fbpx

Прeдлагат промени в наредбата за организацията и дейността на гробищните паркове в община Русе.

Това включва и цените на редица услуги.

От администрацията мотивират необходимостта от промени с ефективното използване по предназначение на гробищните паркове, подобряването на техния облик, предоставяне на качествена услуга на гражданите и преодоляване на нормативни противоречия и празноти.

Наредбата не е променяна като ценова база от 2010 година, обясниха още от местната администация.

Вижте повече във видеото.

Започна плащането на местните данъци и такси в Община Разград. Няма изменения в налозите в сравнение с предходната година.

Съгласно Закона, някои от местните данъци са плащат на две вноски – първата до 30 юни, а втора - до 31 октомври.

На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5%. След изтичане на сроковете за плащане на втора вноска започва начисляване на лихви за просрочие. Налозите, които се плащат по този начин, са данъкът върху недвижимите имоти и върху превозните средства, както и таксата за битови отпадъци.

Данъкът сгради е в размер 2 промила върху данъчната оценка на недвижимия имот. За тази година размерите на имуществения и на екологичния компонент на данъка върху превозните средства за всички категории автомобили са определени от Общински съвет - Разград на минималните предвидени в закона граници. Няма изменение спрямо предходните години и при размера на такса за битови отпадъци. За жилищните имоти, в Разград, на физическите и юридически лица тя е  в размер на 3,3 прмила, а в  населените места на Общината - от 4,5 до 15 промила. За нежилищните имоти на физическите и юридически лица е 6,5 промила.

Относно размера на дължимия данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2021 година, всички данъчно задължени лица в срок до 1 март ще получат съобщения за текущите и просрочените си задължения.

ГЕРБ в Русе не подкрепя увеличаването на редица такси и цени на услуги, които предлага Общинска администрация.

Според тях най-притеснително е повишаването на тротоарното право за заведенията.

С промените в наредбата се вдигат цените на редица услуги, една от които е тротоарното право за разполагане на маси и столове пред обектите за хранене и развлечение. Въпреки, че увеличението би влязло в сила от догодина, от ГЕРБ смятат, че не е удачно в момента да се обсъжда такова предложение заради загубите на бранша в условията на продължаваща епидемична обстановка. 

От бранша обаче заявиха за Новините на телевизия КИС 13, че след среща в Общината, предложението щяло да се отложи с един месец, за да се намери решение, което да удовлетворява и двете страни.

Друго, което притеснява общинските съветници от ГЕРБ е вдигането на таксата за домашни любимци.

Предложенията за промени в Наредба 16 ще бъдат обсъдени утре на редовното заседание на Общинския съвет, което телевизия КИС 13 ще излъчи НА ЖИВО от 09:00 часа.

Увеличава се интересът на русенци към разплащане на данъчните и осигурителните им задължения чрез ПОС терминалите в офиса на НАП.

За една година от Приходната агенция в Русе отчитат ръст от 127% в броя на транзакциите.

Въпреки хакерската атака срещу НАП, сe запазват и предпочитанията на живеещите в региона да получат персонален идентификационен код, с който да използват 114 електронни услуги на приходната агенция.

Междувременно офисът на НАП в Русе отчита близо 30% намаление на времето за изчакване и обслужване на клиентите. Традиционно най-много граждани са пожелали да изяснят своя здравно осигурителен статус.

Страница 1 от 2