телевизия "КИС 13"

телевизия "КИС 13"

Прочети повече за телевизия "КИС 13" в секция "За нас"

Завишени количества на нитрати в питейната вода в 10 населени места отчитат от Регионалната здравна инспекция в Разград.

Изследванията през март на 53 проби при консуматорите с централно водоснабдяване сочат, че най-голямо е съдържанието на нитрати в село Гороцвет, където са засечени 77 милиграма на литър при норма 50.

Над допустимите са и показателите в Липник, Самуил, Лозница, Ловско, Каменар, Островче, Сейдол, Киченица и Юпер със стойности от 51 до 65 милиграма на литър.

През март са изследвани и 8 проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг. Проверките показали, че 6 от пробите не отговорят на изискванията. Става дума за чешми в села от общините Разград и Кубрат.

Съдържанието на нитрати е най-високо в село Юпер където са засечени 88 мг/литър. В останалите 5 населени места – Недоклан, Освенец, Савин, Божурово и Кубрат количеството на нитрати е малко над нормата от 50 милиграма на литър. В три проби е било открито наличие на ешерихия коли. 

През март в област Разград са регистрирани 26 случая на чревни инфекциозни заболявания, при които не е установена пряка причинно-следствена връзка с качеството на питейната вода.

Благотворителна великденска изложба организираха в Разград от местната структура на Федерацията на жените.

Събитието се състоя в салона на Филхармонията, където се стекоха много любители на кулинарните изкушения.

По традиция и тази година посетителите можаха да видят и да си купят шарени великденски яйца, различни видове майсторски приготвени козунаци и други домашни изделия и продукти сред които предобладаваха  сладкишите.

Със събраните от базара средства ще бъдат подпомогнати нуждаещи се абитуриенти.

В благотворителния базар участие взеха жени от съюза на пенсионерите, от местната организация на хората с увреждания и деца от центъра за ученическо творчество.

С 500 фиданки залесяват местност край разградското село Киченица.

По думите на директора на Общинското предприятие "Разградлес" Милена Манева там насажденията са 60-годишни и по този начин се подпомага естественото възобновяване на гората.

Кметът на Община Разград д-р Валентин Василев постави въпроса с бракониерите, като заяви, че е необходимо усъвършенстване на закона за адекватно противодействие на нарушителите в горите. От 2016 година досега Общинското предприятие "Разградлес" е съставило близо 30 акта на нарушители.

На територията на ОП "Разградлес" са залесени общо 17 000 фиданки, като преобладават цер, акация и липа.

Близо 6000 са били регистрираните безработни през февруари в Разградско, сочат данните от бюрата по труда в областта.

Това прави 11,4% или със над 100 души по-малко в сравнение с януари. Най-ниска е била безработицата в Разград – 5,8%. В останалите общини нивото е от 14,8 в Цар Калоян до малко над 27% в Самуил.

По професионален признак, 60% от регистрираните безработни в областта са без специалност. Преобладават и тези с основно и по-ниско образование, които съставляват 53%.

И през февруари, най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години, който е 49% от всички регистрирани в бюрата по труда.

За периода обявените свободни работни места са били 248. В зависимост от икономическите дейности най-много кадри се търсят в държавното управление, административните и спомагателните дейности, преработващата промишленост, селското стопанство, търговията и образованието.

Базар в помощ на 16-годишен ученик с мускулна дистрофия подредиха във фоайето на Община Разград.

Събраните средства ще се използват за закупуване на инвалидна количка на момчето.

Базарът е организиран от ученици в Националната професионално-техническа гимназия "Шандор Петьофи".

Артикулите за добрата кауза са предоставени както от семейството на болното момче, приятели и съученици, така и от Общинския съвет по наркотични вещества. Продават се гривни, картини, плетени играчки и други ръчно изработени изделия.

Областният управител Гюнай Хюсмен дари 100 лв за каузата. 

Предстоят и други благотворителни инициативи в подкрепа на болното момче.

В Разград се състоя отчет за дейността на Окръжния съд през миналата година. На събитието имаше представители от Висшия съдебен съвет и Апелативния съд във Варна.

В Разградския окръжен съд е налице качествено правосъдие. Това сочи отчетът за дейността на институцията през миналата година. Анализът показва, че повечето от съдебните актове са потвърдени. Въпреки проблемите с материалната база и недостига на вещи лица, магистратите се справят с отговорност и професионализъм, бе оценката, която бе дадена за работата на разградския окръжен съд.

Беше отчетена изключително голяма натовареност в Районните съдилища в Разград и Кубрат, като тя надминава средната за страната. В рамките на Апелативния съдебен район пък най-натовареният Окръжен съд е разградският. Той е по-натоварен и от Варненския окръжен съд, сочат още данните. Резултатите в работата са бързина на съдопроизводството, голям брой дела, високо качество на съдебните актове. Гостите поднесоха поздравления и за социалната активност на Окръжен съд - Разград. Проблемът, който се очертава, е отдалечеността от столицата, което затруднява правораздаването и го бави, има и разходи.

Обмислят се решения за регулиране на неравномерността на натовареност на съдебните институции в страната. Тази регулация ще доведе електронното правосъдие, коментираха представителите на Висшия съдебен съвет. Един от способите за това е централизирана електронна обработка на заповедните производства. Друг способ за избягване неравномерността в натовареността на съдилищата е регулиране чрез промени в подсъдността.

По повод изявленията на главния прокурор Сотир Цацаров за окрупняване структурите на прокуратурата, представителите на Висшия съдебен съвет заявиха, че в системата на съдилищата това не се предвижда, структурата на прокуратурата не е задължително да се следва от съдилищата. 

Председателят на Окръжния съд Лазар Мичев съобщи, че вече е отпусната сума от Висшия съдебен съвет за ремонт на сградата на разградската институция в размер на 50 000 лева.

Пролетен празник организира основно училище "Никола Икономов" в Разград.

С много радост и настроение децата се подготвиха за посрещането на Лазаровден и Цветница. Те представиха драматизация посветена на пролетните народни обичаи. За празника имаше и изпълнения на деца от клуб  "Ученически танцов състав". Пролетни песни изпяха децата от 3-ти "б" клас.

Директорката на училището Виктория Георгиева раздаде награди на децата, проявили голяма активност. Тя ги призова да не се отпускат, тъй като има още много работа до края на учебната година.

Накрая празникът завърши с право хоро, на което се хванаха всички, в очакване на приятни емоции около започващите големи пролетни празници, чиято кулминация ще бъде Великден.

Обмислят преструктуриране на прокуратурите в България.

Идеята е да се отстрани проблемът с недоокомплектоване на състава в някои населени места, каза в Разград главния прокурор Сотир Цацаров. 

Става дума за окрупняване на структурите с един областен център и създаване на териториални отделения по места към него. Това ще създаде възможност за по-голяма мобилност на прокурорите, без да е необходима те да бъдат командировани или специално назначавани там.

Сотир Цацаров даде добра оценка на Разградската окръжна прокуратура. Той бе в града във връзка с годишния отчет на институцията. По отношение на щатната недообезпеченост най-тежка е ситуацията в Кубрат, където има само един прокурор.

В Разград се проведе редовното заседание на Oбщинския съвет.

На него бе приета бюджетната прогноза за периода 2019-2021 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Разград. С пълно единодушие бе одобрен и отчетът за дейността на комисията за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, и Превантивно-информационния център.

Сред решенията на заседанието на местния парламент беше приета и докладна записка за изменение и допълнение на Програмата за разпореждане и управление на общинската собственост.

Днес на пресконференция кметът на Община Разград д-р Валентин Василев представи новия началник отдел "Инвестиционни дейности" Галина Панайотова.

Тя встъпи в длъжност в понеделник. Мястото бе вакантно, заради кончината на предишния титуляр.

Община Разград има добър екип от специалисти, който ще се справи с предстоящата работа, заяви Галина Панайотова. Още през първия работен ден, е била запозната с нуждата от ремонт на асансьорите в Дома за стари хора.

Галина Панайотова е докторант в областта на земеделието. Работила е и като директор на Института по земеделие и семезнание "Образцов чифлик" в Русе.

Пълен запис от провелата се днес пресконференция на кмета на Община Разград д-р Валентин Василев вижте ТУК.