fbpx

Приключи проверката на всички язовири на територията на област Русе. Установено е, че всички са в добро експлоатационно състояние и не е констатирано изграждането на незаконни строежи и съоръжения, които да затрудняват нормалното им функциониране.

Съгласно нормативните изкисвания такива проверки се правят веднъж годишно, но по решение на областния управител за област Русе Галин Григоров те се извършват два пъти в годината.

Захранването с питейна и битова вода в региона става посредством кладенци и сондажи на естествени подземни водоизточници. За захранване не се използват язовири, които за региона са общо 14, но 2 от тях са с нулев обем.

Към момента не функционират язовирите „Образцов чифлик“ и „Каран Върбовка“. Единият, от които е общинска собственост, а другият частна.

В останалите язовири има достатъчно обем, който е около 50% и няма опасност от преливане.

Предприети са и дейности по отстраняване на проблема с изпускателя на язовир „Борово“, въпреки че водоемът не застрашава населени места и обработваеми земи.

Като потенциално опасни в случай на авария на язовирната стена и на съоръженията към нея могат да се приемат язовирите „Баниска“, „Бистренци“ и „Николово“. Въпреки това не се наблюдава опасност за конструктивната им сигурност.

Без проблеми се оказват и хвостохранилищата на „Каолин“ АД в градовете Ветово и Сеново, чието предназначение е съхранение на технологични отпадъци от производството.

Приключи проверката на язовирите в Разградска област.

Инспектирани са 30 водоема, 5 реки и 3 дерета, стана ясно днес на заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия. 

В доклада е посочено, че в най-лошо състояние са язовирите в Китанчево и Исперих. Затрупан е основният изпускател на язовира в Бисерци, а  язовирната стена в Юпер не филтрира.

По време на проверката са обследвани преливниците, изпускателите, язовирните стени и е изяснен въпросът със собствеността им. От специалната комисия, назначена от областния управител, са констатирали и немалко куриози.

"Например язовир Подайва по документи се води мера, а на язовир Китанчево стената е общинска собственост, а пък дъното е със статут на частна земеделска земя, има и арендатор, който е пресушил язовира, за да ползва земята. От страна на населението, в знак на протест за пресушаването, изпускателят е запушен и не работи. На язовир Хърсово стената е продадена преди време на частно лице, което е монтирало бунгала и си е направило сервиз за коли там.", обяви главният експерт в областна администрация Тодор Крушевски.

За констатираните проблеми при проверката на язовирите са издадени предписания за отстраняването им. 

На заседанието бе разгледано и актуалното състояние на доброволните формирования в областта. Най-много доброволци има в Исперих – 34, а най-малко в Цар Калоян – трима.

Междуведомствена комисия започва обследвания на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени в Разградска област.

Тя е назначена със заповед на областния управител Гюнай Хюсмен. 

Първо ще бъде проверено състоянието на язовирите в община Исперих. В продължение на шест работни дни комисията трябва да инспектира какво е техническото и екплоатационното състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, проводимостта на речните легла и отводнителни дерета.

Обект на проверката са 30 язовира, 5 реки и 3 дерета в областта.

До 26 октомври членовете на комисията трябва да са изготвили констативни протоколи за състоянието на обследваните обекти, след което ще се връчат на собствениците, ползвателите и съответните общински администрации със срокове за отстраняване на установените нарушения.

Обобщен доклад за техническото и експлоатационното състояние на проверените обекти комисията трябва да представи на областния управител до 31 октомври.

Kiss13.net използва бисквитки (cookies), за да подобри работата си. Посещавайки този сайт Вие се съгласявате с използването им.