото на мандата си кметът Пенчо Милков е възложил на юристите в Общината да проучат дали законово е уредено част от таксите за преминаването на Дунав мост да остават в Русе.

Пенчо Милков вече проведе среща с министъра на транспорта, за да се търси възможност част от таксите на Дунав мост да остават в Русе.

Дунав мост при Русе е един от най-натоварените гранични пунктове в страната. През него минават около 2000 твежкотоварни автомобила на ден.

Вижте повече във видеото.

Служители на Първо Районно управление на полицията в Русе са установили и задържали извършител на кражба. 

Вчера е постъпил сигнал от водач на таксиметров автомобил, че докато е изпълнявал поръчка от случайно спрял го клиент, му е била извършена кражба на пари /около 40 лв./ от колата, както и на таблет.

Веднага е започнало изясняване на случая и при последвалите оперативно-издирвателни мероприятия от служителите на реда е бил установен като извършител 25-годишен мъж от Русе.

По случая е образувано досъдебно производство.

5 май е срокът за плащане на местните данъци за недвижимите имоти и превозните средства, и таксата за битови отпадъци с 5 % отстъпка в община Търговище. Без отстъпка те могат да бъдат платени и на две равни вноски – до края на юни и на октомври.

Платилите пълния размер на налозите до 5 май ще участват и в традиционния жребий на Общината за разпределянето на 40 предметни награди.

Призоваваме гражданите да заплащат дължимите суми по електронен път в условията на пандемия. Сметката на Община Търговище е:

IBAN: BG60UBBS80028413869000,

БАНКА: "ОББ" АД – клон Търговище.

При превода се отбелязва и съответния код за вид плащане: Данък върху недвижимите имоти: 442100; Такса за битови отпадъци: 442400; Данък върху превозните средства: 442300.

Задълженията може да се платят в брой и чрез ПОС терминални устройства на касите на отдел "Местни данъци и такси" в Центъра за административно обслужване на Общината. Сумите могат да бъдат заплатени и на касите на Изипей, на уебстраницата www.epay.bg, както и на касите на "Български пощи" ЕАД.

Размерът на дължимите данъци и такси може да бъде проверен на уебсайта на Община Търговище, чрез издаден от отдел "Местни данъци и такси" ПИК код.

Допълнително информация може да се получи на тел. 0601 68 755 в отдела.

Прeдлагат промени в наредбата за организацията и дейността на гробищните паркове в община Русе.

Това включва и цените на редица услуги.

От администрацията мотивират необходимостта от промени с ефективното използване по предназначение на гробищните паркове, подобряването на техния облик, предоставяне на качествена услуга на гражданите и преодоляване на нормативни противоречия и празноти.

Наредбата не е променяна като ценова база от 2010 година, обясниха още от местната администация.

Вижте повече във видеото.

Започна плащането на местните данъци и такси в Община Разград. Няма изменения в налозите в сравнение с предходната година.

Съгласно Закона, някои от местните данъци са плащат на две вноски – първата до 30 юни, а втора - до 31 октомври.

На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5%. След изтичане на сроковете за плащане на втора вноска започва начисляване на лихви за просрочие. Налозите, които се плащат по този начин, са данъкът върху недвижимите имоти и върху превозните средства, както и таксата за битови отпадъци.

Данъкът сгради е в размер 2 промила върху данъчната оценка на недвижимия имот. За тази година размерите на имуществения и на екологичния компонент на данъка върху превозните средства за всички категории автомобили са определени от Общински съвет - Разград на минималните предвидени в закона граници. Няма изменение спрямо предходните години и при размера на такса за битови отпадъци. За жилищните имоти, в Разград, на физическите и юридически лица тя е  в размер на 3,3 прмила, а в  населените места на Общината - от 4,5 до 15 промила. За нежилищните имоти на физическите и юридически лица е 6,5 промила.

Относно размера на дължимия данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2021 година, всички данъчно задължени лица в срок до 1 март ще получат съобщения за текущите и просрочените си задължения.

Страница 1 от 9