телевизия "КИС 13"

телевизия "КИС 13"

Прочети повече за телевизия "КИС 13" в секция "За нас"

Близо 50 000 души е икономически активното население в област Разград.

Това сочат данните на териториалното статистическо бюро за миналата година.

Общият брой на заетите лица е 45 300, което прави коефициент от 58,8%. Това нарежда Разград на 23-то място сред областите в страната.

През 2017 заетите лица с висше образование са били 10 200 от всички работещи в областта. При тях коефициентът на заетост е най-висок – малко над 78%. Със средно образование са 47,9% от населението, а с основно и по-ниско – 29,6. При тях заетостта е съответно 55,9 и 28,5 на сто.

По възрастов признак, най-малко хора работят между 15 и 24 години, а най-много от 35 до 44, при които коефициентът е 73,5. 

Безработните лица в област Разград през миналата година са били 5600, или 11,2%. В сравнение с 2016 броят им е намалял с 1700.

Близо 2700 следствени преписки отчитат за миналата година от Окръжна прокуратура - Разград.

Новообразуваните са били около 2400, от които 46% са в Разградска районна прокуратура. От останалите близо 850 преписки, 610 са били в Исперих и 240 в Кубрат.

Отчетът за дейността показва, че решените следствени преписки за съдебния район са 2506, което е 94% от наблюдаваните. По 1476 от тях е постановен отказ да се образува досъдебно производство.

За една година в Окръжна прокуратура значително е намалял делът на решените инстанционни преписки, които са били 115. От тях потвърдените актове на районните прокуратури са над 76%.

През 2017 в Разградския съдебен район са наблюдавани общо 2472 досъдебни производства, в това число 1940 реално разследвани. Новообразуваните са 1353.

Сутринта бяха въведени ограничения за пътуване на тежкотоварни автомобили над 12 тона на територията на Разградска област. Освен това, забраната за ТИР-ове беше в сила и за основните пътни направления от Разград към Русе, Шумен, Търговище, Исперих и Попово. 

38 машини са почиствали пътищата през целия ден.

Без електричество са били 15 населени места – 8 села в община Самуил, 3 в община Исперих и 4 в община Лозница. Най-сериозна е била аварията при далекопровода край Ножарево, който е бил повреден поради паднали върху него дървета. Ток не е имало и в помпената станция край Малък Поровец и самото село.

В три населени места е било нарушено водоподаването – това са селата Китанчево и Конево в община Исперих и в част от Кубрат.

От Спешна помощ са реагирали на десетки повиквания, като всички са били обслужени без забавяне.

Поради липса на отопление в село Ясеновец е бил прекратен учебният процес. Часовете са били намалени в Дянково и Кубрат.

На заседанието на Постоянната комисия по бюджет и финанси бе обсъдена докладна записка с вносител кметът д-р Валентин Василев за приемане на бюджетна прогноза за периода 2019-2021 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Разград.

Те са планирани при спазване на приоритетите и потребностите на общността. Не е допуснато планиране на разходи, за които няма обезпечен финансов ресурс.

На комисията по бюджет и финанси беше обсъдена и докладна записка за одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Разград за 2017. Целта е да се постигане ефективност на управление и ресурсно осигуряване на регионалното местно развитие.

Всички докладни, които бяха обсъдени на постоянните комисии, ще бъдат разгледани и гласувани на редовното заседание на Общинския съвет на 27 март, което телевизия КИС 13 ще предава НА ЖИВО от 13:30 часа.

Денят на театъра 27 март ще бъде отбелязан в Разград с премиерния музикално-танцов спектакъл "Ех, младост".

Той е подготвен от сцена "Назъм Хикмет" на Театрално-музикалния център. В представлението има синтез на изкуствата с участието на певци, музиканти и танцьори. Автор и режисьор е Елван Дечир.

Пред разградската публика ще бъдат представени фолклор и танци от различни области на Турция. "Ех, младост" показва живота в различните му проявления. Публиката ще види обичаите по размяна на пръстените на младите и изпращане в казарма, а една от основните теми в спектакъла е проблемът с гурбетчийството. Има покана представлението да се играе и в Турция.

Спектакълът "Ех, младост" не е единственото пролетно събитие в културния афиш на Театрално-музикалния център. На 25 март разградската филхармония "Проф. Димитър Ненов" ще представи  концерт-матине "Млади музикални дарования".

Ученици, преподаватели и историци беседваха в Разград на тема за развитието на България след Освобождението от османско владичество.

Домакин на събитието беше Регионална библиотека "Проф. Боян Пенев". 

Само за четвърт век след Освобождението от османско владичество, България се изгражда като държава от едно голо поле. Това каза преподавателят от Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" проф. д.и.н. Милко Палангурски.

Въпреки, че за 25 години след освобождението се сменят 24 правителства, България успява да изгради боеспособна армия. В следосвобожденска България бързо се развива и образователната система, като в края на XIX век 44% от децата ходят на училище.

На насрочената за 27 март сесия на Общинския съвет в Разград ще бъде приет отчетът за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

По данни на Районното управление на МВР през миналата година са установени 25 такива престъпления. Извършителите са 29 или малко над 13% от всички нарушители.

На отчет в Детска педагогическа стая през периода са били водени 77 деца. Районна прокуратура е образувала 18 преписки и наблюдавала 14 досъдебни производства срещу 22 лица.

Районният съд се е произнесъл спрямо непълнолетни с 3 присъди пробация и продължава производствата срещу още 8 деца. В Местната комисия са получени 35 преписки за противозаконни деяния от Районната прокуратура, съда и полицията в Разград. Образувани са и 31 възпитателни дела.

Кражбите на лично имущество са 19 като става дума предимно за пари и мобилни телефони. Нарушенията на Закона за движение по пътищата са 7, а побоите и нанесени телесни повреди са 4. Има установени и случаи на блудствени действия, увреждане на лично и обществено имущество, закана на длъжностно лице и неспазване на Закона за българските лични документи.

Добра оценка на дейността си получи Областната дирекция на МВР в Разград. 

Това стана по време на отчета на полицията за миналата година. На събитието присъства и началникът на Главна дирекция "Национална полиция" главен комисар Христо Терзийски.

Очертани бяха приоритетите в дейността на полицията в Разград през тази година. Един от тях е повишаването контрола върху автомобилното движение като ще бъде  монтирана една стационарна камера. Друг приоритет ще бъде повишаването на контрола върху акцизните стоки, по-конкретно върху нарязания тютюн. Сериозен обаче остава недокомплектът в някои звена.

През тази година ще се работи активно за подобряване административното обслужване на гражданите. Това се отнася главно за повишаване на събираемостта от глоби чрез ПОС-терминали.

Разширено заседание на Областния съвет за сътудничество по етническите и интеграционните въпроси се проведе днес в Разград.

На него бе представен доклад на тема "Разрушаването на незаконни жилища в ромските махали: Устойчиво решение за интеграция или дискриминация на ромите в България?". Адвокат Даниела Михайлова направи анализ на законодателството и как то се прилага в страната.

На заседанието беше актуализиран Правилникът за устройството и дейността на Областния съвет за сътрудничеството по етническите и интеграционни въпроси на област Разград, както и съставът на институцията.

В Разград започва ремонт на компрометираните пътни участъци след зимния период.

В момента се полага студена асфалтова смес, обясни за телевизия КИС 13 кметът д-р  Валентин Василев. Той допълни, че приоритетни са булевардите и главните пътни артерии, но няма да се пренебрегват и улиците по кварталите като дейностите ще продължат до запълването на  дупките. 4 тона студена асфалтова смес вече е била положена от служители на общинското предприятие "Ремонтстрой" по улиците "Перистър" и "Странджа".

Както всяка година след края на зимата, екипи от общината обхождат улиците в Разград и набелязват компрометирани участъци.

Служители на общинско предприятие "Паркстрой" пък продължават почистването на Младежкия парк, като отстраняват храстовидна растителност и изсъхнали клони.